РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.12.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 660/2016, III състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Й.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 2.12.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Стойко Иванов от една страна и подсъдимия И.Й.Д. и неговият защитник адв.Г.Д. от друга страна, както следва: Подсъдимият И.Й.Д., роден на *** ***, български гражданин, неженен, безработен, с основно образование, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това че на 10.05.2016 год., в землището на с.Крайново, общ.Болярово, в района на 221 гранична пирамида, в съучастие със С. Н. Д. и неизвестни извършители, като помагач, улеснил извършването на престъплението, чрез обещание да даде помощ след деянието - да извози групата от землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово във вътрешността на страната, превел през границата на страната от Република Турция в Република България, група от седем лица - Ю. Д., роден на *** год. в Република Турция, М. А., роден на *** год. в Ирак, М. М., роден на *** год. в Сирийска Арабска Република, Ш. Х., роден на *** год. в Ирак, Г. Д., роден на *** год. в Република Турция, К. К., роден на *** год. в Република Турция и К. К., роден на *** год. в Република Турция, без разрешение на надлежните органи на властта, като преведените лица не са български граждани и за целта е използвал моторно превозно средство -специален автомобил с per. № У 75 24 АС - престъпление по чл.280, ал.2, т.3 и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия И.Й.Д. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия И.Й.Д. по чл.280, ал.2, т.З и т.4, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.4 от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му се определя наказание от ПЕТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА", като на осн. чл.60, ал.1, вр. чл.61, т.2 от ЗИНЗС, същото следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг" режим на изтърпяване в затворническо заведение - затвор. На основание чл.59, ал.1, т.1 и т.2 от НК, се приспада времето, през което осъдения е бил задържан на осн. чл.64, ал.2 от НПК, за срок до 72 часа, считано от 17.05.2016 год., както и времето, през което по отношение на осъдения е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража", считано от 20.05.2016 год., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода, както и „Домашен арест", считано от 17.09.2016 год., като два дни домашен арест се зачитат за един ден лишаване от свобода. На основание чл.55, ал.3 от НК, не се налага наказание „глоба" и конфискация на част или на цялото имущество на подсъдимия И.Й.Д.. Разпореждането с веществените доказателства по делото, а именно: - СУМПС № 267134299 на И.Й.Д. /запечатано в плик № 1/ и свидетелство за регистрация част И, № 007536828 на специален автомобил УАЗ с per. № У 7524 АС, застрахователна полица, удостоверение за техническа изправност и три броя отрязъци от винетни стикери, собственост на С. Н. Д., /запечатани в плик № 2/, - Два броя банкноти с номинал от 20 лв. с №> БЦ4302219, № БЧ0574838; два броя банкноти с номинал от 10 лв. с № АЯ6063704, № Б38188027; един брой банкнота с номинал от 5 лв. с № БЗ1202625; два броя банкноти с номинал от 2 лв. с № БЦ9529408, № БФ2148484 /запечатани в плик № 3/, - Един брой специален автомобил, марка „УАЗ", маслено зелен на цвят с per. № У 7524 АС, с номер на рама N00168479, собственост на С. Н. Д., един брой ключ от бял метал и един брой ключ от жълт метал на обща халка, намиращи се на съхранение в ГПУ-Елхово; - Три броя полиетиленови чували с описи, съдържащи следните вещи: 1.черен суитчер, камуфлажно яке, картонена кутия, черен калъф, черен бинокъл, марка БПЦ 8X3 „Made in Rusia"; 2.раница от плат на райета с намиращи се в нея - пластмасова бутилка от 500 мл. минерална вода с надпис „Банкя" и късо камуфлажно яке; 3.вълнено одеало с черни ленти, да се извърши след приключване на досъдебното производство за другия обвиняем - С. Н. Д. ***. От извършеното престъпление не са причинени имуществени вреди. Разноските по досъдебно производство в размер на 390 лв., се заплащат от подсъдимия И.Й.Д. съразмерно, в полза на Републиканския бюджет, по сметка на РД „ГП"-Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 660/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.Й.Д.
В законна сила от 2.12.2016г.
2 НОХД No 669/2016, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.А.,
А.Д.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 2.12.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- Тодор Куюмджиев от една страна и от друга страна подсъдимите А.Д. /A. J./ и С.А. /S. A./ и техният защитник - адв.Т. както следва: Подсъдимият С.А. /S. A./, роден на *** г. в гр.Хост, ИР Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, без образование, но може да полага подпис, женен, безработен, с адрес в ИР Афганистан, гр.Хост, неосъждан, без документ за самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 30.11.2016г., около 06.00 часа, в района на ГКПП-Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, в съучастие с непълнолетния А.Д. /A. J./, роден на ***г. в гр.Кабул, Афганистан, действайки като извършител, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият С.А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от С.А. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият С.А. по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. Подсъдимият А.Д. /A. J./, роден на *** г. в гр.Кабул, ИР Афганистан, гражданин на ИР Афганистан, без образование, но може да полага подпис, както и да чете, неженен, безработен, живущ в гр.Кабул, ИР Афганистан, неосъждан, без документ за самоличност, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това , че на 30.11.2016г., около 06.00 часа, в района на ГКПП - Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол, в съучастие със С.А. /S. A./, роден на ***г. в гр.Хост, действайки като извършител, влязъл през границата на страната от Р.Турция в Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.4 и 5 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.Д. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от А.Д. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от подсъдимият А.Д. по чл.279, ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. чл.63, ал.1, т.4 и 5 от НК вр. чл.54, ал.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.69, ал.1 вр. чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от една година, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което наказание да бъде изпълнено чрез публикуване на присъдата на официалния интернет – сайт на Община Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 90.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил - РД”ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства – няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД № 669/2016 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.А.
А.Д.
В законна сила от 2.12.2016г.
3 АНД No 229/2015, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР В.П.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 19.2.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 42№ 47-0000055/27.02.2015 година, издадено от Директор на РД "АА" гр.Ямбол, с което на В.П.Т., ЕГН **********,*** за административно нарушение по чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 34/ 06.12.1999 г. на Министерството на транспорта е наложено на основание чл.93, ал.2 от ЗАвПр административно наказание глоба в размер на 500.00лв. и за административно нарушение по чл.31, ал. 1, т. 8 от Наредба № 34/ 06.12.1999 г. на Министерството на транспорта му е наложено на основание чл.93, ал.2 от ЗАвПр административно наказание глоба в размер на 500 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-потвърдено
В законна сила от 3.12.2016г.
4 НОХД No 654/2016, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.Р.Ч. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 5.12.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 490 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор С.С., подсъдимият Л.Р.Ч. и неговият защитник - адв.П.Б. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Л.Р.Ч., роден на *** година в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, продължително пребиваващ в Република България, с адрес на пребиваване на територията на Република България в с.***, общ.Болярово, обл.Ямболска, ул. „***“, № 4, гражданин на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, с висше образование, пенсионер, неженен, неосъждан, ЛНЧ – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 18.11.2016 година около 20.30 часа по път № 79021 в участъка между с.*** и с. ***, обл.Ямболска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Киа Соренто“ с peг. № *** АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.23 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „ДРЕГЕР 7410+“ с инв. № 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на Л.Р.Ч. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл. 66 от НК така определеното спрямо Л.Р.Ч. наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. На основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на Л.Р.Ч. се определя и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От деянието няма причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма данни за направени разноски. Направените в хода на съдебното производство разноски за преводач, на основание чл. 189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил - ЕРС. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 654/2016 година по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Л.Р.Ч. /чрез преводача/ - Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. С оглед изявлението на подсъдимия Л.Р.Ч., че не желае предоставяне на писмен превод на съдебният акт за решаване на наказателното производство, СЪДЪТ счита, че не следва да се извършва на основание чл. 55 от НПК писмен превод на Определението за одобряване на споразумението от съда, тъй като подсъдимият има защитник и с това няма да се нарушат неговите процесуални права.
Л.Р.Ч.
В законна сила от 5.12.2016г.
5 НОХД No 504/2016, III състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.И.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 22.11.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.И.К., родена на ***г*** Загора, с постоянен адрес:***, българка, с българско гражданство, омъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че след като е била осъдена с Решение № 133/25.10. 2012 година, влязло в законна сила на 25.10.2012 година, постановено по гражданско дело №316/2012година по описа на Районен съд-гр.Елхово, да издържа свой низходящ - Н. М. З., с ЕГН **********,***, като заплаща месечна издръжка в размер на 75 лева, платима чрез М.Н.З. *** като негов баща и законен представител, съзнателно не е изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 39 месечни вноски, общо в размер на 2 925 лева за периода от месец октомври 2012 година до месец февруари 2016 година - престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК, поради което и на това основание и чл.54 ал.1 от НК я ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимата С.И.К.,, с установена по-горе самоличност, наказание от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
С.И.К.
Мотиви от 22.12.2016г.
В законна сила от 8.12.2016г.
6 НОХД No 137/2016, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.В.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 23.11.2016г.
С.В.А.
Мотиви от 29.12.2016г.
В законна сила от 9.12.2016г.
7 НОХД No 578/2016, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.И.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 9.12.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 494 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово Т.К. от една страна и подсъдимият С.И.М. и неговият защитник адв.Д.Й. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ С.И.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, в момента в затвора в гр.Бургас, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2016 година около 14.10 часа в гр.Елхово, обл.Ямболска, по път 1-7, км.296 на кръстовището с ул. „Александър Стамболийски“, управлявал моторно превозно средство - колесен трактор марка „ЮМЗ“ без регистрация, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наложено му с НП № 15-0769-002242/02.09.2015 г. на Началник сектор ПП към ОДМВР- Бургас, влязло в законна сила на 29.12.2015 година - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия С.И.М. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия С.И.М. няма данни да са претърпени имуществени щети и по делото няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на С.И.М. се налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 600.00 лева /шестстотин лева/. На основание чл. 61, т.2, във вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС се определя първоначален „СТРОГ“ режим за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като същото се изтърпи в Затвор. По досъдебното производство няма данни за направени разноски и по съдебното производство няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 578/2016 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.И.М.
В законна сила от 9.12.2016г.
8 НОХД No 523/2016, II състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Р.А.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 12.12.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 497 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово А. С. от една страна и подсъдимата Р.А.С. и нейният защитник адв.Д.Н.Д. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМАТА Р.А.С., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, в момента в затвора в гр.Сливен, български гражданин, неграмотна - може да полага подпис, безработна, неомъжена, осъждана, ЕГН – **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на 27.05.2016 година в град Елхово, област Ямболска, в сградата на „Яница“АД, находяща се на улица „Ал.Стамболийски“, № 71, отнела чужди движими вещи - пари на стойност 465.00 лева от владението на собственика им А.И.А. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, тъй като преди това е била осъждана с влязла в сила присъда за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода за срок не по-малко от една година, изтърпяването на което не е отложено по смисъла на чл.66 от НК, както и е осъждана два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по смисъла на чл.66 от НК - престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „А“ и „Б“ от НК. Деянието е извършено от подсъдимата Р.А.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимата Р.А.С. по чл.196, ал.1, т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „А“ и „Б“ от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК й се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.60, ал.1, вр. с чл.61, т.2 от ЗИНЗС, наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от Р.А.С. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ“ режим. От престъплението, извършено от обвиняемата Р.А.С. не са причинени невъзстановени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 347.76 лева, направени в хода на ДП, следва да се заплатят от подсъдимата в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. В хода на съдебното производство няма направени разноски. По делото няма иззети веществени доказателства. След като одобри споразумението по НОХД № 523/2016 година, съдът се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимата Р.А.С., а именно „ПОДПИСКА”, взета с Постановление от 26.07.2016 година в хода на ДП. Предвид решаването на наказателното производство със сключването и одобряването на споразумението между РП-Елхово, подсъдимата и нейния защитник, съобразявайки се с вида и размера на наложеното наказание, съдът намира, че следва да остави в сила мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимата. Поради изложеното и на основание чл. 309, ал.2 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо подсъдимата Р.А.С. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 523/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС, чрез ЕРС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
Р.А.С.
В законна сила от 12.12.2016г.
9 НОХД No 670/2016, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.Г.К. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 12.12.2016г.
О П Р Е Д Е Л И : № 496 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП А. С., обвиняемият К.К. и неговия защитник адв. Б., което се изразява в следното: Обвиняемият К.Г.К., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, пенсионер, неосъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това че на 22.11.2016 г., около 18.15 часа, в землището на гр. Елхово, област Ямбол, на кръстовището между път I-7 и път I - 79, след употреба на алкохол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил с марка „Фолксваген“, модел „Поло“ с per. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,49 на хиляда, установена по надлежния ред със съдебно - химическа експертиза на кръв, възложена на НТЛ - ОД на МВР - гр. Ямбол с номер на протокола: 539/24.11.2016 г., престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемия К.Г.К. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство За извършеното престъпление от обвиняемия К.Г.К. по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. На основание чл. 55, ал. 3 от НК, на обвиняемия К.Г.К. не се налага наказанието „Глоба“. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, обвиняемият се лишава от право да управлява МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, като се приспада времето от отнемането на свидетелството за управление на МПС по административен ред, считано от 22.11.2016 година. От престъплението, извършено от обвиняемия К.Г.К. не са причинени имуществени вреди. Направените в хода на досъдебното производство в размер на 44.63 лева, на основание чл. 189, ал.3 от НПК се заплащат от обвиняемия по сметка на ОД на МВР – Ямбол. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 670/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.Г.К.
В законна сила от 12.12.2016г.
10 НОХД No 672/2016, IV състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Н.Р. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 13.12.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 498 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- К. от една страна и подсъдимия Д.Н.Р. и неговият защитник адв.И.П. Ч. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Д.Н.Р., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер, неосъждан, с постоянен адрес:***, ж. к. „***“ бл.135, ет. 3, ап.8, и настоящ адрес:***, с ЕГН**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на неустановена с точност дата, в периода от началото на 2016 г. до 24.11.2016 г. в жилищен имот - двуетажна къща, находяща се в с.***, обл.Ямбол, ул.„***“№ 1, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, гр.Пловдив, КЕЦ - Елхово - чрез поставяне на кабел преди електромера в електромерното табло на къщата, свързан посредством 2 бр. прекъсвачи марка „ELMARK" модел С-63 и С-25 към електрическата мрежа, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електроенергия - престъпление по чл.234в,ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Д.Н.Р. по чл.234в, ал.1 от НК на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК и вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : - „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, и - „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия Д.Н.Р. не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства - 2 бр. прекъсвачи марка „ELMARK" модел С-63 и С-25 на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК се отнемат в полза на държавата, като след влизане в сила на настоящото определение, същите като вещи без стойност да бъдат унищожени. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 672/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Н.Р.
В законна сила от 13.12.2016г.
11 НОХД No 483/2016, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.Д.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 15.12.2016г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ст. Иванов, подсъдимият К.С. и защитникът му адв. Р.С., което се изразява в следното: Подсъдимият К.Д.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, адрес ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 02.03.2016г, около 10.30 часа, по път III - 7009, км. 11 в посока от с.Борисово към с.Бояново, обл.Ямбол, без свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство, управлявал лек автомобил марка "Опел Вектра" с рег.№ *** в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - наказан с влязло в сила Наказателно постановление № 15-0269-000218 от 15.07.2015 год., в законна сила от 25.09.2015 год. на Началник РУ - Средец и Наказателно постановление № 15-0851-001722 от 08.09.2015 год., в законна сила от 06.10.2015 год. на Началник сектор „ПП" - гр.Добрич, престъпление по чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият К.Д.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия К.Д.С. не са претърпени имуществени вреди. По делото няма иззети веществени доказателства. По делото няма направени разноски. За посоченото по-горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от обвиняемия К.Д.С. . 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК във вр. с чл. чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимият не се налага предвиденото в разпоредбата на чл.343В, ал.2 от НК наказание „Глоба“. На основание чл.60, ал.1, вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от К.Д.С. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ“ режим. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 483/2015 година по описа на ЕРС в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Прокуроът – Считам, че са налице основанията на чл. 25, вр. чл. 23 от НК за определяне на общо наказание на подсъдимият С. измежду наказанията лишаване от свобода, наложени на подсъдиимя С. по настоящото дело и по НОХД № 187/2016г. по описа на РС – Девня, тъй като деянията са извършени преди да е имало влязлао в сила присъда за което и да е от тях. Адв. С. – налице са основанията за определяне на общо наказание на подсъдимия, поради което и моля да определите такова в размер на по – тежкото от двете наложени наказания лишаване от свобода. Съдът намира, че са налице основанията за откриване на производството по чл. 306, арл.1, т.1 от НПК за определяне на общо наказание на подсъдимия К.Д.С., поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТКРИВА производство по чл. 306, ал.1, т.1 от НПК Прокуроът – Считам, че са налице основанията на чл. 25, вр. чл. 23 от НК за определяне на общо наказание на подсъдимият С. измежду наказанията лишаване от свобода, наложени на подсъдиимя С. по настоящото дело и по НОХД № 187/2016г. по описа на РС – Девня, тъй като деянията са извършени преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях. Предлагам на подсъдимия С. да бъде определено едно общо наказание, в размер на по – тежкото от наложените, а именно шест месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. Предлагам да бъде приспадната изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода по НОХД № 187/2016г. по описа на РС – Девня. Адв. С. – налице са основанията за определяне на общо наказание на подсъдимия, поради което и моля да определите такова в размер на по – тежкото от двете наложени наказания лишаване от свобода, а именно шест месеца, като приспаднете времетож, през което подсъдимият е търпял наказание лишаване от свобода по НОХД № 187/2016 година по описа на РС – Девня. Подсъдимият – Съгласен съм да ми бъде определено общо наказание по двете дела. Съдът намира, че са налице основанията на чл. 25, ал.1, вр. чл. 23, ал.1 от НК за определяне на общо наказание на подсъдимия К.Д.С. по НОХД № 187/2016 година по описа на РС – Девня и по НОХД № 483/2016 година по описа на РС – Елхово. Видно от приложената по делото справка за съдимост на С., същият е осъждан както следва: 1. С Присъда № 127 от 03.09.2015 година, постановена по НОХД 204/2015 година по описа на РС – Попово, влязла в законна сила на 18.09.2015 година, за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, извършено на 21.08.2015 година, е осъден на четири месеца лишаване от свобода, като на осн. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание е отложено за срок от три години; 2. С Определение № 34 от 30.06.2016 година, постановено по НОХД 187/2016 година по описа на РС – Девня, влязло в законна сила на 30.06.2016 година, за престъпление по чл. 343в, 2 от НК, извършено на 20.06.2016 година, С. е осъден на пет месеца лишаване от свобода, като е постановено това наказание да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „строг“ режим в затворническо общежитие от закрит тип. По същото дело, на основание чл. 68, ал.1 от НК, съдът е привел в изпълнение наложеното на С. наказание по НОХД № 204/2015 година по описа на РС – Попово от четири месеца лишаване от свобода, като е постановено това наказание да бъде изтърпяно ефективно. От приложената по делото справка от затвора гр. Ст. Загора се установява, че подсъдимият К.С. е изтърпял наказанието от четири месеца лишаване от свобода, наложено му по НОХД № 204/2015 година по описа на РС – Попово на 03.12.2016 година, като от тази дата подсъдимият е започнал да търпи наказанието от пет месеца лишаване от свобода, наложено му по НОХД № 187/2016 година по описа на РС – Девня. Въз основа на изложеното по – горе, изследвайки осъжданията относно времето на извършване на деянията, влизането на присъдите в сила и вида и размерите на наложените наказания, изхождайки от изискването да обособи съвкупности така, че осъденият да търпи общо най - малко по размер наказание, съдът прецени, че са налице предпоставките на чл.25, вр. чл.23 от НК за най- благоприятно групиране на наказанията, наложени на С. по НОХД № 187/2016 година по описа на РС – Девня и по НОХД № 483/2016 година по описа на РС – Елхово. Деянията, предмет на разглеждане по тези дела са извършени от осъденият преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях. Наказанията, наложени на С. по двете наказателни дела са еднакви по вид – „лишаване от свобода“. Поради изложеното съдът намери, че са налице основанията на чл.25, вр. чл.23 от НК за определяне на едно общо наказание, най-тежкото измежду наложените в тази група, а именно „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца. Така определеното общо наказание следва да бъде изтърпяно ефективно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „строг“ режим, като предвид наличните по делото данни, следва да бъде приспаднато времето, през което С. е търпял наказание лишаване от свобода по НОХД № 187/2016 година по описа на РС – Девня, а именно от 03.12.2016 година до влизане в сила на настоящото определение. Мотивира от изложеното ,
К.Д.С.
В законна сила от 15.12.2016г.
12 АНД No 497/2016, III състав Общини Д.Г.Ш. ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 28.11.2016г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № НП – РУ Полиция – 26 от 14.06.2016 година на секретаря на община Елхово Венета Димитрова, с което на Д.Г. ***, ЕГН **********, на основание чл. 30, ал.1, т.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Елхово е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева за нарушение по чл.3, т.4 от Наредба №1 на Общински съвет Елхово, за това, че на 01.05.2016 година в 02.30 часа в гр. Елхово, на ул. „*** № 43 в кафе – аперитив „Студио 54“, извършва дейност, предизвикваща шум, с който нарушава спокойствието на живущите в района в часовете от 23.00 часа до 07.00 часа, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-отменено
В законна сила от 15.12.2016г.
13 НОХД No 501/2016, II състав Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Й.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 19.12.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: № 506 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово С.С. от една страна и подсъдимият И.Й.Д. и неговият защитник адв.Д. Ил.Д. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ И.Й.Д., роден на *** ***, български гражданин, неженен, безработен, осъждан, с основно образование, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.08.2012 година около 00.45 часа в гр. Елхово, обл. Ямболска, се заканил с убийство на М.М.Д. ***, с думите „Ти ще умреш“ и това заканване е възбудило основателен страх за осъществяването му у М.М.Д. - престъпление по чл.144, ал.3, вр ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия И.Й.Д. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия И.Й.Д. няма данни да са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление по чл. 144, ал.3 вр.ал.1 от НК и на основание чл. 54 от НК на И.Й.Д. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, което на основание чл. 61, т.2, във вр. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС да се изтърпи ефективно в затвор при първоначален „СТРОГ“ режим. На основание чл.53, ал.1, б. „А“ от НК, вр. с чл. 381, ал.5, т. 6 от НПК, веществените доказателства по делото - 1брой мобилен телефон, марка „SAMSUNG SGH Е800“ с ИМЕИ № *** и 1бр. сим-карта на мобилен оператор „Виваком“, се ОТНЕМАТ в полза на Държавата и поради липса на вещна стойност след влизане в сила на определението да одобряване на споразумението, същите ДА СЕ УНИЩОЖАТ. Веществените доказателства 1бр. бял лист с размери 8,5x15 см с изписани върху двете му страници 20бр.мобилни телефонни номера и 1 бр. сборник кръстословици „Сканди“, след влизане в сила на определението да одобряване на споразумението, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им – И.Й.Д.. По делото няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 501/2016 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.Й.Д.
В законна сила от 19.12.2016г.
14 НОХД No 698/2016, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.А. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 19.12.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: №507 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Т.К. от една страна и от друга страна подсъдимия С.А. и неговия защитник – адв.М., както следва: Подсъдимият С.А. /S. A./, роден на *** година в гр.***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на ИР Афганистан, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 15.12.2016 година, около 06:30 часа в района на ГКПП-Лесово, община Елхово, област Ямболска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият С.А. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият С.А. /S. A./ по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. От деянието не са причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 698/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.А.
В законна сила от 19.12.2016г.
15 АНД No 359/2016, II състав КАТ Ж.В.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 27.10.2016г.
НП-потвърденоР Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно наказателно постановление № 16-0261-000277 от 21.06.2016г., издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. К., с което на Ж.В.Т. ***, е наложена глоба в размер на 1000.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от десет месеца на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от същият закон. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2016
Наказателно дело № 158/2016
В законна сила от 20.12.2016г.
16 НЧХД No 590/2015, I състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Д.Д.Р. С.К.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 6.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.К.Д., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, женен, ел. монтьор в ЕВН България, неосъждан, ЕГН -**********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 03.10.2015 година около 18.00 – 18.30 часа, в гр. Елхово, на детска площадка, находяща се на ул. „***”, в близост до блок № 161, чрез нанасяне на удари с ръце в областта на главата, хващане за шията и душене, удари с шамари в областта на лицето, причинил на тъжителката Д.Д.Р. лека телесна повреда, изразяваща се в болки и страдания без разстройство на здравето – престъпление по чл. 130, ал.2 от НК, като на основание чл. 304 от НПК ОПРАВДАВА подсъдимият С.К.Д. по това обвинение. ПРЕДЯВЕНИЯТ от Д.Д.Р., с ЕГН ********** против С.К.Д., с ЕГН-********** ГРАЖДАНСКИ ИСК в размер на 3 000.00 лева, представляващи обезщетение за причинените на тъжителката неимуществени вреди в резултат на деянието, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на деянието до окончателното изплащане на сумата, ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА на основание чл. 190, ал.1 от НПК Д.Д.Р., с ЕГН ********** да заплати на С.К.Д., с ЕГН-**********, направените по делото разноски в размер на 600.00 лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
С.К.Д.
Мотиви от 4.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 23.12.2016
Наказателно дело № 365/2016
В законна сила от 23.12.2016г.
17 НОХД No 579/2016, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.Г.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 7.12.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия Е.Г.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, трудово ангажиран, осъждан - реабилитиран, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.04.2016 година, около 19.00 часа на ГКПП-Лесово, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство лек автомобил, марка „Мерцедес" с рег.№ ***, без свидетелство за правоуправление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за правоуправление - наказан с Наказателно постановление №14-0269-000489 от 13.11.2014 година на Началник РУ - Средец, влязло в законна сила на 20.04.2015 година - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК във вр. с чл.343в, ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1000 /хиляда / лева. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
Е.Г.Д.
Мотиви от 9.1.2017г.
В законна сила от 23.12.2016г.
18 АНД No 510/2016, IV състав КАТ С.И.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 1.12.2016г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0261-000398/17.08.2016 година на Началник РУП - Елхово към ОДМВР Ямбол, с което на С.И.М., с ЕГН ********** *** на основание чл.179, ал.2 във вр.чл.179, ал.1, т.5 от ЗДВП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. /двеста лева/ за извършено административно нарушение по чл.25, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП за извършено административно нарушение по чл.123, ал.1, т.2 б.б от НК са му наложени административни наказания глоба в размер на 100лв. /сто лева/ и лишаване от право да управлявам МПС за срок от 3 /три/ месеца, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред ЯАС, чрез ЕРС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.12.2016г.
19 АНД No 404/2016, I състав КАТ С.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 9.12.2016г.
НП-изменено Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16 - 0261- 000297 от 24.06.2016 година на Началника на РУ на МВР- Елхово, В ЧАСТТА, с която на С.Т. ***, ЛНЧ **********, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от десет месеца, за извършено административно нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размерът на наложените наказания ГЛОБА от 1000.00 лева на 500.00 лева и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 10 /десет/ месеца на 6 /шест/ месеца. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16 - 0261- 000297 от 24.06.2016 година на Началника на РУ на МВР- Елхово, в останалата му част. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 28.12.2016г.
20 АНД No 664/2016, IV състав РДГ Щ.М.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 14.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Щ.М.А., с ЕГН ********** *** – 09-4009/23.11.2016 година по описа на РДГ – Сливен, против Наказателно постановление №998/09.11.2016 година на директора на РДГ – Сливен, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД№ 664/2016г. по описа на Районен съд гр.Елхово. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Ямбол в седемдневен срок от съобщаването му на страните, чрез РС – Елхово.
В законна сила от 29.12.2016г.