РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 186/2015, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.М.Д.,
С.С.С.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 28.6.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия М.М.Д., роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес ***5, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, трудово ангажиран, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановен ден от края на месец февруари 2014 година до неустановен ден на месец май 2014 година, в село ***, област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, в съучастие със С.С. ***, като извършители, отнел от владението на различни собственици чужди движими вещи на обща стойност 749.77 лева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на повторност, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и деянието не представлява маловажен случай, както следва: - в неустановен ден в периода от края на месец февруари 2014 година до 08.03.2014 година в село ***, област Ямбол, от частен имот, находящ се на улица „***" №5, действайки в съучастие със С.С. ***, като извършители, отнели чужди движими вещи - 1 брой телевизор, марка „ТЕLЕТЕСНЕ" , 1 брой газова бутилка със 17 литра газ пропан бутан, 1 брой газов котлон, 1 брой маркуч, 12 бутилки олио от по 1 литър, 1 брой медна пръскачка и медна тръба Ф -23 с дължина от 10 метра, всичко на обща стойност 405.77 лева, от владението на собственика им М.Г.М. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, и - в неустановен ден на месец май 2014 година в село ***, област Ямбол, от къща, находяща се на ул."***" №1, действайки в съучастие със С.С. ***, като извършители, отнели чужди движими вещи - 1 брой цветен телевизор, марка „Електрон", 1брой електрическа печка, марка/модел „VOLTEL 5405", 1 брой метално точило, 1 брой желязна ножовка с дървена дръжка, 1 брой брадва; 1 брой телевизор, марка „***" и 1 брой двукасетъчен касетофон, марка „***", всичко на обща стойност 344.00 лева, от владението на собственика им Р.Ж.М. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.7 във вр. чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 и вр. чл.28, ал.1 от НК като на това основание и на основание чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ПРИЗНАВА подсъдимия М.М.Д., с посочени данни за самоличност, за НЕВИНОВЕН в това по същото време и място, в съучастие със С.С.С. да е отнел от владението на М.Г.М. *** - 1 тръбен ключ и от владението на Р.Ж.М. *** - 2 броя железен свредел, 3 броя тръбни ключове за чешма, 1 брой медна лозарска пръскачка, 6 броя дискове за ъглошлайф, 50 броя винтове с различни размери, 20 броя отверки, 10 броя метални клещи, 4 броя рендета за дърво с метален нож, 7 броя чукове с дървени дръжки, 3 броя кутии с електроди, 1 брой гидория, 15 метра коксиален кабел, 4 броя родопски одеяла, 6 броя кухненски ножове, 1 брой дървена поставка за ножове, 4 броя метални длета за дърво, 10 броя метални пили за дърво, 10 метра кабел и 10 броя листи поцинкована ламарина, на обща стойност 564.50 лв. и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за кражба на горепосочените вещи, както и стойността на предмета на кражбата да е над сумата 749.77лв. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.2, буква „б“ от ЗИНЗС първоначален ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието една година и три месеца лишаване от свобода. ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.С., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, трудово ангажиран, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от неустановен ден от края на месец февруари 2014 година до неустановен ден на месец май 2014 година, в село ***, област Ямбол, действайки при условията на продължавано престъпление, в съучастие с М.М.Д. ***, като извършители, отнел от владението на различни собственици чужди движими вещи на обща стойност 749.77 лева без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, както следва: - в неустановен ден в периода от края на месец февруари 2014 година до 08.03.2014 година в село ***, област Ямбол, от частен имот, находящ се на улица „***" №5, действайки в съучастие с М.М.Д. ***, като извършители, отнели чужди движими вещи - 1 брой телевизор, марка „ТЕLЕТЕСНЕ" , 1 брой газова бутилка със 17 литра газ пропан бутан, 1 брой газов котлон, 1 брой маркуч, 12 бутилки олио от по 1 литър, 1 брой медна пръскачка и медна тръба Ф -23 с дължина от 10 метра, всичко на обща стойност 405.77 лева, от владението на собственика им М.Г.М. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, и - в неустановен ден на месец май 2014 година в село ***, област Ямбол, от къща, находяща се на ул."***" №1, действайки в съучастие с М.М.Д. ***, като извършители, отнели чужди движими вещи - 1 брой цветен телевизор, марка „Електрон", 1брой електрическа печка, марка/модел „VOLTEL 5405", 1 брой метално точило, 1 брой желязна ножовка с дървена дръжка, 1 брой брадва; 1 брой телевизор, марка „***" и 1 брой двукасетъчен касетофон, марка „***", всичко на обща стойност 344.00 лева, от владението на собственика им Р.Ж.М. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1 във вр.чл.20, ал.2 и вр. чл.26, ал.1 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ПРИЗНАВА подсъдимия С.С.С., с посочени данни за самоличност, за НЕВИНОВЕН в това по същото време и място, в съучастие с М.М. Д. да е отнел от владението на М.Г.М. *** - 1 тръбен ключ и от владението на Р.Ж.М. *** - 2 броя железен свредел, 3 броя тръбни ключове за чешма, 1 брой медна лозарска пръскачка, 6 броя дискове за ъглошлайф, 50 броя винтове с различни размери, 20 броя отверки, 10 броя метални клещи, 4 броя рендета за дърво с метален нож, 7 броя чукове с дървени дръжки, 3 броя кутии с електроди, 1 брой гидория, 15 метра коксиален кабел, 4 броя родопски одеяла, 6 броя кухненски ножове, 1 брой дървена поставка за ножове, 4 броя метални длета за дърво, 10 броя метални пили за дърво, 10 метра кабел и 10 броя листи поцинкована ламарина, на обща стойност 564.50 лв. и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за кражба на горепосочените вещи, както и стойността на предмета на кражбата да е над сумата 749.77лв. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ изпълнението на наложеното на подсъдимия С.С.С. наказание десет месеца лишаване от свобода. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК всеки един от подсъдимите М.М.Д. и С.С.С., с посочени данни за самоличност, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД МВР – Ямбол сумата 51.25 лева - направени по делото разноски в хода на досъдебното производство, и в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово сумата 65.98 лв. – направени по делото разноски в хода на съдебното производство, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати по 5.00 лв. държавна такса. Веществените доказателства -
М.М.Д.
С.С.С.
Мотиви от 1.8.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 6.10.2017
Наказателно дело № 259/2017
В законна сила на 6.10.2017г.
2 НОХД No 35/2017, II състав Хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.К.О.,
К.С.К.,
З.М.Г.,
С.С.К.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 6.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 280 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор Сн.С., подсъдимите З.М.Г., К.С.К., Д.К.О. и С.С.К. и техните защитници - адв. П.Б., адв.П.М., адв.Р.С. и адв.Я.Х. от АК - Ямбол, съгласно което: Подсъдимата З.М.Г., родена на *** ***, с постоянен адрес ***, живуща на същия адрес, българска гражданка, без образование, неомъжена, безработна, осъждана, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на 12.10.2013 година в периода от около 20.00 часа до около 21.00 часа в с.***, обл. Ямболска, пред дом на ул. „***“, № 5, действайки като извършител в съучастие с Д.К.О., К.С.К. и С.С.К., извършила непристойни действия - викала, обиждала, псувала на висок глас и нанесла побой на Р. Д. Б., с което грубо нарушила обществения ред и изразила явно неуважение към обществото, като деянието й е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задълженията по опазване на обществения ред - не изпълнила отправените към нея полицейски разпореждания на полицай В.С.М. и полицай К.Н.К. *** да преустанови действията си, дърпала и бутала полицейските служители, като деянието й по своето съдържание се отличава с изключителна дързост и цинизъм, изразяващи се в нанасяне на удари и отправяне на обиди и нецензурни изрази към служителите на РУ – Елхово - престъпление по чл. 325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимата Злака М.Г. при условията на пряк умисъл. За извършеното от подсъдимата З.М.Г. престъпление по чл. 325, ал.2, вр ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК й се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От престъплението, извършено от подсъдимата З.М.Г. няма данни да са претърпени невъзстановени имуществени щети. По делото няма иззети веществени доказателства. Направените в хода на ДП разноски за служебен защитник на тази подсъдима в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, съгласно писмо изх. № ЯБ-128-5172/17.03.2017г. на НБПП, се заплащат от З.М.Г. в приход на Републикански бюджет /в полза на Национално бюро за правна помощ IBAN: ***- БНБ- ЦУ; BIC: ***/. Подсъдимият К.С.К., роден на *** година в гр. Ямбол, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, български гражданин, със завършен първи клас, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.10.2013 година, в периода от около 20.00 часа до около 21.00 часа в с.***, обл. Ямболска, пред дом на ул. „***“, № 5, действайки като извършител в съучастие с Д.К.О., З.М.Г. и С.С.К., извършил непристойни действия - викал, обиждал, псувал на висок глас и нанесъл побой на Р. Д. Б., с което грубо нарушил обществения ред и изразил явно неуважение към обществото, като деянието му е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задълженията по опазване на обществения ред - не изпълнил отправените към него полицейски разпореждания на полицай В.С.М. и полицай К.Н.К. *** да преустанови действията си, дърпал и бутал полицейските служители, като деянието му по своето съдържание се отличава с изключителна дързост и цинизъм, изразяващи се в нанасяне на удари и отправяне на обиди и нецензурни изрази към служителите на РУ – Елхово - престъпление по чл. 325, ал. 2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимия К.С.К. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление от подсъдимия К.С.К. по чл.325, ал.2, вр ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От престъплението, извършено от подсъдимия К.С. Калинов няма данни да са претърпени невъзстановени имуществени щети. По делото няма иззети веществени доказателства. По делото няма направени разноски във връзка с този подсъдим. Подсъдимата Д.К.О., родена на *** ***, с постоянен адрес ***, живуща на същия адрес, българска гражданка, без образование, неомъжена, безработна, осъждана, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на 12.10.2013 година в периода от около 20.00 часа до около 21.00 часа в с.***, обл. Ямболска, пред дом на ул. „***“, № 5, действайки като извършител в съучастие със З.М.Г., К.С.К. и С.С.К., извършила непристойни действия - викала, обиждала, псувала на висок глас и нанесла побой на Р. Д. Б., с което грубо нарушила обществения ред и изразила явно неуважение към обществото, като деянието й е съпроводено със съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задълженията по опазване на обществения ред – не изпълнила отправените към нея полицейски разпореждания на полицай В.С.М. и полицай К.Н.К. *** да преустанови действията си, дърпала и бутала полицейските служители, като деянието й по своето съдържание се отличава с изключителна дързост и цинизъм, изразяващи се в нанасяне на удари и отправяне на обиди и нецензурни изрази към служителите на РУ – Елхово - престъпление по чл. 325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимата Д.К.О. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл. 325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК, вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на подсъдимата Д.К.О. се ОПРЕДЕЛЯ наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От престъплението, извършено от подсъдимата Д.К.О., няма данни да са претърпени невъзстановени имуществени щети.
Д.К.О.
К.С.К.
З.М.Г.
С.С.К.
В законна сила на 6.10.2017г.
3 ЧНД No 400/2017, II състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.П.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 20.9.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : На основание чл. 25, във вр. с чл. 23 от Наказателният кодекс ОПРЕДЕЛЯ на осъдената К.П.С., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведена, земеделски производител, неосъждана, ЕГН – **********, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени й с Определение № 462 от 23.11.2015 година по НОХД № 489/2015г. по описа на PC- Елхово, влязло в законна сила на 23.11.2015 година, Присъда № 164 от 24.11.2015 година по НОХД № 423/2015 г. по описа на РС- Елхово, влязла в законна сила на 08.02.2016 г., Присъда № 8 от 07.03.2016 година по НОХД № 9/2016 г. по описа на РС – Елхово, влязла в законна сила на 23.03.2016 година, Определение № 147 от 04.04.2016 година по НОХД № 19/2016 г. по описа на РС - Елхово, влязло в законна сила на 04.04.2016 година и Присъда № 7 от 24.02.2017 година по НОХД № 846/2015 г. по описа на РС- Елхово, влязла в законна сила на 01.06.2017 г., а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което на основание чл. 25, ал.4 от НК ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест пред Ямболският окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес. След влизане на настоящето определение в сила, препис от същото ДА СЕ ИЗПРАТИ на РП - Елхово и на БС при РС Варна за прилагане към бюлетините за съдимост на осъдената К.П.С..
К.П.С.
Мотиви от 13.10.2017г.
В законна сила на 6.10.2017г.
4 НОХД No 167/2016, IV състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Х.Д.Д.,
Н.Д.И.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 13.4.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Д.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, трудово ангажиран, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2015 година в с.С К, обл.Ямбол от сградата на балнеосанаториума, действайки като извършител в съучастие с Х.Д.Д., чрез използване на техническо средство - тръбен ключ, направил опит да отнеме чужди движими вещи - седем броя чугунени радиатори на стойност 280.00 лева, тринадесет броя вентили на стойност 26.00 лева, един брой спирателен кран на стойност 2.00 лева, два броя пластмасови спирателни крана с тръба на стойност 4.00 лева, един брой метален спирателен кран с тръба на стойност 3.00 лева, тридесет и девет броя водопроводни части, тип „коляно“ на стойност 19.50 лева, десет броя водопроводни части, тип „тройник“ на стойност 10.00 лева, всички вещи на обща стойност 344.50 лева от владението на собственика им „Проагро инвест" ООД, ЕИК 202040636 без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята му причини - бил заварен на мястото на престъплението от Н.Д.Д. и Й.Т.Т. - престъпление по чл. 195, ал.1, т.4 във вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1 и вр. чл.20, ал.2 от НК, като на това основание и на основание чл.55, ал.1 т.1 от НК и ГО ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на наказанието. ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Д.Д., роден на *** ***, с постоянен - с.Самуилово, обл.Сливен, ул.„Старите дъбове”№4, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, трудово ангажиран, с ЕГН********** за ВИНОВЕН в това, че на 04.01.2015 година в с.С К, обл. Ямбол от сградата на балнеосанаториума, действайки като извършител, в съучастие с Н.Д.И., чрез използване на техническо средство - тръбен ключ, направил опит да отнеме чужди движими вещи - седем броя чугунени радиатори на стойност 280.00 лева, тринадесет броя вентили на стойност 26.00 лева, един брой спирателен кран на стойност 2.00 лева, два броя пластмасови спирателни крана с тръба на стойност 4.00 лева, един брой метален спирателен кран с тръба на стойност 3.00 лева, тридесет и девет броя водопроводни части, тип „коляно“ на стойност 19.50 лева, десет броя водопроводни части, тип „тройник“ на стойност 10.00 лева, всички вещи на обща стойност 344.50 лева от владението на собственика им „Проагро инвест" ООД ЕИК 202040636, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята му причини - бил заварен на мястото на престъплението от Н.Д.Д. и Й.Т.Т., и деянието е извършено при условията на опасен рецидив - след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, изпълнението на наказанието по които не е отложено по чл.66 от НК - престъпление по чл. 196, ал.1, т.2 във вр. чл.195, ал.1, т.4, вр.чл.194, ал.1, вр. чл.18, ал.1, вр чл.20, ал.2 и вр. чл.29, ал.1, б. „б“ от НК, като на това основание и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.2 , б.“б“ от ЗИНЗС първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието. ОСЪЖДА всеки от подсъдимите Н.Д.И. и Х.Д.Д., с посочени данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТЯТ по 34.96 лв.- направени по делото разноски в хода на досъдебното производство, в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД МВР – Ямбол и по 14.43 лв. – направени по делото разноски в хода на съдебното производство, в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплатят по 5.00 лв. държавна такса. ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК вещественото доказателство тръбен ключ, като вещ принадлежаща на виновните, послужила за извършване на престъплението. Веществените доказателства - тринадесет броя вентили, един брой спирателен кран, два броя пластмасови спирателни крана с тръба, един брой метален спирателен кран с тръба, тридесет и девет броя водопроводни части, тип „коляно“, десет броя водопроводни части, тип „тройник“ ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им „Проагро инвест" ООД след влизане на присъдата в сила. Веществените доказателства - черна раница, ръкавица, 2 броя клещи, 5 броя ключове, 3 броя отверки и керпиден, принадлежащи на подсъдимите, след влизане на присъдата в сила да им бъдат върнати. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
Х.Д.Д.
Н.Д.И.
Мотиви от 29.5.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 9.10.2017
Наказателно дело № 199/2017
В законна сила на 9.10.2017г.
5 АНД No 220/2017, I състав МВР П.И.Е. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 11.7.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000087 от 13.03.2017 година на Началник РУ – Елхово, с което на П.И.Е. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лв. на основание чл. 638, ал.3 от КЗ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.10.2017
Наказателно дело № 137/2017
В законна сила на 9.10.2017г.
6 НОХД No 401/2017, II състав Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.А.Т. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 9.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 285 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А.С. от една страна и подсъдимият И.Т. и неговият защитник адв. Д. от друга страна, както следва: Подсъдимият И.А.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.02.2017 година, около 02.00 часа в село ***, област Ямболска, ул. „***“ № 10, влязъл в чуждо жилище - жилището на А.Я.Ч. ***, като употребил за това сила - блъскане на вратата, избутване на А.Я.Ч. и деянието е извършено нощем - престъпление по чл.170, ал.2, вр. с ал.1 от НК Деянието е извършено от подсъдимия И.А.Т. при условията на пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия И.А.Т. няма данни да са претърпени невъзстановени имуществени щети. За извършеното от подсъдимият И.А.Т. престъпление по чл.170, ал.2, вр. с ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което да изтърпи ефективно при първоначален „СТРОГ“ режим на основание чл.57, ал.1, т.2, б.“Б“ от ЗИНЗС. По делото няма направени разноски и няма приобщени веществени доказатлества. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 401/2017 година, по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.А.Т.
В законна сила на 9.10.2017г.
7 НОХД No 272/2016, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.В.А.,
И.Ж.Т.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 22.5.2017г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимите И.Ж.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес ***9А, живущ на същия адрес, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик в ХІ клас в ПГ по МСС с.***, неосъждан, ЕГН - ********** и С.В.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***5, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВНИ в това, че в неустановен с точност час в периода от 20.00 часа на 11.01.2016 г. до 08.00 часа на 12.01.2016 г., в гр.Елхово, обл.Ямболска, от цех за производство на дограма, находящ се на ул. „***“, № ***, действайки в съучастие като съизвършители, отнели чужди движими вещи - кафява ПВЦ рамка с размери 52см/151 см /неотваряем прозорец/, кафява ПВЦ рамка с размери 60см/152 см /неотваряем прозорец/, кафява ПВЦ рамка с размери 88см/152 см /неотваряем прозорец/, бяла ПВС врата с размери 79см/257см /разделена на три части с отваряемо горно прозорче/, бяла ПВЦ рамка с размери 118см/134 см /неотваряем прозорец/ и бяла ПВС врата с размери 71/222см /с дръжка/, всички на обща стойност 698.00 лева, собственост на „*** БГ“ гр.Елхово с ЕИК ***, от владението на Д.А.Ш., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като макар и непълнолетни са могли да разбират свойството и значението на деянието и да ръководят постъпките си, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр.с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА всеки от двамата подсъдими на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 69, вр. с чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА от изтърпяване за изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане в сила на присъдата. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК всеки от подсъдимите И.Ж.Т. и С.В.А., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: по 48.30 лева /четиридесет и осем лева и тридесет стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол и по 14.41 лева /четиринадесет лева и четиридесет и една стотинки/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса всеки от тях да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
С.В.А.
И.Ж.Т.
Мотиви от 15.6.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 13.10.2017
Наказателно дело № 215/2017
В законна сила на 13.10.2017г.
8 НОХД No 489/2017, I състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.Г. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 13.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 287 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП– С. С. от една страна и от друга страна подсъдимия Е.Г. и неговия защитник – адв.П.М., както следва: Подсъдимият Е.Г. /E. G./, роден на *** година в гр.***, Ислямска Република Афганистан, живущ ***, гражданин на ИР Афганистан, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, без документи за самоличност по негови данни, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2017 година, на ГКПП Лесово, обл. Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Е.Г. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Е.Г. по чл.279, ал.1 от НК и чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23 от Наредба № Н-1/16.05.2014 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Н.Т.Р. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на език фарси и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 489/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Е.Г.
В законна сила на 13.10.2017г.
9 АНД No 25/2017, II състав НАП ЕТ В.Д.-В.-Д. ТД НА НАП- БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 7.8.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И: ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № ***от 15.11.2016 г. на Зам.директора на ТД на НАП *** – К. П. П., с коeто на „***“ ЕТ с Булстат ***, с адрес гр.Елхово, обЛ.Ямболска, уЛ. „***“, №4, ап.3, представлявано от В. С. Д., е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 лева на основание чЛ.185, аЛ.1 от Закона за данък върху добавената стойност за нарушение на чЛ. 25, аЛ.1, т.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ, във вр. с чЛ. 118 от ЗДДС. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд гр.Ямбол чрез РС - Елхово в 14- дневен срок от съобщението до страните , че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Наказателно дело № 156/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
10 НОХД No 6/2017, II състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.И. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 29.9.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият А.И.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с адрес ***, *** „***“ - Фурната /***/, български гражданин, със средно образование, осъждан, работещ като хлебар, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с влязло в законна сила на 07.04.2016година Решение № 4 от 29.01.2016 година по гр.дело № 501/2015 година по описа на Районен съд - гр. Елхово, да издържа свой низходящ – детето си И.А.И. с ЕГН - **********, като му заплаща месечна издръжка в размер на 110.00 лева, платими чрез майката и законен представител на детето – Н.Г.М., в периода от 07.04.2016г. до 07.10.2016г. включително, в град Елхово, обл.Ямболска, съзнателно не изпълнил задължението си за издръжка в размер на повече от две месечни вноски, а именно 7 месечни вноски, общо в размер на 770.00 лева, поради което и на основание чл.183, ал.1 и чл.54, във вр. чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6, във вр. чл.42б от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като определя следните пробационни мерки – 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА и 3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа годишно за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
А.И.И.
Мотиви от 30.10.2017г.
В законна сила на 17.10.2017г.
11 АНД No 212/2017, III състав КАТ Д.В.П. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.6.2017г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 17-0261-000035 от 07.02.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, К. Г. К., упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., с което на Д.В.П. ***, с ЕГН **********, с посочен в жалбата съдебен адрес ***, на основание чл.175, ал.3 пр.1 от ЗДвП е наложено кумулативно административно наказание - глоба в размер на 200.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за извършено административно нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане
Решение от 18.10.2017
Наказателно дело № 130/2017
В законна сила на 18.10.2017г.
12 АНД No 247/2017, IV състав КАТ П.Т.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2017г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ №17-0261-000013/24.01.2017г. на Началника на РУ „Полиция“ към ОДМВР – Ямбол, РУ - Елхово, с което на П.Т.Г., с ЕГН **********,***, за нарушение по чл. 140 ал.1 от ЗДвП, на основание чл.175 ал.2 във вр. ал.1, т.1 предл. 1 от ЗДвП са наложени административни наказания – „глоба“ в размер на 200.00/двеста/лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест месеца, като НАМАЛЯВА наложеното административно наказание "глоба" от 200.00 лева на 180.00 /сто и осемдесет/ лева и административното наказание „лишаване от право да се управлява МПС“ за срок от 6 /шест/ месеца на „лишаване от право да се управлявал МПС“ за срок от три месеца. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Ямбол в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, че решението е изготвено, чрез РС – Елхово, на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.10.2017
Наказателно дело № 141/2017
В законна сила на 19.10.2017г.
13 НОХД No 174/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Ж.Т. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 5.10.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.Ж.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неосъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.10.2016 година в гр.Елхово, обл.Ямбол, на ул. „Чаталджа" в близост до МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД гр. Елхово, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество - MDMB - CHMICА /метил-2-/1 -/циклохексилметил/-1Н-индол-3 карбонил /амино/ - 3,3-диметилбутаноат/, спадащо към синтетичните канабиноиди, с общо нето тегло 0,185 грама, като макар и непълнолетен към момента на извършване на деянието е могъл да разбира свойство и значение на деянието и да ръководи постъпките си, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, т.1 вр. чл.63, ал.1, т.3 и т.5 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез публикуване на присъдъта в официалния интернет – сайт на Община Елхово. ОТЛАГА на основание чл. 69, ал.1, вр. чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият И.Ж.Т., ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: сумата от 130.82 лева в приход на републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР – Ямбол и сумата от 10.00 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
И.Ж.Т.
Мотиви от 3.11.2017г.
В законна сила на 21.10.2017г.
14 АНД No 142/2017, III състав КАТ С.С.С. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 11.7.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000029/07.02.2017г., издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, упълномощен с МЗ № 8121з-748/24.06.2015г., Койчо Георгиев Койчев, с което на С.С.С. ***, с ЕГН **********, е наложено на основание чл.179 ал.2 предл.1 от ЗДвП административно наказание – глоба в размер на 200 лева за извършено административно нарушение по чл.20 ал.2 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2017
Наказателно дело № 140/2017
В законна сила на 23.10.2017г.
15 НОХД No 494/2017, II състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.М.Й. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 23.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 293 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП- прокурор Ст.Иванов от една страна и подсъдимият Л.М.Й. и неговият защитник - адв. М.Б., от друга страна, съгласно което: Подсъдимият Л.М.Й., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН – **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2017 година, в гр. Елхово, обл. Ямбоска, на улица „***“, в лек автомобил марка „Опел Зафира“ с per. № ***, държал акцизни стоки без бандерол - тютюневи изделия - 257 броя кутии цигари марка „Assos slims“ с по 20 броя къса цигари във всяка кутия, на стойност 1927.50 лева и 90 броя кутии цигари марка „Karelia slims“ с по 20 броя къса цигари във всяка кутия, на стойност 450.00 лева, всичко на обща стойност 2377.50 лева, без бандерол, когато такъв се изисква по Закон - чл.28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, съгласно който: „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове“ и чл.100, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, съгласно който „Бутилираните алкохолни напитки с код КН 2208 и с алкохолно съдържание равно и превишаващо 15% vol и тютюневите изделия, предназначени за местния пазар се предлагат и продават само облепени с бандерол“, като случаят не е маловажен - престъпление по чл.234, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на Л.М.Й. се налага наказание от 11 /ЕДИНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“. На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода“, се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.234, ал.1 от НК, наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 63.48 лева /шестдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки/ за възнаграждение на вещото лице в хода на досъдебното производство, се заплащат от обвиняемия Л.М.Й. в приход на Републикански бюджет по сметка на ОД на МВР -Ямбол. ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА - 1 брой черен найлонов чувал, съдържащ 8 стека с цигари от марката „Assos slims“ и 1 брой стек с цигари от марката „Karelia slims“; 1 брой черен найлонов чувал, съдържащ 80 броя кутии с цигари от марката „Karelia slims“ и 1 брой черен найлонов чувал, съдържащ 177 броя кутии цигари от марката „Assos slims“ /с поставени стикери с номера на досъдебното производство и подписи на поемните лица/, намиращи се на съхранение в РУ на МВР Елхово, на основание чл.234, ал.3, вр. чл.53, ал.1, б.“б“ от НК, се ОТНЕМАТ в полза на държавата. Предвид одобряването на споразумението за решаване на наказателното производство, вида и размера на определеното наказание на подсъдимият и приложението на чл. 66 от НК по отношение изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода, СЪДЪТ счита, че взетата спрямо подсъдимият Л.М.Й. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“ следва да бъде отменена. Предвид на горното и на основание на чл.309, ал.4 от НПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата в хода на ДП № 256/2017 година по описа на РУ-Елхово спрямо подсъдимия Л.М.Й. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 494/2017 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна на мярката за неотклонение - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС, чрез ЕРС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
Л.М.Й.
В законна сила на 23.10.2017г.
16 НОХД No 503/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Х.И.Х. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 24.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 295 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С.С.от една страна и от друга страна подсъдимия И.Х.И.Х. и неговия защитник – адв.М., както следва: Подсъдимият И.Х.И.Х. /I. H. I. H./, роден на *** година в гр.***, Арабска Република Египет, гражданин на АР Египет, със средно образование, с адрес: гр.***, Арабска Република Египет, женен, служител в туристическа фирма, неосъждан, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.10.2017 година в района на 202 гранична пирамида в землището на с.Крайново, обл.Ямболска, действайки като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият И.Х.И.Х. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер, чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият И.Х.И.Х. по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на настоящото споразумение, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лева /сто лева/. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач, остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 503/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.Х.И.Х.
В законна сила на 24.10.2017г.
17 АНД No 350/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР МБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА- ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2017г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ като незаконосъобразно и неправилно Наказателно постановление № НП-232 от 25.11.2014 година на Директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ гр. Ямбол д-р Денка Кол*** Петрова, В ЧАСТТА по т.1 т.2 и т.3 от същото, с която на МБАЛ „Свети И. Рилски” ЕООД , с ЕИК 128501819, са наложени на основание чл. 105а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване, три административни наказания - имуществена санкции в размер на по 200.00 л***, или общо в размер на 600.00 л***, за извършени три административни нарушения по чл. 55, ал.2, т.2 и 3 от ЗЗО, във вр. с чл. 188, т.6, б.„а“ от Национален рамков договор за медицински дейности за 2014 година. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на Административно процесуалния кодекс пред Административен съд гр.Ямбол чрез Елховският районен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 25.10.2017г.
18 НОХД No 498/2017, IV състав Унищожаване и повреждане РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Г.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 25.10.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 297 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и обвиняемия – Д.Г.Д. и неговия защитник адв. Ч. от друга страна, както следва: ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Г.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, aп. 12, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, че на 10.04.2017 година, около 02.40 часа в игрална зала „Кеш", находяща се в град Елхово, област Ямбол, ул. „Ал.Стамболийски" №71, чрез нанасяне на удар с юмрук, противозаконно повредил чужда движима вещ - игрален автомат, марка „Premier 24/24 UP Facelift" с фабричен №127227 Р-6, на стойност 30000 лева, собственост на „Кеш Инвест Груп" ООД град Димитровград, като повредите се изразяват в счупване на долен монитор и външен тъчскрийн на игралния автомат и възлизат на обща стойност 1018.19 лева - престъпление по чл.216, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.216, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.2, б."Б" и чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК на Д.Г.Д. се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА; Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. Направените по делото разноски в размер на 148,12 лева за възнаграждение на вещо лице, се заплащат от обв.Д.Г.Д., в приход на републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 498/2017 година по описа на РС – Елхово. Определението за одобряване на споразумението и за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Г.Д.
В законна сила на 25.10.2017г.
19 АНД No 244/2017, IV състав ДНСК Е.К.Р. РДНСК- ЮИР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/№ Я – 2 - ЮИР - 4 от 03.04.2017 година на началника на Регионалната дирекция за Национален строителен контрол (РДНСК) - Югоизточен район, с което на Е.К.Р., ЕГН ********** ***, в качеството й на главен архитект на община Елхово, за извършено административно нарушение по чл. 150, ал.3 във вр. ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на основание чл.232, ал.1 т.2 от ЗУТ е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лв., като законосъобразно и правилно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 30.10.2017
Наказателно дело № 160/2017
В законна сила на 30.10.2017г.
20 АНД No 193/2017, IV състав АДФИ Н.К.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 17.8.2017г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-639-2016 от 27.02.2017 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, с което на Н.К.Т. ***, с ЕГН ********** на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ за нарушение на чл. 50 от ЗДБРБ за 2015 г. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000.00 лв., като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2017
Наказателно дело № 162/2017
В законна сила на 31.10.2017г.