РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.5.2017г. до 31.5.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 138/2016, IV състав Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.К.К. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 13.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.К.К., роден на *** ***, обл.Ямбол, ул. „Г. Д.“№16, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, пенсионер, осъждан, с ЕГН********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2014 година в с.Изгрев около 9.00 часа, чрез удар с дървена климия е причинил средна телесна повреда на М.К. ***, изразяваща се в многофрагментно счупване на костите на палеца на лявата ръка, довело до трайно затрудняване на движението на левия горен крайник за срок не по-малък от 30 дни - престъпление по чл.129, ал.2 във вр. ал.1 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК го ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Г.К.К.
Мотиви от 14.2.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 3.5.2017
Наказателно дело № 64/2017
В законна сила на 3.5.2017г.
2 НОХД No 229/2017, III състав Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Н.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 3.5.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Стойко Иванов от една страна и подсъдимия М.Н.К. и неговият защитник адв.П. Б. от друга страна, както следва: Подсъдимият М.Н.К., роден на *** ***, с настоящ и постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 10.11.2016 год., около 21.10 часа, на кръстовището на път III-5308 и път ІІ-79, км.27, разклон за село Стефан Караджово, общ.Болярово, обл.Ямбол, противозаконно попречил на орган на властта - младши автоконтрольор К. Н. К. при РУ-Елхово и младши автоконтрольор П. Ж. К. при РУ-Елхово, да изпълни задълженията си - не спрял на подадена стоп-палка от младши автоконтрольор К. Н. К. и подаден звуков и светлинен сигнал, подаден от младши автоконтрольор П. Ж. К., а вместо това увеличил скоростта на управляваното от него моторно-превозно средство - лек автомобил, марка „Опел", модел „Астра" с peг. № РР3712АН, и последвало преследване между управлявания от него автомобил и автомобила на служителите на РУ-Елхово - престъпление по чл.270, ал.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.270, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК, на подсъдимия М.Н.К. се налага наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия М.Н.К., се отлага за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. Подсъдимият М.Н.К., СЕ ПРИЗНАВА ЗАВИНОВЕН И В ТОВА ЧЕ: На 10.11.2016 год., около 21.10 часа, в управлявания от него автомобил, марка „Опел", модел „Астра" с peг. № РР3712АН, аварирал до Каптаж за минерална вода в село Стефан Караджово, общ.Болярово, обл.Ямбол, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал високорисково наркотично вещество - метамфетамин хидрохлорид - 1,450 гр., със съдържание на активния наркотично действащ компонент - метамфетамин, с теглова концентрация 22%, на стойност 87,00 лв. /осемдесет и седем лева/, по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр.чл.3, ал.2 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, Списък № I от същата - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер, чл.З 81 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимия М.Н.К. се налага наказание от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия М.Н.К., се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. Подсъдимият М.Н.К., СЕ ПРИЗНАВА ЗАВИНОВЕН И В ТОВА ЧЕ: На 10.11.2016 год., около 21.10 часа, на кръстовището на път ІІІ-5308 и път ІІ-79, км.27, разклон за село Стефан Караджово, общ.Болярово, обл.Ямбол, управлявал моторно-превозно средство - лек автомобил, марка „Опел", модел „Астра" с peг. № РРЗ712АН, без свидетелство за управление на моторно-превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно-превозно средство, без съответно свидетелство за управление, наложено му с Наказателно постановление № 16-0261-000135/05.04.2016 год. на Началника на РУ-Елхово, влязло в законна сила на 25.04.2016 год. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимия М.Н.К. се налага наказание от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия М.Н.К., се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. На основание чл.23, ал.1 от НК, за извършените от подсъдимия М.Н.К., престъпления по чл.270, ал.1 от НК, по чл.354а, ал.3, т.1 от НК и по чл.343в, ал.2 от НК, тъй като са извършени преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях, му се определя едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ, а именно: най-тежкото от тях в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изтърпяване на основание чл.66, ал.1 от НК, се отлага за СРОК ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.3 от НК, не се налага кумулативно предвиденото наказание глоба. От деянията няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 633,65 лв. /шестстотин тридесет и три лева и шестдесет и пет стотинки/, следва да бъдат заплатени от подсъдимия М.Н.К., в приход на републиканския бюджет по сметка на РУ-Елхово при ОД на МВР-Ямбол. На основание чл.53, ал.2, б."а" от НК, веществените доказателства - 1 /един/ брой газ-сигнален револвер, марка „Monpial", модел „1938", калибър 6 мм и празна кутия от цигари „Victory Blue", съдържаща 6 /шест/ броя бойни армейски патрони с надпис на дъното „Тулский", силно корозирали, с дължина 11,45 см. X 0,57 см. /оставени на съхранение в РУ-Елхово/, СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата. Веществените доказателства - лек автомобил, марка „Опел", модел „Астра" с peг. № РР3712АН, с номер на рама: WOL000051S2537355 /оставен на съхранение в РУ-Елхово/, следва да бъде върнат на собственика му - В.Б.М. ***; тефтерче с данни, опаковка от СИМ-карта на „Telenor" с № 89359050100523715341, мобилен телефон, марка „Samsung", с IMEI -353690067218769, ведно със СИМ-карта на „Telenor" с номера-8935905010 и 0710259483, касови бележки от „ОМВ" - гр.Ямбол, разписки от „Easy Pay", 1 брой суитчер в кафяв и тъмносин цвят, 1 брой камуфлажно яке, 1 брой черно яке с марка „Solo Collection", след влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила, следва да бъдат върнати на собственика им - подсъдимия М.Н.К.. На основание чл.354а, ал.6 от НК и чл.53, ал.2, б."а" от НК, един брой малко пликче, тип „джъмпер", съдържащо светложълто прахообразно вещество - метамфетамин хидрохлорид с активен наркотично действащ компонент - метамфетамин с тегловна концентрация 22% и нето тегло 1,450 гр., от което е изразходено 0,040 грама за експертиза, т.е. остатък от 1,410 грама, представляващо веществено доказателство по досъдебно производство № 433/2016 год. по описа на РУ-Елхово, изпратено от разследващия орган от 17.02.2017 год. на Централно митническо управление, отдел „МРР-НОП" - гр. София, за съхранение, след влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение в законна сила, СЕ ОТНЕМАТ в полза
М.Н.К.
В законна сила на 3.5.2017г.
3 АНД No 539/2016, II състав КАТ П.Т.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 6.2.2017г.
Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т. ***, ЕГН – **********, против Наказателно постановление № 16-0261-000423 от 14.09.2016 година, на Началник РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., по пунктове 1, 6, 7 и 8 от същото, с които за административни нарушения на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 и 2 от ЗДвП и три пъти на основание чл. 185 е постановено налагане на административно наказание – глоба в размер на 0 /нула/ лева, поради недопустимост на жалбата в тази част и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 16-0261-000423 от 14.09.2016 година, издадено от Началник на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., В ЧАСТТА, с която на П.Т. ***, ЕГН – **********, са наложени административни наказания глоба в размер на 10.00 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.3 от ЗДвП и глоба в размер на 50.00 лева на основание чл. 183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП за нарушения по чл. 100, ал.1, т. 2 и по чл. 137А, ал.1 от ЗДвП. ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000423 от 14.09.2016 година, издадено от Началник на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която на П.Т. ***, ЕГН – **********, са наложени административни наказания както следва: две глоби в размер на по 20.00 лева на основание чл. 185 от ЗДвП и глоба в размер на 200.00 лева на основание чл. 177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДвП за нарушения съответно по чл. 100, ал.1, т.1, чл. 147, ал.1 и чл. 5, ал.3, т.2 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.5.2017
Наказателно дело № 37/2017
В законна сила на 4.5.2017г.
4 НОХД No 704/2016, IV състав Противозаконно отнемане на МПС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.И.,
А.Д.А.,
С.М.А.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 4.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 140 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Тодор Куюмджиев от една страна и подсъдимите А.Д.А., А.А.И. и С.М.А. и техния защитник адв.И.Ч. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.Д.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановен точен час, в периода от 18:00 часа на 05.11.2015г. до 07:30 часа на 06.11.2015 г. в гр.Любимец, обл.Хасково, на ул. „София“ № 26, действайки в съучастие като съизвършител с непълнолетните С. М.А. и А.А.И., противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Пасат с ДК № Х7359АН от владението на Г.Т.М., без негово съгласие с намерение да го ползва, като превозното средство е оставено без надзор на път 1-7, при км. 301+782, общ.Елхово, обл.Ямбол, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си и деянието е извършено повторно - след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - с Определение № 565/30.10.2015 г. по НОХД № 585/2015 г. на РС-Свиленград, влязло в сила на 30.10.2015 г. - престъпление по чл.346, ал.2, т.1 и т.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимия А.Д.А. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление на подсъдимия А.Д.А. на основание по чл.346, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и във вр. чл.54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което на основание чл. 69, ал.1 във вр. чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. На основание чл.67, ал.3 от НК на подсъдимия А.Д.А. се налага пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК - „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срока от ЕДНА година, през изпитателния срок. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. ПОДСЪДИМИЯТ А.А.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че На неустановен точен час, в периода от 18:00 часа на 05.11.2015г. до 07:30 часа на 06.11.2015 г. в гр.Любимец, обл.Хасково, на ул.София № 26, действайки в съучастие като съизвършител с непълнолетните С.М.А. и А.Д.А., противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел Пасат с ДК № Х7359АН от владението на Г.Т.М., без негово съгласие с намерение да го ползва, като превозното средство е оставено без надзор на път 1-7, при км. 301+782, общ.Елхово, обл.Ямбол, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си и деянието е извършено повторно - след като е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление - с Определение № 565/30.10.2015 г. по НОХД № 585/2015 г. на РС-Свиленград, влязло в сила на 30.10.2015 г. - престъпление по чл.346, ал.2, т.1 и т.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимия А.А.И. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление на подсъдимия А.А.И. на основание чл.346, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и във вр. чл.54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което на основание чл. 69, ал.1 във вр. чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ТРИ години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. На основание чл.67, ал.3 от НК на подсъдимия А.А.И. се налага пробационна мярка по чл.42а, ал.2 т.2 от НК - „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срока от ЕДНА година, през изпитателния срок. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма.. ПОДСЪДИМИЯТ С.М.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановен точен час, в периода от 18:00 часа на 05.11.2015г. до 07:30 часа на 06.11.2015 г. в гр.Любимец, обл.Хасково, на ул.София № 26, действайки в съучастие като съизвършител с непълнолетните А.А.И. и А.Д.А., противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство -лек автомобил марка Фолксваген, модел Пасат с ДК № Х7359АН от владението на Г.Т.М., без негово съгласие с намерение да го ползва, като превозното средство е оставено без надзор на път 1-7, при км. 301+782, общ.Елхово, обл.Ямбол, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си - престъпление по чл.346, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. Деянието е извършено от подсъдимия С.М.А. при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление та подсъдимия С.М.А. на основание чл.346, ал.2, т.1, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което на основание чл.69, ал.1 във вр. 66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за срок от ДВЕ години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. Разноските по делото в размер на 128.58 лева се заплащат от подсъдимите по равно, като всеки от подсъдимите А.Д.А., А.А.И. и С.М.А. следва да заплати по 23.30 лв. - направени разноски в досъдебната фаза на производството в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОДМВР – Ямбол и по 19.55 лв. – направени разноски в съдебната фаза на производството, в полза на Бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 704/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.А.И.
А.Д.А.
С.М.А.
В законна сила на 4.5.2017г.
5 АНД No 17/2017, IV състав КАТ Н.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 10.4.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0261-000373/04.08.2016г. на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол - К Г К, упълномощен с МЗ 8121з-748/24.06.2015г., с което на Н.Т. /N T/, гражданин на Република Турция, роден на ***г. в Република Турция, на основание чл.179 ал.3 т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание – глоба в размер на 3 000 /три хиляди/ лева, за извършено административно нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.5.2017г.
6 АНД No 19/2017, II състав МВР П.С.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 13.4.2017г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000538 от 13.10.2016 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на П.С.И. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 5.5.2017г.
7 НОХД No 127/2017, III състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Е.Г.С. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 5.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 141 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Тодор Куюмджиев от една страна и подсъдимата Е.Г.С. и нейният защитник адв.М. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимата Е.Г.С., родена на ***г***, с постоянен адрес ***, българка, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН: **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, за това, че на 26.12.2016 г. около 23.30 часа в гр.Елхово, обл.Ямбол, по ул.“П.Д.Петков“, управлявала моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено", модел „Меган" с ДК № У1293АТ, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването й по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наложено й с НП № 115-0261-000568/14.12.2015 г. на Началник РУ-Елхово към ОДМВР- Ямбол, влязло в законна сила на 05.01.2016г. - престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимата Е.Г.С. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимата Е.Г.С. по чл.343в, ал.2 от НК, на това основание и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК й се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимата Е.Г.С. наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА, се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства – няма. Разноски по делото – няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 127/2017 г. по описа на РС-Елхово в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Е.Г.С.
В законна сила на 5.5.2017г.
8 НОХД No 239/2017, IV състав Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Н.Р.,
Р.Р.С.Р.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 5.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 142 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор Снежина С. от ЕРП – от една страна и обвиняемите – Р.Р.С.-Р. и Д.Н.Р. и техния защитник адв. М. – от друга страна, както следва: Обвиняемата Р.Р.С.-Р., родена на *** ***, българка, българска гражданка, със средно образование, пенсионер, омъжена, неосъждана, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, с ЕГН ********** и Обвиняемият Д.Н.Р., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, пенсионер, женен, осъждан, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че в периода от неустановен ден на месец септември 2016 година до 24.11.2016 година в гр.София и с.Мелница, обл.Ямбол, в различни частни домове в условията на продължавано престъпление, действайки в съучастие, като извършители, засяли и отгледали високорискови наркотични вещества с нетно тегло на растителната маса, отделена от растенията след изсушаването им - 4 381, 86 грама на обща стойност 26 288,82 лева, както следва: - В периода от неустановен ден на месец септември 2016 година до 24.11.2016 година в апартамент, находящ се в гр.София, обл.София, ж.к.„Люлин“ №158, ет.10, ап.52, действайки в съучастие, като извършители, засяли и отгледали 89 броя растения от рода на конопа /канабис, марихуана/ в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила /чл.27, ал.1 - Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа /канабис/, освен в случаите на чл.29, ал.1/, с нетно тегло на растителната маса, отделена от растенията след изсушаването им - 1 402 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2 тегловни процента на стойност 8 412,06 лева. В периода от неустановен ден на месец септември 2016 година до 24.11.2016 година в стая на втория етаж на къща, находяща се в с.Мелница, обл.Ямбол, ул.„Стефан Караджа“№1, действайки в съучастие, като извършители, засяли и отгледали 55 броя растения от рода на конопа /канабис, марихуана/, сорт „SK" в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила /чл.27, ал.1 - Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа /канабис/, освен в случаите на чл.29, ал.1/, с нетно тегло на растителната маса, отделена от растенията след изсушаването им - 1 403,93 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 18 тегловни процента, на стойност 8 423,58 лева и 55 броя растения от рода на конопа /канабис, марихуана/,сорт „WAP" в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила /чл.27, ал.1 - Забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растенията опиев мак, кокаинов храст, както и на растенията от рода на конопа /канабис/, освен в случаите на чл.29, ал.1/, с нетно тегло на растителната маса, отделена от растенията след изсушаването им - 1 575,53 грама със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 25 тегловни процента на стойност 9 453,18 лева - престъпление по чл.354в, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 и вр. чл.26, ал.1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемите Р.Р.С. -Р. и Д.Н.Р. при условията на пряк умисъл. За посочените по-горе престъпления от общ характер, чл. 381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно решаването на наказателното производство. От престъплението извършено от обвиняемите Р.Р.С.-Р. и Д.Н.Р. не са причинените имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.354в, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 и вр. чл.26, ал.1 от НК, на всеки един от двамата обвиняеми Р.Р.С. - Р. и Д.Н.Р. на основание чл.354в, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 и вр. чл.26, ал.1 от НК във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание - ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55,ал.3 от НК по-лекото наказание предвидено в закона наред с наказанието лишаване от свобода - глоба не се налага. На основание чл.67, ал.3 от НК на всеки от обвиняемите Р.Р.С.-Р. и Д.Н.Р. през изпитателния срок на отложеното наказание лишаване от свобода се прилага пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.2 от НК - „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. Обвиняемата Р.Р.С.-Р., родена на *** ***, българка, българска гражданка, със средно образование, пенсионер, омъжена, неосъждана, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, с ЕГН ********** и Обвиняемият Д.Н.Р., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, пенсионер, женен, осъждан, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ в това, че в периода от неустановен ден на месец септември 2016 година до 24.11.2016 година в гр. София и с.Мелница, обл.Ямбол, в различни частни домове, при условията на продължавано престъпление, действайки в съучастие, като извършители, държали високорискови наркотични вещества, всички с общо нето тегло 169,463 грама на обща стойност 1016,74 лева, както следва: - В периода от неустановен ден на месец септември 2016 година до 24.11.2016 година в апартамент, находящ се в гр. София, обл.София, ж.к.„Люлин“ № 158, ет.10, ап.52, действайки в съучастие, като извършители, без надлежно разрешително държали високорискови наркотични вещества - марихуана /коноп/, подлежащ на контрол съгласно Приложение № 1, към чл.3, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори - Списък I, включващ „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", а именно: марихуана /коноп/ с нетно тегло 1.771 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 8 тегловни процента, на стойност 10.62 лева и марихуана /коноп/ с нетно тегло 2.872 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 11 тегловни процента, на стойност 17.23 лева. - В периода от неустановен ден на месец септември 2016 година до 24.11.2016 година в избено помещение на къща, находяща се в с. Мелница, обл.Ямбол, ул.„Стефан Караджа“ №1, действайки в съучастие, като извършители, без надлежно разрешително, държали високорискови наркотични вещества - марихуана /коноп/, подлежащ на контрол съгласно Приложение № 1, към чл.3, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори - Списък I, включващ „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина", а именно: марихуана /коноп/ с нетно тегло 107.94 грама, със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 0,5 тегловни процента, на стойност 647.64 лева; марихуана /к
Д.Н.Р.
Р.Р.С.Р.
В законна сила на 5.5.2017г.
9 НОХД No 116/2017, I състав Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършеното РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.И.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 20.4.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.И.П., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата през месец март 2015 година в село Мамарчево, обл. Ямбол, на ул. „***“ № 13, се съвкупил с лице, ненавършило 14 – годишна възраст – Х.В.Д., родена на *** година, ЕГН **********, доколкото извършеното не съставлява престъпление по чл. 152 от НК, поради което и на основание чл. 151, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
С.И.П.
Мотиви от 19.5.2017г.
В законна сила на 6.5.2017г.
10 АНД No 657/2016, IV състав КАТ С.С.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 18.4.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление №16-0261-000446/15.09.2016 година на Началника на РУ-Елхово при ОД на МВР-Ямбол, с което на С.С.К., с ЕГН **********, с адрес *** за административно нарушение по чл.42, ал.2, т.3 от Закона за движението по пътищата, на основание чл.179, ал.2 във вр. чл.179, ал.1, т.5, предл.6 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание – глоба в размер на 200.00 лева , като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 10.5.2017г.
11 АНД No 677/2016, I състав МВР К.Х.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 18.4.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 722 от 21.09.2016 година на Началник РУ - Елхово, с което на К.Х.М. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на основание чл. 258, ал.1 от ЗМВР, за нарушение по чл. 69, ал.1 от с.з., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 10.5.2017г.
12 АНД No 711/2016, III състав Други административни от наказателен характер дела М.М.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 6.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление №16-0261-000607 от 30.11.2016г., издадено от Началника на РУ-Елхово към ОД на МВР-Ямбол – Койчо Георгиев Койчев, упълномощен със Заповед №326з-1794/16.09.2016г. на Директора на ОД на МВР-Ямбол, с което на М.М.Р., с ЕГН **********,***, с посочен съд.адрес ***, е наложено на основание чл.638 ал.3 от Кодекса за застраховането административно наказание - глоба в размер на 400.00 лева, за извършено административно нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ.
В законна сила на 10.5.2017г.
13 АНД No 7/2017, I състав КАТ П.Д.А.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 6.4.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16 – 0261 – 000596 от 17.11.2016 година на Началник РУП- Елхово, с което на П.Д.А.Т., гражданин на Великобритания, ЛНЧ **********, с адрес ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лв. на основание чл.177, ал.1, т.4, предл. 1 от ЗДвП, за нарушение по чл.5, ал.3, т.2 от ЗДвП, извършено на 10.11.2016 година, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ГЛОБА от 300.00 лева на 100.00 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-изменено
В законна сила на 10.5.2017г.
14 НОХД No 164/2017, I състав Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.Д.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 10.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 145 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор А. С., подсъдимата М.Д.Д. и нейния защитник – адв. Весела С. от АК - Ямбол, съгласно което: Подсъдимата М.Д.Д., родена на *** ***, с постоянен адрес:***, и с настоящ адрес:***, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, безработна неосъждана, ЕГН – ********** се признава за ВИНОВНА в това, че на 30.07.2016 година, около 23.30 часа на път Ш-7009, км.5 между село Бояново и село Жребино, област Ямбол, при управление на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“ с рег.№ ***, собственост на „***" ЕООД град Ямбол, без да има необходимата правоспособност по см. на чл,150 от Закона за движение по пътищата, съгласно който „Всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4", нарушила правилата за движение по пътищата, установени в разпоредбите на Закона за движение по пътищата, а именно: чл.5, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата, съгласно който: „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди“; чл.20, ал.1 от Закона за движение по пътищата, съгласно който: „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват“ и чл.20, ал.2 от Закона за движение по пътищата, съгласно който:„Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“ и по непредпазливост причинила средна телесна повреда на С.Р.П. ***, изразяваща се в контузия на гръден кош с фрактура на седем ребра двустранно и ограничения в плевралния излив в ляво, причиняващи трайно затруднение движението на снагата за срок повече от тридесет дни - престъпление по чл.343, ал.3, б. „А“, вр. ал.1, б. „Б“, вр. чл.342, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343, ал.3, б. „А“, вр. ал.1, б. „Б“, вр. чл.342, ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на М.Д.Д. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК така определеното спрямо М.Д.Д. наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА от ефективно изтърпяване за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението на съда за одобряване на споразумението. От деянието няма причинени имуществени вреди. Разноските по делото в размер на 330.10 лева, направени в хода на ДП, следва да се заплатят от подсъдимата М.Д.Д., в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР- Ямбол. Разноските по делото в размер на 88.05 лева, направени в хода на съдебното производство се заплащат от подсъдимата М.Д.Д., в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС Елхово. Веществени доказателства по делото - няма.
М.Д.Д.
В законна сила на 10.5.2017г.
15 АНД No 710/2016, I състав Други административни от наказателен характер дела Д.Г.К. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 18.4.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 311 от 06.06.2013 година на Началник РУП – Елхово, с което на Д.Г.К. ***, ЕГН **********, на основание чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ /отм./ е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лв. за нарушение по чл. 315, ал.1, предл. II от КЗ /отм./, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-отменено
В законна сила на 12.5.2017г.
16 НОХД No 140/2017, I състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.И.Ж. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 26.4.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Д.И.Ж., роден на *** ***, български гражданин, разведен, монтьор във фирма „Нилекс“, със средно образование, осъждан - реабилитиран, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 10.10.2016 година до 10.02.2017 година включително в гр. Елхово, обл. Ямбол, след като е бил осъден с влязло в законна сила на 03.09.2014 г. Решение №115/03.09.2014 г. по гр. дело № 315/2014 г. по описа на PC - Елхово да издържа свои низходящи - дъщеря си А. Д. Ж. с ЕГН ********** и дъщеря си Д. Д.Ж. с ЕГН **********, като заплаща месечна издръжка в размер на 100 лв. месечно за А. Ж.и 100 лв. месечно за Д. Ж., чрез Т.А.Д., като тяхна майка и законен представител, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две и повече месечни вноски, а именно 5 месечни вноски в общ размер на 1000 лева, като на основание чл. 183, ал.3 от НК НЕ ГО НАКАЗВА, тъй като е изпълнил задължението си преди постановяване на присъдата и от деянието не са настъпили други вредни последици. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15 - дневен срок от днес.
Д.И.Ж.
Мотиви от 26.5.2017г.
В законна сила на 12.5.2017г.
17 АНД No 593/2016, II състав Агенция "Митници" Т.Д.Ж. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 20.4.2017г.
НП-изменено Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 922/12.09.2016 година, издадено от Началника на Митница Бургас – В. Е. С., САМО В ЧАСТТА, с която на Т.Д. ***, с ЕГН – **********, е наложена глоба в размер на 2000.00 лв. на основание чл.123, ал.6, вр. с чл. 99, ал.2, т.4 от Закона за акцизите и данъчните складове ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 922/12.09.2016 година, издадено от Началника на Митница Бургас в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушение – цигари, марка „Karelia Ome“, с надпис съдържащ думите „DUTY FREE“ – общо 10 броя кутии по 20 къса в кутия. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 13.5.2017г.
18 НОХД No 53/2016, II състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ТОПОЛОВГРАД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО
С.А.Н. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 15.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И : № 157 ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО, постигнато между представителя на РП - Елхово - прокурор С., подсъдимия С.А.Н. и неговия защитник - адв.М.Т. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ С.А.Н., роден на *** ***, обл. Хасково, ул. „***“, № 1, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, осъждан, в момента в затвора гр. ***, ЕГН – **********, се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.11.2015 година в района на 11-ти граничен репер, землището на с. Филипово, общ.Тополовград, без разрешение на надлежните органи на властта, превел през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора - А.С.Х.С. /A.S. H.S./, роден на *** г. в гр.Захо, Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, Д.С.Н. /J.S. N./, родена на *** г. в гр.Захо, Ирак, живуща ***, гражданин на Република Ирак, Д.А.Б. /J. A. B./, родена на *** г. в гр.Ханге, Ирак, живуща ***, гражданин на Република Ирак, Х.А.Б. /K. A. B./, роден на ***г***, Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, З.А.Б. /Z. A. B./, роден на *** ***, Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак и Б.Д.Х. /B.D. H./, роден на *** г. в гр.Захо, Ирак, живущ ***, гражданин на Република Ирак, като преведените лица не са български граждани и едно от тях не е навършило 16-годишна възраст - престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал. 1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното от подсъдимият С.А.Н. престъпление по чл.280, ал.2, т.1 и т.3, вр. ал.1 от НК и на основание чл. 55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК му се определя и налага наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 2500.00 лева /две хиляди и петстотин лева/. На основание чл. 57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС наложеното наказание от ДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода следва да бъде изтърпяно от подсъдимия С.А.Н. при първоначален „СТРОГ“ режим. На основание чл. 59, ал.1, т.1 и ал.2 от НК при изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ на подсъдимия С.А.Н., следва ДА СЕ ПРИСПАДНЕ времето, през което Н. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, считано от 10.11.2015 година до 04.12.2015 година, както и времето, през което Н. е бил задържан по реда на НПК с Постановление на РП – Тополовград по чл. 64, ал.2 от НПК за времето от 08.11.2015 година до 10.11.2015 година. Направените в хода на ДП разноски в размер на 600.00 лева се заплащат от подсъдимия в приход на Републиканския бюджет по сметка на РД „ГП“ – Елхово. Направените в хода на съдебното производство разноски в размер на 14.87 лева се заплащат от подсъдимия в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. От деянието, извършено от подсъдимият, не са настъпили имуществени вреди. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД №53/2016 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С.А.Н.
В законна сила на 15.5.2017г.
19 АНД No 662/2016, III състав Агенция "Митници" А.С.Х. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 23.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №902/2016г. от 03.10.2016г. на Началника на Митница – Бургас – Валери Евтимов Стефанов, с което на А. С. Х., с ЕГН **********,***, със съдебен адрес за връчване на книжа и призовки – гр.Сливен, ул.“Г.С. Раковски“ №19, ет.3, чрез адв.Николай К. от АК-Сливен, на основание чл.233 ал.4 от ЗМ е постановено отнемане в полза на Държавата на стоката - предмет на нарушението – цигари марка „Karelia slims“, твърд пакет, 20 къса в пакет, без акцизен бандерол, с общо количество – 1 000 къса, с обща продажна цена от 245.00 лв. и на основание чл.233 ал.3 вр.с ал.1 от ЗМ й е наложено административно наказание - глоба в размер на 490.00 лева, съставляваща 200 % от продажната цена на тютюневите изделия, за извършено на 08.04.2016 година административно нарушение по чл.233 ал.1 вр.с ал.3 от Закона за митниците.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.5.2017
Наказателно дело № 54/2017
Решение№ 77/15.05.2017г по КАНД№54/2017г. на ЯАС
В законна сила на 15.5.2017г.
20 НОХД No 147/2016, IV състав Хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Я.Н. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 14.12.2016г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Я.Н., роден на *** ***, обл. Ямбол,ул. „***“ №2,българин, български гражданин, средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН**********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2015година в с.*** ,обл. Ямбол на ул. „*** „№2, извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото -псувал с думите думите „Да еба твойта майка ,циганин“, „Ще ви еба майката ,вие сте мошеници ,вие сте цигани .Фашисти .Боклуци ,Айде ще ви еба майката ,нямате работа тука да не сте стъпили в дома ми „ , „Айде ще ви еба майката ,цигани ,фашисти" отправени срещу служители на РУ гр. Елхово - началник участък Ц.Х.К. ,полицейски инспектор Г.К.А. , младши автоконтрольор Г.Д.Б., старши полицай ВПА Е.И.Б. и младши полицейски инспектор И.Р.И.. - престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК и на основание чл. 325, ал. 1, вр., ал. 1, вр.чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки по чл.42а, т.1 и т.2 и т.6 от НК: задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено, чрез публикуване на присъдата в официалния сайт на Община Болярово. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.Я.Н., с посочени данни за самоличност да заплати в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 63.60 лв., представлявака направени по делото разноски пред ЕРС, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист 5.00 лв. дъргавна такса. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Д.Я.Н.
Мотиви от 16.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 16.5.2017
Наказателно дело № 111/2017
Решение№54/16.05.2017г.
В законна сила на 16.5.2017г.
21 НЧХД No 217/2016, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) П.С.Т. Д.Ш.Ш. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 13.12.2016г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият Д.Ш.Ш., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, управител на фирма „***“ ООД - гр. ***, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.01.2016 година, в 09.00 часа, на територията на обект на фирма „***“, находящ се в гр. ***, ул. „***“, чрез нанасяне на удар с тъп предмет – дървена талпа по тялото в областта на левите рамо и мишница, е причинил на П.С.Т. лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и 129 от НК, поради което и на основание чл.130, ал.1 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а, ал.2, т.1 и 2, вр. с чл.42б, ал.1 от НК определя следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; На основание чл.45 ЗЗД ОСЪЖДА подсъдимия Д.Ш.Ш. с установена по - горе самоличност, да заплати на частният тъжител и граждански ищец П.С.Т. ***, ЕГН – **********, сумата от 600.00 лева /шестстотин лева/ - обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди - претърпени болки и страдания в резултат на деянието по чл.130, ал.1 от НК, както и сумата от 40.00 лева /четиридесет лева/ – обезщетение за причинетите от деянието имуществени вреди, представляващи заплатена такса за извършен медицински преглед, а иска за заплащане обезщетение за нанесени неимуществени вреди за разликата над 600.00 до 1000.00 лева ОТХВЪРЛЯ като недоказан. ОСЪЖДА подсъдимият Д.Ш.Ш. да заплати на П.С.Т. направените по делото разноски в общ размер на 233.62 лева /двеста тридесет и три лева и шестдесет и две стотинки/. ОСЪЖДА на основание чл. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК подсъдимият Д.Ш.Ш. да ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 100.00 /сто/ лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд *** върху уважения размер на гражданските искове, както и 5.00 /пет/ лева д.т. при издаване на изпълнителен лист, вносими в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-***. Присъдата подлежи на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес чрез Елховският районен съд.
Д.Ш.Ш.
Мотиви от 13.1.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 16.5.2017
Наказателно дело № 80/2017
Решение№49
В законна сила на 16.5.2017г.
22 ЧНД No 118/2017, III състав Производство по чл. 243 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО,
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
В.Л.К.,
И.Л.К.,
Ж.Й.П.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 9.3.2017г.
Уважава ОТМЕНЯ Постановление за частично прекратяване на наказателно производство от 15.02.2017г. на прокурор при Районна прокуратура-Елхово по ДП №397/2016г. по описа на РУ-гр.Елхово, пр.преписка №1486/2016г. на РП-Елхово, с което на основание чл.243, ал.1, т.2 във вр.чл.243, ал.2 от НПК е постановено прекратяване на ДП №397/2016г. по описа на РУ-гр.Елхово, в частта му, водено срещу В.Л.К. и И.Л.К. за извършено престъпление по чл.195 ал.1 т.3 и т.4 вр.с чл.194 ал.1 вр.с чл.20 ал.2 вр.с чл.26 ал.3 вр.с чл.63 ал.1 т.3 вр.с чл.31 ал.2 от НК, както и в частта му водено срещу Ж.Й.П. за това, че на 23.10.2016г. чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот -срязване на пантите на металната каса и чрез използване на техническо средство -ъглошлайф, е направил опит да отнеме чужди движи вещи на обща стойност 1 558.99 лв., собственост на „Български пощи" ЕАД, от владението на Лиляна Димитрова Петрова, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като макар и довършено, от деянието не са настъпили предвидените в закона и исканите от дееца общественоопасни последици, и е разпоредено връщане на приобщените по ДП веществени доказателства - 1 бр. ъглошлайф марка „SPARKY" № WSA23005 да бъде върнат на собственика му - Любчо Иванов К.; 1 бр. маратонки марка „ARIVA", бели на цвят, с жълти апликации да бъдат върнати на И.Л.К. и 1 бр. маратонки марка „ADIDAS", със син и зелен цвят, да бъдат върнати на правоимащото лице -В.Л.К.. ВРЪЩА делото на РП - Елхово за продължаване на следващите се процесуални действия по досъдебното производство, изложени в обстоятелствената част на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протест пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд от обвиняемите, от ощетеното юридическо лице - „Български пощи”ЕАД-гр.София и РП – Елхово, в 7-дневен срок, считано от съобщаването му.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.5.2017
Наказателно дело № 129/2017
Определение№192/16.05.2017г.
В законна сила на 16.5.2017г.
23 НОХД No 150/2016, II състав Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО З.В.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 14.3.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият З.В.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с висше образование, неженен, касиер в „***“ ЕООД - гр. ***, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2015година в района на гр. Елхово, обл. Ямболска, противозаконно е пречил на орган на властта - младши автоконтрольор при РУ- Елхово П.К. и младши инспектор при РУ- Елхово Г.Г. да изпълнят задълженията си да извършат проверка на водач на моторно превозно средство - автомобил марка „Мерцедес“, модел „***“ с peг. № ***, като не спрял на светлинен и звуков сигнал и сигнал със стоп палка, подаден му за спиране, поради което и на основание чл. 270, ал.1 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 500.00 /петстотин/ лева. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
З.В.К.
Мотиви от 21.4.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 22.5.2017
Наказателно дело № 143/2017
решение № 59/22.05.2017г. по ВНОХД№ 143/2017тг. на ЯОС и Опр.№ 200/22.05.2017г. по същото дело
В законна сила на 22.5.2017г.
24 АНД No 687/2016, I състав Сметна Палата Х.Д.Х. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Наказателно постановление № НП – ЗОП – 67 от 11.11.2016 година на Председателя на Сметната палата на Република България, с което на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева на основание чл. 129, ал.5 от ЗОП /отм./, вр. чл. 127в, ал.2 от ЗОП /отм./, вр. чл. 260, ал.2 от ЗОП /обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016 година/ за нарушение по чл. 101а от ЗОП /отм./, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховски районен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-отменено

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.5.2017
Наказателно дело № 59/2017
Решение№ 78/23.05.2017г.
В законна сила на 23.5.2017г.
25 НОХД No 264/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.Д.Б. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 23.5.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 166 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- А С от една страна и подсъдимия Б.Д.Б. и неговият защитник адв.Димитър Николов Д. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Б.Д.Б., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 06.05.2017 година, около 22.45 часа, в град Елхово, област Ямбол, по улица „Стара планина", по улица „Лозенград" и по улица „Булаир", управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „Ситроен", модел „Берлинго" с рег.№У 1390 АР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,99 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Дрегер 7410+" с инв.№0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление на основание чл.343б, ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на Б.Д.Б. се налага наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от Б.Д.Б. при първоначален „ОБЩ” режим. На основание чл.55, ал.2 вр чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия се налага и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 100.00 лв. На основание чл.343г, във вр. чл.343б, вр.чл.37, т.7 от НК на Б.Д.Б. се налага наказание – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществени доказателства-няма.
Б.Д.Б.
В законна сила на 23.5.2017г.
26 НОХД No 386/2016, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.С.Р. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 10.5.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Д.С.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и адрес ***, български гражданин, със средно образование, механик в автосервиз „***“, осъждан -реабилитиран, ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.10.2014 година, около 16.00 часа в село Лалково, община Елхово, област Ямбол, ул. „Г.Д.“, управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „Мерцедес“ с рег.№ ***, без свидетелство за управление в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - наказан с Наказателно постановление №46462 от 18.09.2012 година на Началник Отдел „Пътна полиция“ при СДВР-София, влязло в законна сила на 27.02.2014 година – престъпление по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лв., която да заплати в полза на Държавата.
Д.С.Р.
Мотиви от 29.5.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
27 НОХД No 668/2016, II състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.И.Д. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 9.5.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият Н.И.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с влязло в законна сила Определение № 118 от 12.09.2011 година по гр.дело № 365/2011 година по описа на Районен съд - гр. Елхово, да издържа свой низходящ - малолетното си дете И.Н.Д. с ЕГН - **********, като му заплаща месечна издръжка в размер на 80.00 лева, платими чрез майката и законен представител на детето – М.П.Г., в периода от месец юли на 2014 година до месец септември на 2016 година включително, в град Елхово, обл.Ямболска, съзнателно не изпълнил задължението си за издръжка в размер на повече от две месечни вноски, а именно 27 месечни вноски, общо в размер на 2 160.00 лева, поради което и на основание чл.183, ал.1 и чл.54, във вр. чл.42а, ал.2, т.1 и 2 във вр. чл.42б от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като определя следните пробационни мерки – 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА. ПРИЗНАВА подсъдимият Н.И.Д., със снета по-горе самоличност, за НЕВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с влязло в законна сила Определение № 118 от 12.09.2011 година по гр.дело № 365/2011 година на Районен съд - гр. Елхово, да издържа своя син И.Н.Д. с ЕГН - **********, като му заплаща месечна издръжка в размер на 80.00 лева, в периода от месец юни на 2012 година до месец юни на 2014 година включително, в град Елхово, съзнателно не изпълнил това си задължение и го ОПРАВДАВА по обвинението в тази част, касаещо 25 месечни вноски, общо в размер на 2000.00 лева ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Н.И.Д.
Мотиви от 9.6.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
28 АНД No 686/2016, III състав Сметна Палата Х.Д.Х. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 14.3.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление №НП-ЗОП-68 от 11.11.2016 година на Председателя на Сметната палата на Република България – Ц. Л. Ц., с което на Х.Д.Х., с ЕГН **********,***, на основание чл.129 ал.5 от Закона за обществени поръчки /отм./ във вр.с чл.127в ал.2 от ЗОП /отм./ във вр.с чл.260 ал.2 от ЗОП /обн.ДВ бр.13/16.02.2016г./ му е наложено административно наказание – глоба в размер на 500.00 лева, за извършено нарушение на чл.101а от ЗОП /отм./.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.5.2017
Наказателно дело № 72/2017
В законна сила на 26.5.2017г.
29 АНД No 689/2016, I състав Други административни от наказателен характер дела Ж.И.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.5.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 958 от 22.11.2016 година на Началник РУ - Елхово, с което на Ж.И. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2000.00 лева на основание чл. 45, ал.1 от Закона за закрила на детето, за нарушение по чл. 5б, ал.3 от с.з., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 26.5.2017г.
30 НОХД No 185/2017, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 9.5.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият И.М. /I. M./, роден на *** ***, Ислямска Република Афганистан, гражданин на Ислямска Република Афганистан, живущ ***, неженен, неграмотен, земеделски работник, неосъждан, без документи за самоличност, ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановен ден в периода от 17.04.2013г. до 19.04.2013г. в района на 165 гранична пирамида, находяща се в землището на село Странджа, общ.Болярово, обл.Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и на ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лв. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия И.М. /I. M./, с установена по-горе самоличност, наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
И.М.
Мотиви от 5.6.2017г.
В законна сила на 26.5.2017г.
31 АНД No 255/2017, II състав КАТ Н.И.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 15.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И. ***, ЕГН **********, против наложената му ГЛОБА с ФИШ серия С, № 0424327 от 29.10.2016 година, съставен от Петър Караджов - мл. автоконтрольор при РУ на МВР Елхово, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 255/2017 година по описа на РС – Елхово. ИЗПРАЩА жалбата ведно с преписката на РУ Елхово при ОД на МВР Ямбол, за произнасяне по компетентност съгласно чл.186, ал.2 от ЗДвП и чл.39, ал.3 от ЗАНН. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.5.2017г.
32 НОХД No 23/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ж.Н.,
К.Ш.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 10.3.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимите К.Ш. /K С/, роден на *** ***, Кот д"Ивоар, /регистриран в ДАБ при МС със следните данни за самоличност: С А, роден на ***г. в Кот д"Ивоар, ЛНЧ **********/***, Кот д"Ивоар, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан и Ж.Н. /G N/, роден на *** ***, Кот д"Ивоар, /регистриран в ДАБ при МС с имена К А, роден на ***г. в Кот д"Ивоар, ЛНЧ *********/***, Кот д"Ивоар, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, за ВИНОВНИ в това, че на 29.11.2012 година в района на 250 гранична пирамида, в землището на село Вълча поляна, община Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.279, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 от НК и във вр.чл.54 от НК ОСЪЖДА всеки един от тях на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лв. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ изпълнението на наложеното на всеки от подсъдимите К.Ш. /K С/, роден на *** ***, Кот д"Ивоар, /регистриран в ДАБ при МС със следните данни за самоличност: С А, роден на ***г. в Кот д"Ивоар, ЛНЧ **********/ и Ж.Н. /G N/, роден на *** ***, Кот д"Ивоар, /регистриран в ДАБ при МС с имена К А, роден на ***г. в Кот д"Ивоар, ЛНЧ *********/, наказание лишаване от свобода, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, всеки един от подсъдимите К.Ш. /K С/, роден на *** ***, Кот д"Ивоар, /регистриран в ДАБ при МС със следните данни за самоличност: С А, роден на ***г. в Кот д"Ивоар, ЛНЧ **********/ и Ж.Н. /G N/, роден на *** ***, Кот д"Ивоар, /регистриран в ДАБ при МС с имена К А, роден на ***г. в Кот д"Ивоар, ЛНЧ *********/ ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС –Елхово сумата в размер на 66.16 лв., представляващи направени по делото разноски, както и по 5.00 лв.държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените по делото разноски за преводач на досъдебното производство в размер на 254.00 лева остават за сметка на органа който ги е направил: 146.00 лв. - за сметка на РДГП – Елхово и 108.00 лв. - за сметка на Прокуратурата на република България. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Ж.Н.
К.Ш.
Мотиви от 10.4.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 29.5.2017
Наказателно дело № 140/2017
В законна сила на 29.5.2017г.
33 АНД No 258/2017, II състав МВР П.Т.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ- ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 29.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно-наказателно дело № 258/2017 година по описа на РС – Елхово, образувано по жалба на П.Т. ***, ЕГН – **********, против Наказателно постановление № 3 от 20.04.2017 година, издадено от Директора на РДГП Елхово Деян Валентинов Моллов и ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Районен съд Средец ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2017г.
34 НОХД No 551/2015, I състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.А.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 12.5.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият М.А.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско и турско гражданство, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 23.07.2015 година около 17.00 часа в района на ГКПП – Лесово, община Елхово, обл. Ямбол управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил, марка „Мерцедес“ с рег. № 34 EY 8432 с прикачено към него полуремарке с рег. № 34 FH 2514, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.12 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство за измерване тип „Дрегер 7410 +“ със сериен номер ARSM, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.54, вр. чл. 2, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл. 343Г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимият М.А.М., ЕГН **********, от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал.4 от НК при изпълнението на това наказание приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред. ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият М.А.М., ЕГН **********, да ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 22.50 лева в приход на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15- дневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ:................................ /ЯНА АНГЕЛОВА/
М.А.М.
Мотиви от 12.6.2017г.
В законна сила на 30.5.2017г.
35 НЧХД No 411/2016, II състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Д.С.Й. М.Д.Д.,
М.П.М.,
М.К.Г.
Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 28.2.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимите М.Д.Д., роден на *** година в гр.***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, работи в „***“ ЕООД – гр. ***, неосъждан, ЕГН – **********; М.П.М., роден на *** година в гр.***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи в „***“ ЕООД гр. ***, неосъждан, ЕГН – ********** и М.К.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан - реабилитиран, ЕГН - **********, за НЕВИНОВНИ в това, че на 22.11.2015г. около 03.15 часа в гр.***, на улица „***“ пред бар, изграден под жилищен блок „Яница“ и в близост до оградата на детска градина „Невен“, в съучастие помежду си, действайки като извършители, чрез нанасяне на удари с юмруци по главата в областта на лицето на Д.С.Й., с ЕГН **********, са причинили на последния лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и 129 от НК, като са му причинили счупване на носа с образуване на множество костни фрагменти, които са били разместени и са затруднявали носовото му дишане, поради което и на основание чл.304 от НПК ГИ ОПРАВДАВА по обвинението за извършено престъпление по чл.130, ал.1, вр. с чл. 20, ал.2 от НК. ПРЕДЯВЕНИЯТ от гражданския ищец Д.С.Й. *** против подсъдимите М.Д.Д., М.П.М. и М. К.Г., със снета по делото самоличност, граждански иск за солидарно заплащане на обезщетение в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева за претърпени от тъжителя неимуществени вреди в резултат на деянието – болки и страдания, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от момента на увреждането – 22.11.2015г. до окончателното плащане, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДАчастния тъжител и граждански ищец Д.С.Й. ***, ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ на всеки от подсъдимите М.Д.Д., М.П.М. и М. К.Г., със снета по делото самоличност, направените по делото разноски в размер на по 500.00 /петстотин/ лева за всеки от тримата. Присъдата ПОДЛЕЖИ на въззивно обжалване пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес чрез Елховският районен съд.
М.Д.Д.
М.П.М.
М.К.Г.
Мотиви от 28.3.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 30.5.2017
Наказателно дело № 113/2017
В законна сила на 30.5.2017г.