РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 511/2016, IV състав КАТ Д.Н.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 14.12.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №16-0261-000192/19.05.2016 г. на Началник РУ на МВР-Елхово, с което на Д.Н.Г. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказания глоба в размер на 300.00 лева на основание чл.179, ал. 3, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за извършено административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 4.1.2017г.
2 НОХД No 615/2016, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.А.Д.,
Б.К.В.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 4.1.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 1 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-А С от една страна и подсъдимите П А.Д. и Б.К.В. и техния защитник адв.И С от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ П.А.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, трудово ангажиран, неженен, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен час за времето от 18.00 часа на 26.04.2016 година до 07.00 часа на 27.04.2016 година, от стопански двор, находящ се в местността „Цонев баир" в землището на град Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие с Б.К.В. ***, като извършител, отнел чужда движима вещ - 1 брой агне с тегло от 50 килограма, на стойност 250.00 лева, от владението на собственика й Д.Х.Д. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия П.А.Д. по чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.“Б“ от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.“Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. ПОДСЪДИМИЯТ Б.К.В., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, ученик в 11 клас в ПГ „Ернесто Че Гевара" - с.Б, област Ямбол, неженен, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че в неустановен час за времето от 18.00 часа на 26.04.2016 година до 07.00 часа на 27.04.2016 година, от стопански двор, находящ се в местността „Цонев баир" в землището на град Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие с П.А.Д. ***, като извършител, отнел чужда движима вещ - 1 брой агне с тегло от 50 килограма, на стойност 250.00 лева, от владението на собственика й Д.Х.Д. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието му е извършено при условията на повторност, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и случаят не е маловажен и макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Б.К.В. по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и на основание чл.55, ал.1,т.2, б.“Б“ от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и.т.3 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.“Ограничение в свободното придвижване чрез налагане на забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 23.00 часа до 07.00 часа на следващия ден“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени напълно. Разноските по делото в размер 57.96 лева се заплащат от подсъдимите по равно – по 28.98 лв. от всеки от тях, в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД“МВР“- град Ямбол. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 615/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
П.А.Д.
Б.К.В.
В законна сила от 4.1.2017г.
3 АНД No 450/2016, III състав КАТ Н.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 2.11.2016г.
ОТМЕНЯ изцяло като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №16-0261-000373/04.08.2016г. на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ 8121з-748/24.06.2015г., с което на Н.Т. /N. T./, гражданин на Република Турция, роден на ***г. в Р Турция, му е наложено на основание чл.179 ал.3 т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ административно наказание – глоба в размер на 3 000 лева, за извършено административно нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДвП.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане
Решение от 12.1.2017
Наказателно дело № 167/2016
В законна сила от 12.1.2017г.
4 НОХД No 3/2017, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.А.А. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.1.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 8 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП-С.С. от една страна и подсъдимия К.А.А. и неговия защитник - адв. Р. Ст.С. от друга страна, съгласно което: Подсъдимият К.А.А., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, работещ като машинен оператор в „Язаки“ ЕООД - гр.Ямбол, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН – ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен точен час, в периода от около 20.00 часа на 22.09.2016 г. до 07.00 часа на 23.09.2016 г., в гр.Елхово, обл.Ямболска, от частен имот, находящ се на ул. „***“, № 5, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на прозорец на сградата, отнел чужди движими вещи - 1 бр. ръчна количка - метална с едно колело; 1 бр. ъглошлайф със синьо - зелен цвят с надпис: 500 W, 230 V-50 Hz, размер на диска 115 мм; 1 бр. нивелир с надпис „нивелир с водачи - 400 mm gadget“; 1 бр. ръчен циркуляр марка „RAIDER“ сив на цвят с пластмасова дръжка черна на цвят: с етикети с надпис RAIDER power tools, main voltage 220V-50 Hz, Input power 1200 w, no load speed 4500 PRM, disk size 210 mm, s.n.20070123; 1 бр. пакет електроди за електрожен марка ESAB, VacPac Electodes, 3,2 х 350 mm; 1 бр. пакет електроди с надпис ESAB, 32 х 350 mm; 1 бр. горелка за оксижен, медна с два крака, прикачена към гумен маркуч с дължина от 20 м. с надпис „Harris“; 1 бр.електрожен с червен цвят с надпис "INERTEC V145-S“ марка "LINCOLN ELECTRIC“; 4 бр. четирижилен гумиран електрически проводник с обща дължина от 68.20 м., всички на обща стойност 574.60 лева, собственост на „***“ ЕООД с ЕИК: ***, от владението на С. Ж. А. – управител на ТД, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Причинените от престъплението, извършено от подсъдимият А., имуществени вреди на „***“ ЕООД с ЕИК: *** в размер на 574.60 лева са възстановени на управителя на дружеството С. Ж. А.. За извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият К.А.А. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение. Направените в хода на досъдебното производство разноски за изготвена оценителна експертиза в размер на 67.62 лева се заплащат от подсъдимият К.А.А. в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 3/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.А.А.
В законна сила от 13.1.2017г.
5 АНД No 561/2016, I състав КАТ В.С.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 30.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16 – 0261 – 000265 от 10.06.2016 година на Началник РУ “Полиция” Елхово, в ЧАСТТА, с която на В.С.Г. ***, ЕГН **********, съдебен адрес ***, офис 8, адв. В.Ч., на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10.00 лева за административно нарушение по чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16 – 0261 – 000265 от 10.06.2016 година на Началник РУ “Полиция” Елхово, в ЧАСТТА, с която на В.С.Г. ***, ЕГН **********, съдебен адрес ***, офис 8, адв. В.Ч., на основание чл. 175, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 150.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за административно нарушение по чл. 140, ал.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-изменено
В законна сила от 17.1.2017г.
6 НОХД No 594/2016, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 18.1.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 14 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- С С от една страна и подсъдимия А.И.Х. и неговият защитник адв.Р.Р. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.И.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 19.06.2016 година, около 21.25 часа, по път № 7904, км. 10, обл.Ямбол, в посока от село Воден към село Малко Шарково, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Хонда" с per. № BGLAI70, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наказан с Наказателно постановление № 15-0261-000565 от 09.12.2015 год. на Началник на РУ - Елхово при ОД МВР - Ямбол, влязло в законна сила на 11.02.2016 година - престъпление по чл. 343 в, ал. 2 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК на основание чл.343в, ал.2 от НК във вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на А.И.Х. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и „Глоба“ в размер на 300.00 /триста/ лева На основание чл.60,ал.1,вр.чл.61,т.2 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от А.И.Х. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ“ режим. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства - няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №594/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.И.Х.
В законна сила от 18.1.2017г.
7 АНД No 358/2016, III състав КАТ Н.Г.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 21.12.2016г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №16-0261-000182 от 19.05.2016 година на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., с което на Н.Г. ***, с ЕГН **********, на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП му е наложено кумулативно административно наказание– глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца за извършено административно нарушение по чл.103 от ЗДвП, както и на основание чл.180 ал.2 т.1 пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 лева за извършено административно нарушение по чл.145 ал.1 от ЗДвП.
В законна сила от 19.1.2017г.
8 АНД No 403/2016, II състав ИААА Й.Д.Т. ИА АА-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 21.12.2016г.
НП-отменено Р Е Ш И: ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО като незаконосъобразно Наказателно постановление № 47-0000088 от 14.06.2016 година, издадено от Началника на ОО „АА” гр. Ямбол – Д. Б., с което на Й.Д.Т. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лв. на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл.89, т.7 от Наредба № 33 от 03.11.199г. на МТ за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България /редакция на текста преди изц. ДВ бр. 86/2016г./. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните , че е изготвено.
В законна сила от 19.1.2017г.
9 АНД No 441/2016, III състав ДИТ СТЕФАНИ-2008-ПК ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 24.11.2016г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000428 от 15.07.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”гр. Ямбол С.Н. И., с коeто на „С. – 2008 - ПК“ЕООД- гр.Елхово, с ЕИК хххххх, със седалище и адрес на управление - гр.Елхово, ул.***, представлявано от Управителя П.К.К., е наложена имуществена санкция в размер на 1 600.00 лева на основание чл.416 ал.5 вр.с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, за извършено административно нарушение по чл.63 ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА размерът на имуществената санкция от 1 600.00 /хиляда и шестстотин/ лева на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лева, .

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.1.2017
Наказателно дело № 183/2016
В законна сила от 20.1.2017г.
10 НОХД No 616/2016, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Р.А.С. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 4.1.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимата Р.А.С., родена на *** ***, българка, българска гражданка, без образование, неомъжена, осъждана, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че в неустановен точен час, за времето от 12.00 часа на 31.07.2016 г. до 12.00 часа на 01.08.2016 г., от помощна постройка - лятна кухня, находяща се на ул.Ц С № 5 в гр.Елхово, обл.Ямбол, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - скъсване на мрежа против комари поставена на прозореца и чрез използване на техническо средство - секретен ключ, отнела чужди движими вещи - пари в банкноти на обща стойност 1000 лева, от владението на собственика им С.С.К. - А, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, след като С. е била осъждана за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по малко от една година, изпълнението, на което не е отложено по реда на чл.66 от НК и след като е както и е била осъждана два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, като поне за едното от тях изпълнението на наказанието не е отложено по реда на чл.66 от НК - престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.4, вр. чл.194, ал.1 и вр.чл.29, ал.1, б.а и б.б от НК, поради което на основание чл.196, ал.1, т.2 във вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.4, вр. чл.194, ал.1 и вр.чл.29, ал.1, б.а и б.б от НК във вр.чл.58а от НК Я ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 във вр. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален строг режим на изпълнение на наказанието лишаване от свобода, в затворническо заведение затвор. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 във вр.ал.2 от НК от така определеното наказание, времето през което подсъдимата е бил задържана и през което е била с мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 08.09.2016 година до 27.10.2016 година. Веществените доказателства по делото - 1 бр. метален секретен ключ, 4 бр. банкноти с номинал от по 10 лева, монети с различен номинал на обща стойност 20 лева, след влизане на присъдата в сила да се върнат на собственика им С.С.К. – А. Веществените доказателства по делото - 2 бр. дамски обеци от жълт метал с бели камъчета, след влизане на присъдата в сила да бъдат върнати на лицето от което са били отнети – подсъдимата Р.А.С.. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
Р.А.С.
Мотиви от 6.2.2017г.
В законна сила от 20.1.2017г.
11 НОХД No 623/2016, IV състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Д.С. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 4.1.2017г.
И.Д.С.
Мотиви от 2.2.2017г.
В законна сила от 20.1.2017г.
12 АНД No 598/2016, III състав КАТ А.Д.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 28.12.2016г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №16-0261-000530 от 13.10.2016 година на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., с което на А.Д.А. ***, с ЕГН **********, на основание чл.178Д от ЗДвП му е наложено административно наказание– глоба в размер на 200 лева за извършено административно нарушение по чл.98 ал.2 т.4 от ЗДвП.
В законна сила от 21.1.2017г.
13 АНД No 576/2016, I състав Други административни от наказателен характер дела И.Д.Я. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 30.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16 – 0261 – 000372 от 03.08.2016 година на Началник РУ “Полиция” Елхово, с което на И.Д.Я. ***, ЕГН **********, на основание чл. 638, ал.3 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лв., като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. Районен съдия: НП-потвърдено
В законна сила от 24.1.2017г.
14 НОХД No 471/2016, III състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 21.10.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият А.А.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, в момента в затвора гр.Ловеч в болнично заведение, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен точен час, за времето от около 06.00 часа на 25.01.2016 г. до около 06.00 часа на 26.01.2016 г., от частен дом — къща, находяща се на ул.“Крайбрежна“ № 20 в гр.Болярово, обл.Ямбол, отнел чужди движими вещи - 2 бр. домашно приготвен, пресован сурово-сушен хранителен продукт от раздробено свинско месо „Странджанско дядо“ с тегло от по 3 кг. всяко, с единична стойност 48.00 лева, двете вещи на обща стойност – 96.00 лева, от владението на собственика им - И. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29 ал.1 б.“а“ от НК - престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр.с чл.194, ал.1 вр.с чл.29 ал.1 б.“а“ от НК, поради което и на това основание и чл.55 ал.1 т.1 от НК го ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.60 ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража наложеното на подсъдимия А.А.А., наказание лишаване от свобода ДА БЪДЕ ИЗТЪРПЯНО ефективно в Затвор при първоначален „СТРОГ” режим по смисъла на чл.61 т.2 от ЗИНЗПС. ОСЪЖДА на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият А.А.А., с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР-Ямбол направените във фазата на ДП разноски в размер на 57.96 /петдесет и седем лева и деветдесет и шест стотинки/ лева, както и да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС-Елхово направените във фазата на съдебното производство разноски в размер на 28.76 /двадесет и осем лева и седемдесет и шест стотинки/ лева и по 5 /пет/ лева държавна такса при издаване на изпълнителни листи. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
А.А.А.
Мотиви от 21.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 25.1.2017
Наказателно дело № 379/2016
В законна сила от 25.1.2017г.
15 АНД No 570/2016, I състав ДНСК Н.О.Й. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 3.1.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 955 от 31.08.2016 година на Началник Митница - Бургас, с което на Н.О.Й. ***, ЕГН **********, на основание чл.233, ал.5, вр. ал.3, вр. ал.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000.00 лева и са отнети в полза на държавата на основание чл. 233, ал.6 от ЗМ цигари без акцизен бандерол, марка „Assos“ slims, 80 мм, твърд пакет, 20 къса в пакет – общо 800 къса цигари, с обща продажна цена 176 лева, представляващи предмет на нарушението, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила от 27.1.2017г.
16 НОХД No 31/2017, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ш.Х.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 27.1.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 26 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Сн. С от една страна, обвиняемия Ш.Х.А. /S H A/ и неговият защитник адв. И.Ч. от друга страна, както следва: Обвиняемият Ш.Х.А. /S H A/, роден ***г. в Арвааласда, Сирия, гражданин на Република Сирия, без образование - неграмотен, женен, неосъждан, работи като заварчик, с настоящ и постоянен адрес:***, ЛНЧ **********, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 11.12.2016 г. в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, обл.Ямбол, в района на гранична пирамида №235, в съучастие с неустановени лица, действайки като извършител, превел през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора - двадесет и пет лица: N A O /Н А. О, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, K B H /К Б Х/, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, A N O /А Н О/, родена на *** г. в Сирия, K N O /К Н О/, родена на ***г. в Сирия, A N O /A Н О/, родена на *** г. в Сирия, P N O /П Н О/, родена на *** г. в Сирия, MOHAMAD NIHAD OSMAN /МОХАМАД НИХАД ОСМАН/, роден на *** г. в Сирия, L S H /Л Ш Х/, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, N S H /Н С Х/, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, NURSHAN RASHED ABDI /НУРШАН РАШЕД АБДИ/, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, A S H /А. С Х/, роден на *** г. в Сирия, W J M /У Д М/, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, A R I /А Р И/, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, S W M /С У М/, родена на *** г. в Сирия, K W M /Х У М/, родена на *** г. в Сирия, L A W M /Л У М/, роден на *** г. в Сирия, A W M /А У М/, родена на *** г. в Сирия, AFIFA HASAN HAJO /АФИФА ХАСАН ХАДЖО/, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, N H Н /Н Х Х/, родена на *** г. в Сирия, A H Н /А. Х Х/, роден на *** г. в Сирия, R H Н /Р Х Х/, роден на *** г. в Сирия, R H Н /Р Х Х/, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, RE A O /Р А О/, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, B M A /Б М А/, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, J M A /Д М А /, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без разрешение на надлежните органи на властта, като през границата са преведени 13 лица, ненавършили 16 годишна възраст и преведените през границата група от хора не са български граждани - престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 вр. ал.1 и вр.чл.20,ал.2 от НК. Деянието е извършено от обвиняемия Ш.Х.А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление от обвиняемият Ш.Х.А. по чл.280, ал.2, т.1 и т.3 вр. ал.1 вр чл.20, ал.2 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и наказание ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди /лева. На основание чл.55,ал.3 от НК по-лекото наказание - конфискация на част или цялото имущество не се налага. От извършеното престъпление не са причинени имуществени вреди. Веществените доказателства - лек автомобил, марка „Мицубиши Спейс Стар“ с peг. № X *** КА, ведно с 1 брой контактен ключ и 1 брой дистанционно за аларма /на съхранение в РДГП - Елхово /да се върнат на А Я С, ЕГН ********** ***, след отпадане на нуждата от тях по настоящото наказателно производство. Направените по досъдебното производство разноски в размер на 330 лева се заплащат от обвиняемия в приход на републиканския бюджет, по сметка на РДГП - гр.Елхово. Съдът като взе предвид вида и размера на наложеното на обвиняемия наказание, като се съобрази и с това, че по делото е постигнато споразумение за решаване на наказателното производство и съдебният акт, с който същото се одобрява не подлежи на обжалване, намира, че взетата спрямо обвиняемия в хода на ДП мярка за неотклонение „Задържане под стража” следва да бъде отменена, поради което и на основание чл.309, ал.4 от НПК, О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Задържане под стража”, взета спрямо обвиняемия Ш.Х.А. /S H A/ в хода на досъдебното производство с Определение № 504/16.12.2016 година по ЧНД № 694/2016 година по описа на РС-Елхово. Обвиняемият Ш.Х.А. /S H A/се освободи от съдебната зала. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24,ал.3 от НПК, производството по НОХД № 31/2017 година по описа на РС - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта за отмяна на мярката за неотклонение, подлежи на обжалване пред ЯОС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес. Обвиняемият - Не желая да ми бъде извършен писмен превод от български на кюрдски или турски език на определението за одобряване на споразумението. Адв. Ч. - Не желаем да бъде извършен писмен превод от български на кюрдски или турски език на определението за одобряване на споразумението.
Ш.Х.А.
В законна сила от 27.1.2017г.
17 АНД No 334/2016, II състав Агенция "Митници" П.А.А. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 705/03.06.2016 година, издадено от Началник Митница Бургас – Валери Стефанов, с което на П.А. ***, с ЕГН – **********, е наложена глоба в размер на 2000.00 лв. на основание чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове и на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението – цигари, марка „L&M“ blue label, с надпис съдържащ думите „DUTY FREE“ – общо 26 броя кутии по 20 къса в кутия.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.1.2017
Наказателно дело № 164/2016
В законна сила от 30.1.2017г.