РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 292/2017, IV състав КАТ М.Я.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.11.2017г.
НП-отменено Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000175 от 12.04.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр. Елхово К. Г. К., с което на М.Я.Н. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500.00 лева на основание чл. 177, ал.4, пр.1, вр. с ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 150а, ал.1 от същия закон, извършено при условията на повторност. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 1.12.2017г.
2 НОХД No 468/2017, III състав Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Т.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 1.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия В.Т.М. и неговият защитник - адв.М. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият В.Т.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 25.12.2015 година, около 01.00 часа в с.Лесово, обл.Ямбол влязъл в чуждо жилище, находящо се на ул. „Гоце Делчев " №41, собственост на Т.К.К., като употребил за това сила - счупил прозорец на коридора на къщата и деянието е извършено нощем - престъпление по чл.170, ал.2 вр. ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.170, ал.2 вр. ал.1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия В.Т.М. се определя наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. Разноски по делото няма направени. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди предмет на обвинението. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 468/2017 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
В.Т.М.
В законна сила на 1.12.2017г.
3 НОХД No 525/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Д.К. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 15.11.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Д.К., роден на *** година в гр.Пловдив, с постоянен адрес:***, ж.к „Изгрев“ №16, вх. В, ет. 2, ап. 21 и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.10.2017година в гр.Елхово, обл.Ямбол около 23.06 часа по улица „Александър Стамболийски“, на кръстовището между ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“Асен Златаров“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег.№ У 6717 АС след употреба на наркотични вещества - метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство наркотест марка „Drager Drug 3000" - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ считано, от влизане на присъдата в сила. ЛИШАВА на основание чл.343г във вр. чл.343б, ал.3 и вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимият Г.Д.К., с посочени данни за самоличност от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Вещественото доказателство - техническо средство наркотест марка „Drager Drug 3000“, приложено по делото след влизане на присъдата в сила да бъде унищожено. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес.
Г.Д.К.
Мотиви от 29.12.2017г.
В законна сила на 1.12.2017г.
4 НОХД No 295/2017, IV състав Обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Я.Г.Ч. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 16.11.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Я.Г.Ч., родена на *** ***, област Ямбол, ул. „*** №**, българка, с българско гражданство, със средно образование, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че в периода от 30.06.2014 година до 19.12.2014 година, в град Елхово, област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, противозаконно присвоила чужди движими вещи - пари на обща стойност 4050.00 лева, собственост на „***" ООД град София, които владеела и пазила, както следва: - на 30.06.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 800.00 лева; - на 03.10.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 400.00 лева; - на 20.10.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 500.00 лева; - на 03.11.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 400.00 лева; - на 10.11.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 400.00 лева; - на 21.11.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 350.00 лева; - на 03.12.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 400.00 лева; - на 19.12.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 400.00 лева; - на 19.12.2014 година присвоила чужди движими вещи - пари на стойност 400.00 лева; - престъпление по чл.206, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.206, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и вр. чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание една година лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ считано, от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимият Я.Г.Ч., родена на *** ***, област Ямбол, ул. „*** №**, българка, с българско гражданство, със средно образование, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че в периода от 30.06.2014 година до 19.12.2014 година, в град Елхово, област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, сама съставила неистински частни документи и ги употребила за да докаже, че съществуват правни отношения и парични задължения на различни лица към „***" ООД град София, както следва: - на 30.06.2014 година в град Елхово, област Ямбол, сама съставила неистински частен документ - договор за потребителски кредит /заем/ №1037173/30.06.2014 година, сключен между „***" ООД, в качеството на кредитор и Я.Х.Х., в качеството на кредитополучател и Е.К.Х. в качеството на поръчител, на който придала вид, че е подписан от Я.Х.Х. в качеството на кредитополучател и го употребила чрез представяне в офис на „***" в град Елхово, за да докаже, че съществуват правни отношения /договорни отношения/ между Я.Х.Х. ***, както и парично задължение на Я.Х.Х. ***.2014 година в град Елхово, област Ямбол, сама съставила неистински частен документ - договор за потребителски кредит /заем/ №1038319/03.10.2014 година, сключен между „***" ООД, в качеството на кредитор и Н.Г.Г., в качеството на кредитополучател, на който придала вид, че е подписан от Н.Г.г. в качеството на кредитополучател и го употребила чрез представяне в офис на „***" в град Елхово, за да докаже, че съществуват правни отношения /договорни отношения/ между Н.Г.Г. ***, както и парично задължение на Н.Г.Г. ***; - на 03.12.2014 година в град Елхово, област Ямбол, сама съставила неистински частен документ - договор за потребителски кредит /заем/ №1039220/03.12.2014 година, сключен между „***" ООД, в качеството на кредитор и С.И.З., в качеството на кредитополучател, на който придала вид, че е подписан от С.И.З. в качеството на кредитополучател и го употребила чрез представяне в офис на „***" в град Елхово, за да докаже, че съществуват правни отношения /договорни отношения/ между С.И.З. ***, както и парично задължение на С.И.З. ***; - на 19.12.2014 година в град Елхово, област Ямбол, сама съставила неистински частен документ - договор за потребителски кредит /заем/ №1039539/19.12.2014 година, сключен между „***" ООД, в качеството на кредитор и И.Г.С., в качеството на кредитополучател, на който придала вид, че е подписан от И.Г.С. в качеството на кредитополучател и го употребила чрез представяне в офис на „***" в град Елхово, за да докаже, че съществуват правни отношения /договорни отношения/ между И.Г.С. ***, както и парично задължение на И.Г.С. *** - престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК поради което и на основание чл.309, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК във вр. чл.54 от НК я ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание девет месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ считано, от влизане на присъдата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимият Я.Г.Ч., родена на *** ***, област Ямбол, ул. „*** №**, българка, с българско гражданство, със средно образование, омъжена, неосъждана, ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че в периода от 30.06.2014 година до 19.12.2014 година, в град Елхово, област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, сама съставила неистински частни документи и ги употребила за да докаже, че съществуват правни отношения и парични задължения на различни лица към „***" ООД град София, като предмет на престъплението е ценна книга, както следва: - на 30.06.2014 година в град Елхово, област Ямбол самае съставила неистински частен документ-запис на заповед за сумата от 1531.44 лева с вписан в същия като издател: Я. ***, ЕГН-**********, с вписан падеж: „на предявяване" и място на плащане: „Офис Елхово 2", с вписан като поръчител Е.К.Х. от гр.Стара Загора с ЕГН-********** и го е употребила като го е представил пред офис на „***" в град Елхово, за да докаже, че между Я.Х.Х. и „***" ООД съществува гражданско правоотношение, по силата на което Я.Х.Х. се задължава да заплати на дружеството сумата от 1531.44 лева, като престъплението има за предмет ценна книга - Запис на Заповед; - на 03.10.2014 година в град Елхово, област Ямбол сама е съставила неистински частен документ-запис на заповед за сумата от 795.68 лева с вписан в същия като издател: Н.Г.Г. с ЕГН-**********, с вписан падеж: „на предявяване" и място на плащане: „Офис Елхово 2" и го е употребила като го е представил пред офис на „***" в град Елхово, за да докаже, че между Н.Г.Г. и „***" ООД съществува гражданско правоотношение, по силата на което Н.Г.Г. се задължава да заплати на дружеството сумата от 795.68 лева, като престъплението има за предмет ценна книга- Запис на Заповед; - на 03.12.2014 година в град Елхово, област Ямбол сама е съставила неистински частен документ-запис на заповед за сумата от 1921.80 лева с вписан в същия като издател: С.И.З. с ЕГН -**********, с вписан падеж: „на предявяване" и място на плащане: „Офис Елхово 2" и го е употребила като го е представил пред офис на „***" в град Елхово, за да докаже, че между С.И.З. и „***" ООД
Я.Г.Ч.
Мотиви от 29.12.2017г.
В законна сила на 2.12.2017г.
5 АНД No 422/2017, III състав Агенция "Митници" Ж.Г.Д. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 9.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №398/2017г. от 09.08.2017г. на Бойка Александрова Гашева, подписана за Началник на Митница – Бургас, с което на Ж.Г.Д., с ЕГН **********,***, на основание чл.233 ал.4 от ЗМ е постановено отнемане в полза на Държавата на стоката - предмет на нарушението – цигари марка „Karelia Slims”, без акцизен бандерол - 3 200 къса и цигари марка „Ome Superslims”, без акцизен бандерол - 400 къса, с обща продажна цена от 878.00 лв. и на основание чл.233 ал.3 вр.с ал.1 от ЗМ му е наложено административно наказание - глоба в размер на 1756.00 лева, съставляваща 200 % от продажната цена на тютюневите изделия, за извършено на 27.02.2017 година административно нарушение по чл.233 ал.1 вр.с ал.3 от Закона за митниците.
В законна сила на 5.12.2017г.
6 НОХД No 568/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Р.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 5.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Снежина Стоянова от една страна и подсъдимата В.Р.П. и нейният защитник адв.Т.Г.К. от друга страна, както следва: Подсъдимата В.Р.П., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българка, български гражданин, с висше образование, неомъжена, митнически инспектор в Агенция „Митници“, неосъждана, ЕГН - **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, за това, че на 14.08.2016 година около 11,30 часа в района на с.Маломирово, обл. Ямбол при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген Голф“ с peг. № ***по път 11-79 километър 4+429 след разклона за с.Маломирово, обл.Ямбол нарушила правилата за движение по пътища, а именно: чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП „На пътното платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено, когато платното за движение има две пътни ленти да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне; чл.20, ал.1 от ЗДвП „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват„ и чл.20, ал.2 от ЗДвП „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движение. Водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта или да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението„ в следствие на което навлязла в лентата за насрещно движение и допуснала пътно транспортно произшествие с лек автомобил, марка „Пежо 406“ с per. № А 12 38 MX, управляван от В.Д. *** и по непредпазливост причинила средни телесни повреди на В.Д.Г., изразяваща се в контузия на мозъка, мозъчно сътресение и загуба на съзнание, което е причинило разстройство на здравето, временно опасно за живота; на Д.Г.Г., изразяващи се в контузии /натъртвания /, луксация /изкълчване/ и фрактури на кости - дясна и лява половина на таза и нарушени функции -движение на двата долни крайника, като съвкупно луксация и фрактура на лявата става на тазовата кост /ос коксе/ и фрактура на дясната главолечна ямка /ацетабулуема/ са причинили трайно затрудняване движенията на двата долни крайника за време много над 30 дни и на Д.Д.Г., изразяващи се в травматичен шок и диагностицирано при приемането - тежко общо състояние е причинило разстройство на здравето временно опасно за живота; импресионна фрактура на челната кост с причинено проникващо нараняване в черепната кухина, което е довело до разстройство на здравето временно опасно за живота; контузия с оток на мозъка и степенна промяна на съзнанието под форма на сомнолентност е причинило разстройство на здравето временно опасно за живота; фрактура на носните кости и носната преграда с деформация и проявено затруднено дишане са причинили постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота и фрактура на двете зигоматични кости /яблачните/ са причинили трайно затрудняване на дъвченето и говоренето и фрактура на двете бедрени кости са причинили трайно затрудняване движенията на двата долни крайника за време много над 30 дни -престъпление по чл.343, ал.3, б."а" вр. ал.1 от НК Деянието е извършено от подсъдимата В.Р.П. по непредпазливост, като същата не е целяла настъпването на обществено опасните последици, но като водач на МПС е била длъжна и е могла да ги предвиди. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимата В.Р.П. не са претърпени имуществени щети, които да са предмет на обвинението и няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление от подсъдимата В.Р.П. по чл.343, ал.3, б."а" вр. ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК й се определя наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от три месеца, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание по чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимата В.Р.П. от право да управлява МПС за срок ШЕСТ МЕСЕЦА. Направените разноски по досъдебното производство в размер на 1967,88 лева за възнаграждение на вещи лица, се заплащат от подсъдимата В.Р.П. в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОСлО при Окръжна прокуратура - Ямбол,. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 568/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
В.Р.П.
В законна сила на 5.12.2017г.
7 АНД No 436/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.В.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.11.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият К.В.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, общ работник в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Елхово, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2017г. около 20.20 часа в гр.Елхово, обл.Ямбол по ул.“Александър Стамболийски“ и по ул.“Велико Търново“ с посока на движение към кръстовището с ул.“Иван Николов“, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „bravo" с неустановен номер на рама, нерегистрирано по надлежния ред, съгласно правилата, установени в разпоредбите на чл.2, чл.4 ал.1 и чл.5 ал.1 от Наредба № 1-45/24.03.2000 година за регистриране, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345 ал.2 вр.с ал.1 от НК, поради което на това основание и на основание чл.78а ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА обвиняемият К. В. А., с установена по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски: - в полза на Републиканския бюджет направените по бързото производство разноски в размер на 105.80 /сто и пет лева и осемдесет стотинки/ лева, платими по сметка на ОД на МВР-Ямбол, както и в полза на бюджета на съдебната власт направените по настоящото съдебно производство разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева, както и държавна такса в размер на по 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителни листи, платими по сметка на РС-Елхово. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – мотопед марка „bravo" с неустановен номер на рама, находящо се на съхранение в РУ-Елхово, след влизане в сила на настоящото решение ДА СЕ ВЪРНЕ на обвиняемия К. В. А.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
К.В.А.
Мотиви от 20.12.2017г.
В законна сила на 6.12.2017г.
8 АНД No 361/2017, IV състав Общини И.П.Р. ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 20.11.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №НП-РУПолиция -72 от 21.06.2017 година, издадено от Пепа Петрова Кючукова - зам.кмет на Община – Елхово, с което на И.П.Р., с ЕГН ********** ***0, за нарушение по чл.3, т.4 от Наредба №1 на ОбС –Елхово на жалбоподателя е наложено на основание чл.30, ал.1, т.1 от Наредба №1 на ОбС – Елхово административно наказание - глоба в размер 50.00 /петдесет/ лв., като законосъобразно и правилно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 7.12.2017г.
9 НОХД No 575/2017, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А.,
М.М.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 7.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП- Елхово - А. С. от една страна и подсъдимите М.М. и Д.А. и техният защитник - адв.И. Г. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ: Д.А. /D. A./, роден на ***г***, Република Румъния, гражданин на Република Румъния, с постоянен и настоящ адрес ***, Република Румъния, ул."Принципала"№73, без образование, неграмотен, женен, общ работник, неосъждан и М.М. /M М/, родена на *** ***, Република Румъния, гражданка на Република Румъния, с постоянен и настоящ адрес ***, Република Румъния, ул. "Канта бине", без образование, разведена, животновъд, неосъждана, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, В ТОВА ЧЕ: На 05.12.2017 година, около 18.30 часа в района на ГКПП -Лесово, община Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като извършител, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по -горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият Д.А. /D. A./ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия Д.А. /D. A./, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимата М.М. /MAGULE MAMUT/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимата М.М. /MAGULE MAMUT/, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК разноските за преводач в размер на 60.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил - РД „Гранична полиция" гр. Елхово. Веществени доказателства - няма. Деянието е извършено от подсъдимите при пряк умисъл. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Я.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на турски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 575/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.А.
М.М.
В законна сила на 7.12.2017г.
10 АНД No 121/2017, III състав КАТ Г.Т.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 25.9.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №17-0261-000027/07.02.2017г., издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, упълномощен с МЗ № 8121з-748/24.06.2015г., Койчо Г. Койчев, с което на Г.Т.Г., с ЕГН **********,***, му е наложено на основание чл.179 ал.2 вр.с ал.1 т.5 пр.5 от ЗДвП административно наказание – глоба в размер на 100 лева за извършено административно нарушение по чл.44 ал.1 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.12.2017
Наказателно дело № 167/2017
В законна сила на 8.12.2017г.
11 НОХД No 362/2016, II състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Д.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 6.6.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Д.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, ул. „***“, № **, български гражданин, със средно образование, безработен, женен, неосъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2015 година за времето от 18.00 до 19.30 часа през ГКПП-Лесово превел през границата на страната от Република Турция в Република България група от две лица - М.Ф.А. А. Т. /Mohanad Fakhri Ali Al-Tameemi/, роден на *** година в Република Ирак, притежаващ паспорт № А6063504, издаден от Република Ирак и Ф.Ф.А. А. Т. /Hind Fakhri Ali Al-Tameemi/, родена на *** година в гр.Багдат, Република Ирак, притежаваща паспорт № А60**997, издаден от Република Ирак, без разрешение на надлежните органи на властта, като за извършване на деянието е използвано моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Ауди А6“ с рег. № ***и преведените лица не са български граждани, поради което и на основание чл.280, ал.2, т.3 и т.4, пр.1, вр. с ал. 1, вр. с чл. 2, ал.1 от НК и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода, както и да заплати ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000.00 лева /хиляда лева/. На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното спрямо Г.И. наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата. На основание чл.280, ал.4 от НК ОТНЕМА в полза на Държавата ? /една втора/ идеална част от МПС – лек автомобил марка „Ауди А6“ с рег. № У 03 57 АС, собственост на подсъдимия /при режим на СИО/, веществено доказателство по делото, намиращ се на съхранение в ГПУ – Елхово. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – свидетелство за регистрация на МПС Част І, № 006713530, до влизане в сила и привеждане в изпълнение на присъдата ДА ОСТАНЕ на съхранение по делото /на л. 207 от том І на ДП/. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият Г.Д.И., със снета по-горе самоличност, да заплати в приход на Републиканския бюджет по сметка на РДГП Елхово направените по делото разноски в размер на 180.00 лева /сто и осемдесет лева/, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
Г.Д.И.
Мотиви от 7.7.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 11.12.2017
Наказателно дело № 233/2017
В законна сила на 11.12.2017г.
12 АНД No 341/2017, I състав Общини Д.З.Д. ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 3.11.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1 от 13.06.2017 година на кмета на община Болярово Христо Димитров Христов, с което на Д.З.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл. 23, ал.10 от Наредба № 21 на Общински съвет гр. Болярово е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева за нарушение по чл.5, ал.4 от същата Наредба, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-отменено
В законна сила на 12.12.2017г.
13 АНД No 432/2017, IV състав КАТ Д.Р.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 27.11.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0261-000232 от 12.06.2017 г. на Началник на РУП към ОД МВР РУ - Елхово, упълномощен с МЗ 8121з-746 от 01.06.2017 г., с което на Д.Р.Р., с ЕГН ********* ***, на основание чл. 178е от ЗДвП за административно нарушение по чл.94, ал. 3 от ЗДвП e наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред ЯАС, чрез ЕРС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.12.2017г.
14 НОХД No 582/2017, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 15.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Стойко Иванов от една страна и подсъдимия Л. Г. /L. G./ и неговият защитник адв.П. от друга страна, както следва: Подсъдимият Л. Г. /L. G./, роден на *** ***, гражданин на Република Турция, с адрес ***, Германия, със средно образование, женен, собственик на кафе, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 05.12.2017 год., около 14.30 часа, в участъка между гранична пирамида № 247 и гранична пирамида № 248, в землището на с. Голям Дервент, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Л. Г. /L. G./ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия Л. Г. /L. G./ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия Л. Г. /L. G./, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените по делото във фазата на ДП разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа който ги е направил - РД „Гранична полиция" гр.Елхово. Веществени доказателства - няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Я.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 /петнадесет/ лева за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на турски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 582/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Л.Г.
В законна сила на 15.12.2017г.
15 НОХД No 585/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Й.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 15.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Стойко Иванов от една страна и подсъдимия Д.Й.Д. и неговият защитник адв.Д. Ил. Д. от друга страна, както следва: Подсъдимият Д.Й.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, разведен, безработен, неосъждан, с ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 04.12.2017 год., около 05 часа и 00 минути, по път I - 7, км 299 + 500 посока от гр. Елхово към ГКПП - Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мерцедес", модел „Ц 220 ЦДИ" с рег.№ У 6290 АТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,69 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство, марка „Дрегер Алкотест 7410+" с инв. №0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимия Д.Й.Д. се налага наказание от ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА". На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода", се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.2 от НК, на подсъдимия Д.Й.Д., се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА" в полза на Държавата в размер на 200.00 /двеста/ лв. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия Д.Й.Д. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО" за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК, при изпълнение на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство", СЕ ПРИСПАДА времето, през което Д.Й.Д. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 04.12.2017 год. От деянието няма причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма направени разноски. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 585/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Й.Д.
В законна сила на 15.12.2017г.
16 НОХД No 562/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ш.К.Ш.,
К.Ф.Т.,
А.Ф.Т.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 30.11.2017г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА всеки от подсъдимите Ш.К.Ш. /S. K. S./, роден на *** ***, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, язид по произход, с начално образование, женен, общ работник, неосъждан; без документи за самоличност; К.Ф.Т. /K. F. T./, родена на *** ***, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, язид по произход, с начално образование, омъжена, домакиня, неосъждана, без документи за самоличност и А.Ф.Т. /A. F. T., роден на *** ***, Република Ирак, гражданин на Република Ирак, язид по произход, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, без документи за самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2017 година, в района на ГКПП Лесово, община Елхово, обл.Ямболска, действайки в съучастие помежду си като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта – престъпление по чл.279, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК, като на основание чл.279, ал.5 от НК, вр. чл.27 от Конституцията на Република България, вр. чл.9 от Закона за убежището и бежанците, НЕ ги НАКАЗВА, тъй като са влезли в страната, за да се ползват от правото на убежище съгласно Конституцията на Република България. ОСЪЖДА всеки от подсъдимите Ш.К.Ш., К.Ф.Т. и А.Ф.Т., със снета по-горе самоличност, на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ направените в хода на съдебното производство разноски /за свидетел/ в размер на по 1.45 лева /един лев и четиридесет и пет стотинки/ поотделно в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово, както и всеки от тях да заплати по 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Ш.К.Ш.
К.Ф.Т.
А.Ф.Т.
Мотиви от 7.12.2017г.
В законна сила на 16.12.2017г.
17 НОХД No 583/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 18.12.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 361 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-С. С. от една страна и подсъдимия А.А. /A. A./ и неговия защитник адв.Ч. от друга страна, както следва: Подсъдимият А.А. /A. A./ - роден на *** ***, Република Турция, кюрд, турски гражданин, с основно образование, с адрес: Република Турция, гр.***, обл.***, махала ***, ул.„***" №**, ап.6, безработен, неосъждан в Р България, неженен, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 10.12.2017година в района на 247 гранична пирамида в землището на с.Голям Дервент, обл.Ямбол, действайки като извършител влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.А. /A. A./, при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият А.А. /A. A. /, се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски на ДП в размер на 30.00 лева за преводач, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РД „Гранична полиция“ - град Елхово. Веществени доказателства – няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Я.Ш. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на турски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД №583/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението в частта относно направените в днешно с.з. разноски подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС.
А.А.
В законна сила на 18.12.2017г.
18 НОХД No 588/2017, I състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.А.Е. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 18.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, адвокат Р.С. *** - служебен защитник на подсъдимият и подсъдимият Б.А.Е. /***/, при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимият Б.А.Е. /***/, роден на *** година в гр.Суса, Република Тунис, живущ ***, Република Тунис, гражданин на Република Тунис, със средно образование, работи в сервиз за телефони, женен, неосъждан, документ за самоличност - паспорт №*** издаден в Република Тунис, се признава за ВИНОВЕН в това, че: - на 07.12.2017 година в района на ГКПП-Лесово, обл.Ямбол, действайки като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК; - на 07.12.2017 година на ГКПП-Лесово, обл. Ямбол, действайки като извършител, пред граничен полицай при ГПУ Елхово съзнателно се ползвал от неистински официален документ - лична карта №***, издадена на 05.01.2016 година в Република Германия на името на Б.А.Е. /***/, роден на *** година, гражданин на Република Тунис, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност и предмет на престъплението е чуждестранен документ за самоличност - престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК. От деянията няма причинени имуществени вреди. Деянията подсъдимият е извършил при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимият Б.А.Е. /***/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ години. За извършеното престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК на подсъдимия Б.А.Е. /***/ се налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимият Б.А.Е. /***/ се определя едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени му за посочените по – горе престъпления в размер на най-тежкото от тях, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Б.А.Е. /***/ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.23, ал.3 от НК към определеното общо наказание лишаване от свобода се присъединява изцяло наказанието ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД „ГП” град Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на съдебното производство разноски за преводач остават за сметка на РС-Елхово. На основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият заплаща направените в хода на ДП разноски за вещо лице в размер на 141.23 лева по сметка на РД „ГП“ – Елхово, както и направените в хода на съдебното производство разноски за свидетел по сметка на РС – Елхово в размер на 24.00 лева, като заплаща и по 5.00 лева държавна такса по сметка на РС – Елхово при служебно издаване на изпълнителни листи. На основание чл. 381, ал.5 ,т. 6 от НПК вещественото доказателство по делото – лична карта №*** издадена на 05.01.2016 година в Република Германия на името на Б.А.Е./ ***/, роден на *** година, гражданин на Република Тунис, да остане приложена по делото и да се съхранява до изтичане на срока за съхраняване на делото. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.Ш. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на арабски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 588/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Б.А.Е. /***/ /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв. С. – С оглед изявлението на моя подзащитен, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимият устно от преводача и той е запознат с неговото съдържание. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съд. заседатели:1. 2. СЕКРЕТАР:
Б.А.Е.
В законна сила на 18.12.2017г.
19 ЧНД No 536/2017, I състав Производство по чл. 65 НПК - задържане под стража в досъдебното производство и в производството по ЗЕЕЗА А.А.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 24.11.2017г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО . ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №536/2017 година по описа на РС- Елхово, поради недопустимост на депозираната молба с правно основание чл. 65 от НПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово с частна жалба и частен протест в 15- дневен срок от днес за явилите се страни, а за молителя от съобщаването. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.45 часа.
В законна сила на 19.12.2017г.
20 АНД No 293/2017, II състав КАТ М.Я.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000683 от 12.04.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово Койчо Георгиев Койчев, с което на М.Я.Н. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1000.00 лева на основание чл. 177, ал.4, пр.1, вр. с ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата за повторно нарушение на чл. 150а, ал.1 от същия закон. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено. НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2017
Наказателно дело № 188/2017
В законна сила на 20.12.2017г.
21 АНД No 354/2017, IV състав КАТ З.И.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 9.10.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-0261-000214 от 09.06.2017г на Началник на РУП-Елхово, с което на З.И.Р. ***, с ЕГН ********** на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди /лева и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца за извършено административно нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 10.00 /десет/ лева за извършено административно нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2017
Наказателно дело № 173/2017
В законна сила на 21.12.2017г.
22 НОХД No 499/2017, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.К.М. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 22.12.2017г.
О П Р Е Д Е Л И №:372 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-А. С. от една страна и подсъдимия С.К.М. и неговия защитник адв.Т. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ С.К.М., роден на *** ***, обл.Хасково, ул.„***”№**, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работник в дърводобивно предприятие в гр.***, Република Гърция, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 11.12.2014 година около 13.30 часа, на път 1-7, км.315, разклон за село Вълча поляна, област Ямбол, с посока на движение към ГКПП-Лесово, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген Голф" с рег.№***, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наказан с Наказателно постановление №579/28.11.2013 година на Началник група ОП в РУП- град Свиленград при ОДМВР-Хасково, влязло в законна сила на 18.03.2014 година - престъпление по чл.343в, ал.2, вр. ал.1 от НК Деянието е извършено от подсъдимия С.К.М., при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение да решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК и на основание чл.54, ал.1 и чл.2, ал.1 от НК на С.К.М. се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД №499/2017 г. по описа на ЕРС в тази му част.
С.К.М.
В законна сила на 22.12.2017г.
23 НОХД No 591/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Т.Х. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 22.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия Х.Т.Х. и неговият защитник адв.Д. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Х.Т.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, неосъждан /реабилитиран/, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 10.12.2017 година в гр.Елхово, обл.Ямбол около 06.00 часа на път I -7, км 284 + 500 в близост до разклона за с.Бояново, обл.Ямбол управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“, с рег.№ ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,45 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство, марка „Дрегар Алкотест 7410+“ с инв. № 0135 -престъпление по чл.343б, ал,1 от НК За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Х.Т.Х. се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в законна сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.3 от НК, на подсъдимия Х.Т.Х. не се налага предвиденото по-леко в престъпния състав кумулативно наказание „Глоба“. На основание чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Х.Т.Х. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на това наказание ДА СЕ ПРИСПАДНЕ времето, през което подсъдимият е бил лишен от това свое право по административен ред, считано от датата на отнемане на СУ на МПС до привеждане в изпълнение на настоящото определение. От деянието няма причинени имуществени вреди. Няма направени разноски по делото. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 591/2017 г. по описа на РС-Елхово в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Х.Т.Х.
В законна сила на 22.12.2017г.
24 НОХД No 596/2017, I състав Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Г.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 22.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ана Саракостова, защитника на обвиняемия адв. Пл. Кючуков и обвиняемия Д.Г.М., съгласно което: Обвиняемият Д.Г.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, работещ като строител, неосъждан, ЕГН – ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2017 година в град Елхово, област Ямбол, на улица „Ал. Стамболийски" №29, в офис на „Еконт Транс" ООД, отнел чужди движими вещи - два броя мобилни телефонни апарати, марка „Apple iPhone 7" с ИМЕИ -355332081871392 и с ИМЕИ-355327081722348, на стойност 2412.00 лева, владението на Иванка Кънева Кръстева от град Елхово, собственост на Симеон Анатолиев Кирилов от град София, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на досъдебното производство, откраднатите вещи са заместени с паричната им равностойност на собственика им Симеон Кирилов- престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК. За посоченото по -горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.197, т.1, вр. чл.194, ал.1 от НК и на основание чл. 54, ал.1 от НК на Д.Г.М. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Д.Г.М., се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. Направените по делото разноски в размер на 74.06 лева за възнаграждение на вещо лице, се заплащат от обв.Д.Г.М., в приход на републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Веществените доказателства - 2 броя кутии с надпис „iPhone", съдържащи 1 брой мобилен телефон, марка „iPhone" с ИМЕИ -356957065089352, ведно със зарядно устройство и слушалки към него, бели на цвят и 1 брой мобилен телефон, марка „iPhone" с ИМЕИ -352023079428260, ведно със зарядно устройство и слушалки към него, бели на цвят, да се върнат на собственика им Д.Г.М., след влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. Веществените доказателства - пари в банкноти на стойност 2412.00 лева, предадени с протокол на съхранение в банкова касета №216 на банков трезор на банка „ДСК" клон град Ямбол, да се върнат на Иванка Кънева Кръстева, ЕГН **********, в качеството й на управител на офис „Еконт“ гр. Елхово, ул. „Ал. Стамболийски" №29, след влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. Веществените доказателства - 3 броя CD, да останат приложени по делото. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 596/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.50 часа.
Д.Г.М.
В законна сила на 22.12.2017г.
25 АНД No 540/2017, IV състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Т.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 8.12.2017г.
Р Е Ш И: ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Т.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.03.2017 година, около 14.20 часа, в село Маломирово, област Ямбол, по улица „Г. Димитров", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мерцедес", модел „МЛ-320" с рег.№А 9991 МА, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16 - 0261 -000279 от 17.09.2016 година на Началник РУ - МВР град Елхово, влязла в законна сила на 22.10.2016 година - престъпление по чл.343в, ал.3, вр.ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА обвиняемия Г.Т.Х. с посочени данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00 лв. държавна такса в полза на Бюджетна на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. Решението подлежи на обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд.
Г.Т.Х.
Мотиви от 8.1.2018г.
В законна сила на 29.12.2017г.