РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.6.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 846/2015, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.П.С. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 24.2.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимата К.П.С., родена на *** *** чифлик, обл.Варна, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведена, регистрирана като земеделски производител, осъждана, ЕГН – **********, за ВИНОВНА в това, че на 13.09.2015 г., около 22.45 часа, в град Елхово, по улица „***“, в посока от улица „Лом“, управлява МПС – лек автомобил марка „Мицубиши“, модел „Паджеро“ с регистрационен номер ***, без свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването й по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП №№ 15-0261-000048/27.02.15г., 15-0261-000082/01.04.15г. и 15-0261-000083/01.04.2015г., трите издадени от ВНД Началник на РУП - Елхово, влезли в сила както следва: първото на 16.03.2015г. и следващите две - на 07.05.2015 година, поради което и на основание чл.343 в, ал.2, вр. с ал.1 /ред. ДВ бр.50/95г./, вр. с чл. 2, ал.1 от НК и чл. 54 от НК Я ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящата присъда. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимата К.П.С., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 61.21 лева /шестдесет и един лева и двадесет и една стотинки/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и 5.00 /пет/ лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. Присъдата ПОДЛЕЖИ на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
К.П.С.
Мотиви от 24.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 1.6.2017
Наказателно дело № 109/2017
В законна сила на 1.6.2017г.
2 АНД No 398/2016, II състав КАТ С.Й.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ЕЛХОВО,
ОД НА МВР - ЯМБОЛ
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 11.5.2017г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 16-0261-000262 от 10.06.2016 година, издадено от Началника на РУ на МВР Елхово К. Г. К., В ЧАСТТА, с което на С.Й.В. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева на основание чл. 183, ал.4, т.7 от Закона за движение по пътищата за нарушение по чл.137Е от ЗДвП. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000262 от 10.06.2016 година, издадено от Началник на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която на С.Й.В. ***, ЕГН – **********, са наложени административни наказания глоба в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца на основание чл. 175, ал.1, т.1 от ЗДвП за нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 1.6.2017г.
3 АНД No 553/2016, III състав КАТ С.Н.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.3.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000392 от 12.08.2016 година на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/24.06.2015г., с което на С.Н.И.,***, с ЕГН **********, на основание чл.183 ал.5 т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 /сто/ лева и отнемане на 8 контролни точки по Наредба №Із-2539 на МВР, за извършено административно нарушение по чл.119 ал.1 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 1.6.2017
Наказателно дело № 60/2017
В законна сила на 1.6.2017г.
4 НОХД No 317/2016, II състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.С.И.,
С.В.А.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 19.5.2017г.
П Р И С Ъ Д И : ПРИЗНАВА подсъдимите С.В.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан, ЕГН – ********** и С.С.И., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, български гражданин, неженен, с основно образование, ученик в ПГ „***“ - гр.Елхово, неосъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВНИ в това, че за времето от около 19.00 часа на 08.08.2015 година до около 15.00 часа на 09.08.2015година в гр. Елхово, обл. Ямболска, от двора на частен дом, находящ се на ул.„***“, № 49, действайки в съучастие като извършители, отнели чужди движими вещи - 1брой електрожен с неустановена марка и модел, 1 брой стартер за автомобил „***“ и 1брой динамо за автомобил „***“, всички на обща стойност 350.00 лева от владението на собственика им Д.А. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, като макар и непълнолетни са могли да разбират свойството и значението на извършеното от тях деяние и да ръководят постъпките си, поради което и на основание чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.В.А. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 69, вр. с чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА от изтърпяване за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата. на основание чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.С.И. на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата пред учащите в учебното заведение, където учи подс. И. - ПГ „***“ - гр.Елхово. ПРИЗНАВА подсъдимите С.В.А. и С.С.И., двамата със снета по-горе самоличност, за ВИНОВНИ в това, че за времето от около 21.30 часа на 15.08.2015 година до около 02.00 часа на 16.08.2015 година в гр. Елхово, обл. Ямболска, от неоградено дворно място, находящо се на ул.„***“, № 38, действайки в съучастие като извършители, противозаконно отнели чуждо моторно превозно средство - товарен автомобил марка „***“ с peг. № ***, на стойност 1900.00 лева, от владението на Н.А.Д. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го ползват, като са последвали повреди на превозното средство - деформирани и увредени: преден ляв мигач; преден ляв калник и подкалник; облицовка на предна броня - лява част; преден ляв носач и предна лява полуоска; предни лява и дясна джанти и задна лява джанта; деформации по горната част на рамка на лява врата и част от ляв панел, надлъжна задирна деформация по десен панел; деформация по предна лява част на преден капак, на обща стойност 1101.00 лева и МПС е изоставено без надзор в гр. Елхово на кръстовището на ул.„Г. ***, като макар и непълнолетни са могли да разбират свойството и значението на извършеното от тях деяние и да ръководят постъпките си, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, предл. 1 и 2, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл. 54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.В.А. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 69, вр. с чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА от изтърпяване за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата. на основание чл.346, ал.2, т.1, предл. 1 и 2, вр. с ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с чл.63, ал.1, т.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК ОСЪЖДА подсъдимия С.С.И. на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата пред учащите в учебното заведение, където учи подс. И. - ПГ „***“ - гр.Елхово. На основание чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимият С.В.А., със снета по-горе самоличност, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ за двете деяния, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 69, вр. с чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА от изтърпяване за изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата. На основание чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимият С.С.И., със снета по-горе самоличност, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ за двете деяния, а именно – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез прочитане на присъдата пред учащите в учебното заведение, където учи подс. И. - ПГ „***“ - гр.Елхово. ОСЪЖДА подсъдимите С.В.А. и С.С.И., двамата със снета по-горе самоличност, като непълнолетни действащи със съгласието на своите родители съответно К.Д.Д. и С.Б.И. - родители на С.С.И. и С.А.Х. и В.С.А. - родители на С.В.А., на основание чл. 45 от ЗЗД да ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на гражданският ищец Н.А.Д. ***, ЕГН – **********, сумата от 1101.00 лева /хиляда сто и един лева/, представляваща обезщетение за претърпените от Д. в резултат на деянието по чл. 346, ал.2, т.1 от НК имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането – 16.08.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, както и на основание чл. 189, ал.3 от НПК да заплатят на гражданският ищец Н.Д. направените по делото разноски в размер на 400.00 лева /четиристотин лева/. ОСЪЖДА подсъдимите С.В.А. и С.С.И., със снета по-горе самоличност, да заплатят държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 50.00 лева /петдесет лева/, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК всеки от подсъдимите С.В.А. и С.С.И., със снета по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: по 143.54 лева /сто четиридесет и три лева и петдесет и четири стотинки/ в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР Ямбол и по 64.53 лева /шестдесет и четири лева и петдесет и три стотинки/ в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Елхово, както и по 5.00 /пет/ лева държавна такса всеки от тях да заплати при служебно издаване на изпълнителен лист, вносима в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – гр.Елхово. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото – иззета дактилоскопна следа и натривки, след влизане в сила на присъдата, ДА ОСТАНАТ ПРИЛОЖЕНИ по делото. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 13 кг меден проводник и 21 кг железни части, намиращи се на съхранение в ЕРС, като части от вещите – предмет на кражбата, след влизане в сила на присъдата ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика на откраднатите вещи - Д. А. ***. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране в петнадесетдневен срок от днес пред Ямболски окръжен съд чрез Елховският районен съд.
С.С.И.
С.В.А.
Мотиви от 16.6.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
5 ЧНД No 208/2017, IV състав Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Т.Т. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Определение от 19.5.2017г.
ОПРЕДЕЛИ: ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.1 от Наказателният кодекс на осъдения И.Т.Т., роден на *** ***, общ.Болярово, обл.Ямбол ул. „Странджа " №37, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, трудово ангажиран, осъждан, ЕГН**********, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени му с: Определение № 280/28.06.2016 год. по НОХД № 335/2016 год. по описа на PC-Елхово, влязло в сила на 28.06.2016 год. и Определение № 106/29.03.2017 год. по НОХД № 77/2017 год. по описа на PC-Елхово, влязло в сила на 29.03.2017 год., в размер на най – тежкото от тях, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 41, ал. 6 от НК, вр. чл. 57, ал.1, т.2 б.б от ЗИНЗС, първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА на основание чл.25, ал.2 от НК от определеното общо наказание пет месеца лишаване от свобода изцяло изтърпяното, в периода 30.01.2016г. – 30.06.2016г., включително, със зачитане и на предварително задържане, наказание лишаване от свобода по НОХД № 335/2016 година на РС – Елхово. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.3 от НК към определеното общо наказание пет месеца лишаване от свобода наказанието глоба в размер на 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лева по Определение № 106/29.03.2017 год. по НОХД № 77/2017 год. по описа на PC-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест пред Ямболският окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес. След влизане на настоящето определение в сила, ДА СЕ УВЕДОМИ Бюро съдимост при РС- Елхово. След влизане на настоящето определение в сила, препис от същото ДА СЕ ИЗПРАТИ на РП - Елхово, за сведение.
И.Т.Т.
Мотиви от 5.6.2017г.
В законна сила на 6.6.2017г.
6 АНД No 87/2017, II състав МВР Г.А.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 11.5.2017г.
НП-изменено Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0261-000603 от 29.12.2015 година на Началника на РУ на МВР К. К., с което на Г.А. ***, ЕГН – **********, е наложено за нарушение по чл. 259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /отм/ административно наказание глоба в размер на 400.00 лв. на основание чл.315, ал.1, т., вр. с чл. 249, т.1 от КЗ /отм/, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 400.00 /четиристотин/ на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 8.6.2017г.
7 АНД No 596/2016, III състав МВР Х.С.Н. РС ПБС- ЕЛХОВО Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 17.5.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №79 от 02.09.2016 година на Началника на РС ПБЗН-гр.Елхово – Стоян Г. Тенев, В ЧАСТТА му, с която на Х.С.Н., с ЕГН **********, с адрес ***, за извършено нарушение по чл.20 т.3 от Наредба №8121з-647/01.10.2014г. на МВР за ПНПБЕО вр.с чл.47 ал.1 и ал.2 т.1 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП, е наложено на основание чл.265 ал.2 от ЗМВР административно наказание - глоба в размер на 100 лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 100 лева на 50 /петдесет/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно и правилно издадено.
В законна сила на 10.6.2017г.
8 АНД No 20/2017, III състав КАТ Ж.Щ.Х. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 14-0261-000476 от 18.09.2014 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Димитър Х. Николов, упълномощен с МЗ №Iз-1745/28.08.2012г., с което на Ж.Щ.Х.,***, с ЕГН **********, на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно наказание– глоба в размер на 20 лева за извършено административно нарушение по чл.70 ал.2 т.2 от ЗДвП, на основание чл.185 от ЗДвП му е наложено административно наказание– глоба в размер на 20 лева за извършено административно нарушение по чл.70 ал.2 т.3 от ЗДвП, на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и отнемане на 12 контролни точки по Наредба №Із-2539 на МВР, за извършено административно нарушение по чл.174 ал.3 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 лева за извършено адм.нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2017
Наказателно дело № 79/2017
В законна сила на 12.6.2017г.
9 АНД No 21/2017, I състав КАТ Ж.Щ.Х. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14 – 0261 – 000530 от 17.10.2014 година на ВНД Началник РУ на МВР - Елхово, В ЧАСТТА, с която на Ж.Щ.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл. 183, ал.3, т.5, предл. 1 от ЗДвП, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 30.00 лева, за нарушение по чл. 6, т.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ИЗМЕНЯ Наказателно постановление 14 – 0261 – 000530 от 17.10.2014 година на ВНД Началник РУ на МВР - Елхово, В ЧАСТТА, с която на Ж.Щ.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл. 177, ал.1, т.2 от ЗДвП, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 300.00 лева, за нарушение по чл. 150 от ЗДвП, извършено на 10.10.2014 година, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ГЛОБА от 300.00 лева на 150.00 /сто и петдесет/ лева. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-изменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2017
Наказателно дело № 81/2017
В законна сила на 12.6.2017г.
10 НОХД No 215/2017, I състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.М.М.,
Д.А.,
С.А.А.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 14.6.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Снежина Стоянова, подсъдимите Д.А., С.А.А. и И.М.М. и техните защитници - адв. П., адв. А. и адв. Т., от друга страна, съгласно което: Подсъдимите Д.А., роден на *** година в гр. Каракабей, Република Турция, турски гражданин, с турски паспорт № U08943871, турчин, живущ ***, женен, безработен, с основно образование, неосъждан; С.А.А., роден на *** ***, с постоянен адрес:***0, български гражданин, неженен, средно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** и И.М.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***1,български гражданин, женен, с начално, образование, пенсионер, осъждан- реабилитиран, с наложено адм. наказание, ЕГН **********, се признават за ВИНОВНИ в това, че на 18.06.2016 година в землището на с. Голямо Крушево, общ. Болярово, обл.Ямбол, действайки в съучастие като извършители, с цел да набавят за себе си имотна облага, противозаконно подпомогнали група чужденци - общо 19 лица, от които 17 пакистански граждани; 1 афганистански гражданин и едно лице гражданин на Република Йемен - Мохамал Х., роден на 14,02.1980 година в гр.Пенджаб, Пакистан гражданин на Пакистан, М.А. роден на *** година в гр. Пенджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Т.А., роден на *** година в гр.Пенджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, М.Ю., роден на *** година в гр. Нингархар, Афганистан, гражданин на Афганистан, Седжад А., роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Омер А., роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Мехран Халед, роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, М. Уасим, роден на *** година в гр. Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Билал А., роден на *** година в гр. Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Мирза Асад, роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Тукир Абас, роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, М.А.А., роден на *** година в гр.Пенджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, М.О., роден на *** година в гр.Пенджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, М.Е., роден на *** година в гр.Пенджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Е.А., роден на *** година в гр.Панджаб, гражданин на Пакистан; Н.А., роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Х.Х.М., роден на *** година в гр. Еб, Република Йемен, гражданин на Република Йемен, Хорам Шахзад, роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, Ефран Ануар, роден на *** година в гр.Панджаб, Пакистан, гражданин на Пакистан, да пребивават и да преминават в страната в нарушение на закона - чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ –„Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година", чрез извършване на превоз от землището на с.Голямо Крушево, община Болярово към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд Галакси“ с рег.№ X 2733 ВС и лек автомобил марка "Форд Мондео" с рег.№ X 8051 ВК и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице, престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1 и т. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. За посочените по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият Д.А. престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се определя и налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 2500.00 лева. На основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. За извършеното от подсъдимият С.А.А. престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се определя и налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 2500.00 лева. На основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. За извършеното от подсъдимият И.М.М. престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, на основание чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК му се определя и налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 2500.00 лева. На основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. РАЗНОСКИТЕ по досъдебното производство общо в размер на 870.00 лева се заплащат от подсъдимите на основание чл. 189, ал.3 от НПК, като всеки от тях следва да заплати разноски в размер на 290.00 лева в приход на републиканския бюджет по сметка на РД „Гранична полиция“ гр. Елхово. РАЗНОСКИТЕ, направени в хода на съдебното производство за превод по отношение на подсъдимият Д.А., остават на основание чл. 189, ал.2 от НПК за сметка на органа, който ги е направил – РС - Елхово. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, приложени по делото, да се върнат на правоимащите лица след влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението, както следва: мобилен телефон НТС с IMEI 351912066898728 – на Д.А.; мобилен телефон SAMSUNG GT с IMEI336929041915257 – на И.М.; Удостоверение за техническа изправност на МПС „Форд Галакси“ с рег. №****, Свидетелство за регистрация, Част I на „Форд Галакси“ с рег. №****, застрахователна полица за сключена застраховка „ГО“ за лек автомобил „Форд Галакси“ с рег. №****, свидетелство за регистрация част II на лек автомобил, марка „Форд Галакси“ с per. № Х 27 33 ВС – на собственика А. Йорданов Чолаков или на Медия А.А., съгласно Пълномощно от 28.02.2015 година; Свидетелство за регистрация на МПС Част II за лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. № Х ****да се върне на собственикът му Асен Колев Асенов или на оправомощено от него лице; СИМ карта Globul, СИМ карта Теленор № 89359050100710389561, мобилен телефон HoxmRM-978JMBM-3S4227061248622 с IMEI-354227061248630, микро SD НС карта паметq да се върнат на правоимащите; лек автомобил,марка „Форд Мондео“ с per. № X ****намиращ се на съхранение в ГПУ-Елхово да се върне на собственикът му Асен Колев Асенов или на оправомощено от него лице; лек автомобил, марка „Форд Галакси“с per. № X****, намиращ се на съхранение в ГПУ-Елхово, да се върне на собственикът му А. Йорданов Чолаков или на Медия А.А., съгласно Пълномощно от 28.02.2015 година. От деянието не са причинени имуществени вреди. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провеж
И.М.М.
Д.А.
С.А.А.
В законна сила на 14.6.2017г.
11 АНД No 243/2016, IV състав ДНСК Е.К.Р. РДНСК- ЮИР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/№ Я – 3 - ЮИР - 16 от 21.04.2016 година на началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Югоизточен район, с което на Е.К.Р., ЕГН ********** ***, за извършено административно нарушение по чл. 148, ал.4, изр. първо от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на основание чл.232, ал.1 т.2 от ЗУТ е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.6.2017
Наказателно дело № 70/2017
В законна сила на 15.6.2017г.
12 НОХД No 302/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Д.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 15.6.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 181 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор А. С., подсъдимият М.Д.К. и неговият защитник - адв.П.Б. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ М.Д.К., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, сондьор в „***“ ЕООД град Бургас, неосъждан, ЕГН-**********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 31.05.2017 година, около 21.40 часа, на кръстовище на път 7904 и път 79022, община Болярово, в посока от село Малко Шарково към град Болярово, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Хонда“, модел „Сивик“ с рег.№***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 3.08 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410+“ с инв.№0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на М.Д.К. се налагат наказания ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл. 66 от НК така определеното спрямо М.Д.К. наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. На основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на М.Д.К. се определя и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА. От деянието няма причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма данни за направени разноски. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 302/2017 година по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
М.Д.К.
В законна сила на 15.6.2017г.
13 НОХД No 281/2016, III състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 20.2.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият А.А.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, женен, с основно образование, шофьор в „Колашинац" гр.Висбаден, Република Германия, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2013 година около 06.00 часа в района на с.Златиница, обл.Ямбол по път II-79 в посока от с. Златиница, обл.Ямбол към гр.Болярово, обл. Ямбол при управлението на моторно превозно средство - товарна композиция, включваща влекач марка „МАН ТГА18.430 БЛС" с peг. № А 2983 ВК и полуремарке марка „МЕГА МНВ“ с peг. № СО 0892 ЕК, нарушил правилата за движение - чл.20, ал. 1 от ЗДвП „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“ и чл.20 ал.2 от ЗДвП - "Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движение . Водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта или да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението", с което причинил пътно -транспортно произшествие, изразяващо се в безконтролирано отклоняване посоката на движение на товарната композиция надясно, напускане на пътното платно, навлизане в десния банкет и ската след него и преобръщане по хоризонталната ос на товарната композиция и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди по товарен автомобил /влекач / марка „МАН ТГА18.430 БЛС" с peг. № А 2983 ВК, собственост на „Ваня Транспорт“ЕООД-гр. Карнобат, обл. Бургас, на стойност 15 468.50 лева – престъпление по чл.343 ал.1 б.“а“ вр.с чл.342 ал.1 от НК, като на това основание и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така определеното на подсъдимия А.А.А. наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.343г вр.с чл.37 т.7 от НК лишава подсъдимият А.А.А., с установена по-горе самоличност от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на влизане в сила и на привеждане в изпълнение на настоящата присъда. ПРИЗНАВА подсъдимият А.А.А., ЗА НЕВИНОВЕН за разликата в стойността на причинените значителни имуществени вреди – предмет на инкриминираното престъпно деяние, а именно – за разликата от 15 468.50 лева до 21 047.00 лева, поради което в тази част от предявеното му и поддържано от РП-Елхово обвинение, на основание чл.304 от НПК, ГО ОПРАВДАВА. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият А.А.А., с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол направените във фазата на ДП разноски в размер на 307.40 /триста и седем лева и четиридесет стотинки/ лева, както и да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на 210.00 /двеста и десет/ лева и държавна такса при издаване на изпълнителен лист в размер на 5 /пет/ лева. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
А.А.А.
Мотиви от 20.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 16.6.2017
Наказателно дело № 126/2017
В законна сила на 16.6.2017г.
14 АНД No 126/2017, I състав КАТ А.Я.С. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16 – 0261 – 000662 от 06.01.2017 година на Началник РУ - Елхово, В ЧАСТТА, с която на А.Я.С. ***, ЕГН **********, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16 – 0261 – 000662 от 06.01.2017 година на Началник РУ - Елхово, В ЧАСТТА, с която на А.Я.С. ***, ЕГН **********, на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10.00, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-изменено
В законна сила на 16.6.2017г.
15 АНД No 161/2017, I състав Други административни от наказателен характер дела Д.Г.Ш. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1073 от 03.01.2017 година на Началник РУ - Елхово, с което на Д.Г.Ш. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл. 45, ал.2 от Закона за закрила на детето, за нарушение по чл. 45, ал.2, вр. чл. 8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 16.6.2017г.
16 АНД No 163/2017, I състав Други административни от наказателен характер дела Д.Г.Ш. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1075 от 03.01.2017 година на Началник РУ - Елхово, с което на Д.Г.Ш. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл. 45, ал.2 от Закона за закрила на детето, за нарушение по чл. 45, ал.2, вр. чл. 8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 16.6.2017г.
17 НОХД No 306/2017, II състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Я.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 16.6.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 182 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор С.И., подсъдимият Д.Я.Д. и неговият защитник - адв.П.М. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ Д.Я.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***4, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, пенсионер, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 03.06.2017 година, около 16.30 часа, в с. ***, общ. Елхово, обл. Ямбол, по ул. „Иван Колев Иванов“ в посока към ул. „Александър Стамболийски“ и по „Александър Стамболийски“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ВАЗ 21053“ с peг. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.58 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер 7410+“ с инв.№0135 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК на Д.Я.Д. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл. 66 от НК така определеното спрямо Д.Я.Д. наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. На основание чл. 343г, вр. с чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на Д.Я.Д. се определя и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От деянието няма причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма данни за направени разноски. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 306/2017 година по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Я.Д.
В законна сила на 16.6.2017г.
18 АНД No 5/2017, IV състав РДГ М.П.Н. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 4.4.2017г.
Р Е Ш И: ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО като незаконосъобразно наказателно постановление № 1074/15.12.2016 година на Директора на Регионална дирекция по горите – Сливен, с което на жалбоподателя М.П.Н., ЕГН **********,***, са наложени следните административни наказания - глоба в размер на 100.00 лв. /сто лева/ на основание чл.84, ал. 1, предл. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, за извършено нарушение по чл.23, ал.1 от ЗЛОД във вр.чл.84, ал.1 от ЗЛОД, глоба в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ на основание чл.84, ал.3 от ЗЛОД за извършено административно нарушение по чл.84, ал.3 ото ЗЛОД и лишаване от право на ловуване за срок от три години на основание чл. 95, ал.1 от ЗЛОД и е постановено отнемане в полза на държавата 1 бр. ловна пушка „Меркел“, успоредка, кал. 12 с № ***, ведно с черен калъф за нея, сумата от продажбата на което да се преведе в приход на Изпълнителна агенция по горите, като вещи послужили за извършване на нарушението. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.6.2017
Наказателно дело № 86/2017
В законна сила на 19.6.2017г.
19 НОХД No 231/2017, III състав Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.М.П.,
В.А.С.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Разпореждане от 16.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по настоящото НОХД № 231/2017 година по описа на РС- Елхово. ВРЪЩАМ делото на РП- Ямбол за отстраняване на констатираните посочени в обстоятелствената част на настоящото разпореждане съществени нарушения на процесуалните правила. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на въззивно обжалване и протест по реда на гл.22 от НПК, с частна жалба и частен протест пред ОС-Ямбол, в 7-дневен срок, считано от връчването му.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.6.2017
Наказателно дело № 204/2017
В законна сила на 19.6.2017г.
20 НОХД No 310/2017, IV състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.Й.С. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 19.6.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 183 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Тодор Куюмджиев от една страна и подсъдимият – П.Й.С. и неговия защитник адв. Г. от друга страна, както следва: Обвиняемият П.Й.С., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, без образование, неженен, безработен, неосъждан, с постоянен адрес:***, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 24.10.2016 година в гр. Елхово, обл.Ямбол, пред Г. Костадинов Арабаджиев - полицейски инспектор в РУ-Елхово, съзнателно се е ползвал от неистински официален документ-чуждестранно свидетелство за управление на моторно средство - свидетелство за управление на моторно превозно средство с бланков № 5420120007376, издадено на 29.06.2012 година от Република Гърция на името на П.Й.С., роден на *** година в Република България, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - Престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.2 вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемия С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от обвиняемия С. не са претърпени имуществени щети. За извършеното престъпление от обвиняемия С. по чл.316, вр. чл.308, ал.2 вр. ал.1 от НК вр.чл.55, ал.1, т.2, б.б от НК му се определя наказание „ПРОБАЦИЯ“, при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК, а именно: 1 .“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО. 2.“3адължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА. Направените в хода на досъдебното производство разноски за изготвена техническа експертиза в размер на 143,38 лева се възлагат в тежест на обвиняемия С., който следва да заплати същите в полза на републиканския бюджет по сметка на ОД МВР-Ямбол. Вещественото доказателство - чуждестранно свидетелство за управление на моторно средство - свидетелство за управление на моторно превозно средство с бланков № 5420120007376, издадено на 29.06.2012г. от Република Гърция на името на П.Й.С., роден на *** г. в Република България, на осн. чл.53, ал.1, б.а. от НК се отнема в полза на държавата като след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението същото да бъде унищожено от ОД МВР – Ямбол. Съдът, след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на обвиняемия. С оглед вида на наложеното на обвиняемия наказание – „Пробация“, съдът намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК, взетата по отношение на същия с постановление на разследващ полицай от 19.04.2017 година, в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“, следва да остане в сила до привеждане в изпълнение на наложеното на обвиняемия наказание. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА взетата спрямо обвиняемия П.Й.С., с ЕГН **********, с постановление на разследващ полицай от 19.04.2017 година, в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение - „Подписка“ до привеждане в изпълнение на наложеното на подсъдимия наказание Пробация по настоящото НОХД №310/2017 година на ЕРС. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 310/2017 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението в частта относно мярката за неотклонение и разноските подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС, чрез ЕРС. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13.45 часа.
П.Й.С.
В законна сила на 19.6.2017г.
21 НОХД No 113/2017, III състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.Х.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 20.6.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна и подсъдимия Б.Х.С. и неговият защитник адв.Д. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Б.Х.С., роден на *** ***, с постоянен - град София, ул. „Кожарска" №2, а настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, работещ в строителството, осъждан, ЕГН – **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 12.05.2016 година в землището на с.Голямо Крушево, общ.Болярово, обл.Ямбол, на гл. пътІ І-79, с цел да набави за себе си имотна облага противозаконно подпомогнал чужденци, пакистански граждани - 6 /шест / лица - И.Ш. /Imran Shah/, роден на *** *** Пенди, Ислямска Република Пакистан; Х. Ахамад Х. /Hammad Ahamad Khan/, роден на *** година в гр.Пешавар, Ислямска Република Пакистан; Л. Нурзахан /Liaqatkhan Nurzakhan/, роден на *** година в гр.Ханго, Ислямска Република Пакистан; Т.М.А. /Tuwayb Mohammad Ashraf/, роден на *** година гр.Ауракзай Иджинси, Ислямска Република Пакистан; Н.М.Ш. /Nazim Husain Mfhammad Sharif/, роден на *** година в гр.Рабел Пенди, Ислямска Република Пакистан и М.К.Е. /Mohammad Qasem Eqbal/, роден на *** година в гр.Коджрат, Ислямска Република Пакистан, да преминават в страната в нарушение на закона - чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ -„Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима, съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001 г. на Съвета от 15 март 2001 година", чрез извършване на превоз от землището на с.Голямо Крушево, община Болярово, област Ямбол към вътрешността на страната в нарушение на закона, като деянието е извършено, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил „Рено Лагуна" с рег.№ СО 7586 АХ и деянието е извършено по отношение на повече от едно лице - Престъпление по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Б.Х.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Б.Х.С. по чл.281, ал.2, т.1 и т.5, вр. ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК му се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл.57, ал.1, т.2, б.»б» от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален «СТРОГ» режим и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 2 500.00 /две хиляди и петстотин/ лева. На основание чл.281, ал.3 във вр. ал.2, т.1 от НК МПС - лек автомобил марка „Рено", модел „Лагуна" с рег. № СО 7586 АХ, ведно с 1бр. ключ с черна пластмасова дръжка с надпис от едната страна JMA с ключодържател с изобразена емблема „Рено“, послужило за извършване на деянието, предоставено на дееца доброволно от собственика му - А. Г. Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, намиращо се в ГПУ-Болярово, се ОТНЕМА в полза на Държавата. На основание чл.381, ал.5, т.6 вр. с чл.112, ал.4 от НПК веществените доказателства по делото – Застрахователна полица с № BG/02/1415001510667 на БУЛ ИНС АД на името на А. Г. Н., гр. Костинброд за л.а. Рено Лагуна с peг. № CO 7586 АХ с приложени към нея четири броя разписки; Удостоверение за техническа изправност на ППС с протокол № 8054681 с начало дата 29.05.2016г. за л.а. Рено Лагуна, per. № CO 7586 АХ, на името на А. Г. Н.; Свидетелство за регистрация на лек автомобил - част II № 005962148 за автомобил с Рено Лагуна с per. № СО 7586 АХ със собственик А. Г. Н.; Контролен талон застраховка гражданска отговорност на МПС с per. № CO 7586 АХ, застр. полица № 02115001510677; Малък талон за удостоверение за технически преглед на МПС с per. № СО 7586 АХ, след отпадане на нуждата от тях по настоящото наказателно производство да бъдат върнати на собственика - А. Г. Н., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***. ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – 3 броя CD-R, приложени в запечатани пликове на л.63, л.68 и л.73 по делото на основание чл.381, ал.5, т.6 от НПК, се оставят към делото до отпадане на нуждата от тях, като след изтичане на едногодишен срок от влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението, да се унищожат в случай, че не бъдат потърсени. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по досъдебно производство в размер на 360.00 /триста и шестдесет/ лева се заплащат от подсъдимия Б.Х.С. в полза на Републиканския бюджет, по сметка на РД“ГП“ - Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 113/2017 г. по описа на РС-Елхово в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Б.Х.С.
В законна сила на 20.6.2017г.
22 АНД No 88/2017, III състав Общини СТРАНДЖА ТУРИЗЪМ ЕООД ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.5.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно и необосновано Наказателно постановление № 7801000153/15.02.2017г., издадено от Х. Д. Х. в качеството му на Кмет на Община Болярово, с което на „СТРАНДЖА ТУРИЗЪМ”ЕООД, с ЕИК 204037585, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ж.к.”Зорница” бл.38, вх.3, ет.7, ап.20, представлявано от Управителя И.А.Н., с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 500 лева за извършено административно нарушение по чл.14 ал.1 от ЗМДТ.
В законна сила на 21.6.2017г.
23 АНД No 89/2017, III състав Общини СТРАНДЖА ТУРИЗЪМ ЕООД ОБЩИНА БОЛЯРОВО Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 26.5.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно и необосновано Наказателно постановление № 7801000151/15.02.2017г., издадено от Х. Д. Х. в качеството му на Кмет на Община Болярово, с което на „СТРАНДЖА ТУРИЗЪМ”ЕООД, с ЕИК 204037585, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ж.к.”Зорница” бл.38, вх.3, ет.7, ап.20, представлявано от Управителя И.А.Н., с ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 500 лева за извършено административно нарушение по чл.14 ал.1 от ЗМДТ.
В законна сила на 21.6.2017г.
24 НОХД No 313/2017, IV състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Х.И. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 23.6.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 188 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия Д.Х.И. и неговият защитник адв.Иван И. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Д.Х.И., роден на *** ***, обл. Ямбол, ул„Георги Арабаджиев“ №31, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, осъждан - реабилитиран, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 07.06.2017 година в с.Маломирово, обл. Ямбол в имот, находящ се на ул.„Георги Арабаджиев“ №31 сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение „ЕАД гр.Пловдив - осъществен директен достъп до електроразпределителна мрежа ниско напрежение чрез мостов проводник, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в,ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Д.Х.И. по чл.234в, ал.1 от НК на основание чл.234в, ал.1 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.2 б.”б” от НК и вр. чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки : - „задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, и - „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл. 55, ал.3 от НК на подсъдимия Д.Х.И. не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 313/2017 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Х.И.
В законна сила на 23.6.2017г.
25 НОХД No 314/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Г.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 23.6.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, адвокат В. Джондрова от АК - Ямбол - защитник на подсъдимият и подсъдимият М.Г.И., при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият М.Г.И., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан-реабилитиран, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 10.06.2017 година около 23.45 часа в гр.Елхово, обл. Ямбол, по ул. „Победа“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено Меган" с per. № ***с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,35 на хиляда, установено по надлежния ред- протокол №254/12.06.2017 година на НТЛ при ОД МВР - Ямбол, престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият М.Г.И. по чл. 343б, ал.1 от НК на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 300.00 лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящето споразумение, в законна сила. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК се приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред – считано от 10.06.2017 година. От престъплението, извършено от подсъдимият М.Г.И. не са причинени имуществени вреди. Направени по делото разноски в размер на 45.64 лева се заплащат от подсъдимият по сметка на ОД на МВР Ямбол. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 314 /2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.55 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЕКРЕТАР :
М.Г.И.
В законна сила на 23.6.2017г.
26 АНД No 159/2017, IV състав Други административни от наказателен характер дела Д.Г.Ш. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1071 от 03.01.2017 година на Началник РУ - Елхово, с което на Д.Г.Ш. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл. 45, ал.2 от Закона за закрила на детето, за нарушение по чл. 45, ал.2, вр. чл. 8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 24.6.2017г.
27 АНД No 162/2017, IV състав Други административни от наказателен характер дела Д.Г.Ш. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1074 от 03.01.2017 година на Началник РУ - Елхово, с което на Д.Г.Ш. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл. 45, ал.2 от Закона за закрила на детето, за нарушение по чл. 45, ал.2, вр. чл. 8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 24.6.2017г.
28 АНД No 354/2016, IV състав КАТ А.Н.П. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 11.4.2017г.
Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.П., с ЕГН ********** ***, против Наказателно постановление /НП/ № 16-0261-000220/ 19.05. 2016 г. на Началник РУ “Полиция” Елхово при ОДМВР – Ямбол, по т.3 от същото, с които за административно нарушение по чл.100, ал.1,т.1 от ЗДвП на основание чл. 183, ал.1, т.1, рпр.2 от ЗДвП е постановено налагане на административно наказание – глоба в размер на 0.00 /нула/ лева, поради недопустимост на жалбата в тази част и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 16-0261-000220/ 19.05. 2016 г. на Началник РУ “Полиция” Елхово при ОДМВР – Ямбол, с което на А.Н.П., с ЕГН ********** ***, за административно нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди /лева и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлявал МПС за 24 /двадесет и четири/ месеца, и за административно нарушение по чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10.00 /десет/ лева, както и на основание Наредба № I з – 2539 на МВР е постановено отнемане на 12 контролни точки, като законосъобразно и правилно. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК във вр. чл.84 от ЗАНН А.Н.П., с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджета на съдебната сласт, по сметка на РС – Елхово, сумата от 107.93 лв./сто и седем лева и деветдесет и три стотинки/, представляващи направени по делото разноски за изготвяне на експертиза, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00 лв. държавна такса. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол чрез РС – Елхово в 14-дневен срок, считано от съобщаването му, с касационна жалба на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2017
Наказателно дело № 80/2017
В законна сила на 27.6.2017г.
29 НОХД No 169/2017, III състав Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.А.Я. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 27.6.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Тодор Куюмджиев от една страна и подсъдимия Г.А.Я. и неговият защитник адв.Д. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият Г. А. Я., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***2, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН -********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На неустановен ден през месец юли 2016 година в имот, находящ се в град Елхово, област Ямбол, ул. „Трети март" №42, сам осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната мрежа на „В и К" ЕООД град Ямбол, Район - Елхово, чрез поставяне на гъвкава връзка, свързана към полиетиленова тръба, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - Престъпление по чл.234в, ал. 1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.234в, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1,т.2, б.”Б” от НК и чл.42а, ал.2,т.1 и т.2 и т.6 от НК на подсъдимия Г.А.Я. се налага наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1.Задължителна регистрация по настоящ адрес ***2 за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице - ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.Безвъзмезден труд в полза на обществото 150 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага на подсъдимия Г.А.Я. кумулативно предвиденото в престъпния състав на чл.234в, ал.1 от НК наказание глоба. Разноски по делото - няма. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 169/2017 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Г.А.Я.
В законна сила на 27.6.2017г.
30 АНД No 691/2016, II състав Други административни от наказателен характер дела Ж.И.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 8.6.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № 960 от 22.11.2016 година, издадено от Началника на РУ на МВР Елхово К. К., упълномощен от Директора на ОД на МВР Ямбол – Г. И., с което на Ж.И.И. с ЕГН - **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл.45, ал.1 от Закона за закрила на детето за нарушение на чл.5б, ал.3 от с.з. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване чрез Районен съд- Елхово пред Административен съд – гр.Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 28.6.2017г.
31 АНД No 22/2017, I състав КАТ Ж.Щ.Х. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 10.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО Наказателно постановление № 14 – 0261 – 000470 от 18.09.2014 година на Началник РУ - Елхово, с което на Ж.Щ.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл. 183, ал.4, т.9, предл. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 50.00 лева и на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 10.00 лева, за нарушения по чл. 98, ал.1, т.2 от ЗДвП и по чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-потвърдено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2017
Наказателно дело № 82/2017
В законна сила на 29.6.2017г.
32 АНД No 139/2017, II състав МВР В.Д.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 12.6.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 704/13 от 30.08.2013 година на Началника на Руна МВР Елхово Д. Х.Н., с което на В.Д.И. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /отменен/.
В законна сила на 30.6.2017г.