РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 468/2017, III състав Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Т.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 1.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово – Снежина Стоянова от една страна и подсъдимия В.Т.М. и неговият защитник - адв.М. от ЯАК от друга страна, както следва: Подсъдимият В.Т.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 25.12.2015 година, около 01.00 часа в с.Лесово, обл.Ямбол влязъл в чуждо жилище, находящо се на ул. „Гоце Делчев " №41, собственост на Т.К.К., като употребил за това сила - счупил прозорец на коридора на къщата и деянието е извършено нощем - престъпление по чл.170, ал.2 вр. ал.1 от НК. За посоченото по–горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.170, ал.2 вр. ал.1 от НК вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия В.Т.М. се определя наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. Разноски по делото няма направени. Веществени доказателства-няма. От деянието няма причинени имуществени вреди предмет на обвинението. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 468/2017 г. по описа на РС-Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
В.Т.М.
В законна сила на 1.12.2017г.
2 НОХД No 568/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Р.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 5.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Снежина Стоянова от една страна и подсъдимата В.Р.П. и нейният защитник адв.Т.Г.К. от друга страна, както следва: Подсъдимата В.Р.П., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българка, български гражданин, с висше образование, неомъжена, митнически инспектор в Агенция „Митници“, неосъждана, ЕГН - **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА, за това, че на 14.08.2016 година около 11,30 часа в района на с.Маломирово, обл. Ямбол при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Фолксваген Голф“ с peг. № ***по път 11-79 километър 4+429 след разклона за с.Маломирово, обл.Ямбол нарушила правилата за движение по пътища, а именно: чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП „На пътното платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено, когато платното за движение има две пътни ленти да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне; чл.20, ал.1 от ЗДвП „Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват„ и чл.20, ал.2 от ЗДвП „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението и с всички други обстоятелства, които имат значение за безопасността на движение. Водачите са длъжни да направят всичко възможно, за да намалят скоростта или да спрат превозното средство във всички случаи, когато възникне опасност за движението„ в следствие на което навлязла в лентата за насрещно движение и допуснала пътно транспортно произшествие с лек автомобил, марка „Пежо 406“ с per. № А 12 38 MX, управляван от В.Д. *** и по непредпазливост причинила средни телесни повреди на В.Д.Г., изразяваща се в контузия на мозъка, мозъчно сътресение и загуба на съзнание, което е причинило разстройство на здравето, временно опасно за живота; на Д.Г.Г., изразяващи се в контузии /натъртвания /, луксация /изкълчване/ и фрактури на кости - дясна и лява половина на таза и нарушени функции -движение на двата долни крайника, като съвкупно луксация и фрактура на лявата става на тазовата кост /ос коксе/ и фрактура на дясната главолечна ямка /ацетабулуема/ са причинили трайно затрудняване движенията на двата долни крайника за време много над 30 дни и на Д.Д.Г., изразяващи се в травматичен шок и диагностицирано при приемането - тежко общо състояние е причинило разстройство на здравето временно опасно за живота; импресионна фрактура на челната кост с причинено проникващо нараняване в черепната кухина, което е довело до разстройство на здравето временно опасно за живота; контузия с оток на мозъка и степенна промяна на съзнанието под форма на сомнолентност е причинило разстройство на здравето временно опасно за живота; фрактура на носните кости и носната преграда с деформация и проявено затруднено дишане са причинили постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота и фрактура на двете зигоматични кости /яблачните/ са причинили трайно затрудняване на дъвченето и говоренето и фрактура на двете бедрени кости са причинили трайно затрудняване движенията на двата долни крайника за време много над 30 дни -престъпление по чл.343, ал.3, б."а" вр. ал.1 от НК Деянието е извършено от подсъдимата В.Р.П. по непредпазливост, като същата не е целяла настъпването на обществено опасните последици, но като водач на МПС е била длъжна и е могла да ги предвиди. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимата В.Р.П. не са претърпени имуществени щети, които да са предмет на обвинението и няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление от подсъдимата В.Р.П. по чл.343, ал.3, б."а" вр. ал.1 от НК във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК й се определя наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от три месеца, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящото определение за одобряване на споразумението. На основание по чл.343г вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимата В.Р.П. от право да управлява МПС за срок ШЕСТ МЕСЕЦА. Направените разноски по досъдебното производство в размер на 1967,88 лева за възнаграждение на вещи лица, се заплащат от подсъдимата В.Р.П. в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОСлО при Окръжна прокуратура - Ямбол,. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 568/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
В.Р.П.
В законна сила на 5.12.2017г.
3 АНД No 444/2017, III състав КАТ М.Р.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 6.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление №17-0261-000020 от 24.01.2017г., издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, К. Г.К., упълномощен с МЗ 8121з-748/24.06.2015г., с което на М.Р.А., с ЕГН **********,***, са наложени следните административни наказания - на основание чл.178Д от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лева за извършено административно нарушение по чл.98 ал.2 т.4 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за извършено административно нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.
В законна сила на 7.2.2018г.
4 АНД No 445/2017, III състав КАТ М.Р.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 6.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление №16-0261-000374 от 05.08.2016г., издадено от Началника на РУ-Елхово към ОД на МВР-Ямбол – Койчо Георгиев Койчев, упълномощен със Заповед №326з-11/06.01.2016г. на Директора на ОД на МВР-Ямбол, с което на М.Р.А., с ЕГН **********,***, е наложено на основание чл.638 ал.3 от Кодекса за застраховането административно наказание - глоба в размер на 400.00 лева, за извършено административно нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ.
В законна сила на 9.2.2018г.
5 АНД No 446/2017, IV състав КАТ А.И.С. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 7.12.2017г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ №17-0261-000327 от 03.08.2017г на Началник РУ-Елхово при ОД на МВР – Ямбол – Койчо Георгиев Койчев, с което на А.И.С. ЕГН **********,***, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП са наложени административни наказания - глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлявал МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца за административно нарушение по по чл.174, ал.3 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ЯАС в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
6 НОХД No 575/2017, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.А.,
М.М.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 7.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП- Елхово - А. С. от една страна и подсъдимите М.М. и Д.А. и техният защитник - адв.И. Г. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИТЕ: Д.А. /D. A./, роден на ***г***, Република Румъния, гражданин на Република Румъния, с постоянен и настоящ адрес ***, Република Румъния, ул."Принципала"№73, без образование, неграмотен, женен, общ работник, неосъждан и М.М. /M М/, родена на *** ***, Република Румъния, гражданка на Република Румъния, с постоянен и настоящ адрес ***, Република Румъния, ул. "Канта бине", без образование, разведена, животновъд, неосъждана, СЕ ПРИЗНАВАТ ЗА ВИНОВНИ, В ТОВА ЧЕ: На 05.12.2017 година, около 18.30 часа в района на ГКПП -Лесово, община Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като извършител, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал. 1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по -горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият Д.А. /D. A./ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия Д.А. /D. A./, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимата М.М. /MAGULE MAMUT/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимата М.М. /MAGULE MAMUT/, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК разноските за преводач в размер на 60.00 лева, остават за сметка на органа, който ги е направил - РД „Гранична полиция" гр. Елхово. Веществени доказателства - няма. Деянието е извършено от подсъдимите при пряк умисъл. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Я.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на турски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 575/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.А.
М.М.
В законна сила на 7.12.2017г.
7 АНД No 443/2017, IV състав КАТ М.Р.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 11.12.2017г.
Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0261-000152/20.04.2017 година на Началник РУ Полиция - Елхово към ОД МВР – Ямбол, РУ – Елхово, в ЧАСТТА по пункт първи и трети от същото, с което на М.Р.А., с ЕГН **********,***, на основание чл.178д от ЗДвП за административно нарушение по чл. 98, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лева, и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. 2 от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 10.00 /десет/ лева, като законосъобразно и правилно. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0261-000152/20.04.2017 година на Началник РУ Полиция - Елхово към ОД МВР – Ямбол, РУ – Елхово, в ЧАСТТА по пункт втори от същото, с което на М.Р.А., с ЕГН **********,***, на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.157, ал.6 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лв., като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.2.2018г.
8 АНД No 581/2017, II състав КАТ Д.М.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Определение от 11.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата Д.М.Г. *** ЕГН - **********, против Наказателно постановление № 17-0261-000434 от 16.10.2017 година, издадено от Началник РУ на МВР Елхово – Койчо Койчев, с което на Д.М.Г. ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 1000.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл. 174, ал.1, т.2 от ЗДвП и ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 581/2017 година по описа на РС – Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба по реда на АПК пред Административен съд –Ямбол чрез Районен съд-Елхово в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.1.2018
Административно дело № 11/2018
В законна сила на 16.1.2018г.
9 АНД No 301/2017, IV състав Агенция "Митници" Г.Б. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 12.12.2017г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление 2885/2016г. от 25.05.2017 година на Началник Митница – Бургас – В. Е. С., с което на основание чл.18, ал.1, вр. с чл. 11а, ал.1 от Валутния Закон на G. B. /Г.Б./, роден на *** г., персонален № ***, притежаващ документ за самоличност № ***, издаден на 25/01/2016 г. от ***, с адрес: Република Румъния, гр. ***, sec. 6, Str. Valea Oltului, nr. 24, bl. D31, sc. A, et. 2, ap. 8, със съдебен адрес:***, адв. Л.Х., е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000.00 лева и на основание чл. 20 от ВЗ е отнет в полза на държавата предмета на нарушението, а именно - 13 700 евро /тринадесет хиляди и седемстотин евро/. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
В законна сила на 4.1.2018г.
10 АНД No 431/2017, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.М.М. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 12.12.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият И.М.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2017г. около 18.50 часа в гр.Болярово, обл.Ямбол по ул.“Васил Левски“ в посока на движение от центъра към кръстовището с ул.“Граничарска“, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Пиаджо", модел „Bravo“ с рама № ЕV1I604820, нерегистрирано по надлежния ред, съгласно правилата, установени в Наредба № 1-45/24.03.2000 година за регистриране, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства - престъпление по чл.345 ал.2 вр.с ал.1 от НК, поради което на това основание и на основание чл.78а ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева. ОСЪЖДА обвиняемият И.М.М., с установена по-горе самоличност, да заплати направените по делото разноски: - в полза на Републиканския бюджет направените по бързото производство разноски в размер на 74.06 /седемдесет и четири лева и шест стотинки/ лева, платими по сметка на ОД на МВР-Ямбол, както и в полза на бюджета на съдебната власт направените по настоящото съдебно производство разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева, както и държавна такса в размер на по 5.00 /пет/ лева при служебно издаване на изпълнителни листи, платими по сметка на РС-Елхово. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – мотопед марка „Пиаджо", модел „Bravo“ с рама № ЕV1I604820, находящо се на съхранение в РУ-Елхово, след влизане в сила на настоящото решение ДА СЕ ВЪРНЕ на обвиняемия И.М.М.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
И.М.М.
Мотиви от 29.12.2017г.
11 АНД No 457/2017, II състав Агенция "Митници" К.Н.Н. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 15.12.2017г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 700/01.09.2017 година, издадено от Зам.началник Митница Бургас – Б.А. Г. /заместваща Началника на Митница Бургас В. С./, с което на К.Н.Н., ЕГН - **********,***, е наложена глоба в размер на 2000.00 лв. на основание чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове и на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението – цигари, марка „Assos“, с надпис върху потребителската опаковка съдържащ думите „DUTY FREE“ – общо 20 броя кутии по 20 къса в кутия. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
12 АНД No 478/2017, I състав КАТ Д.Е. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 15.12.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 17 – 0261 – 000423 от 28.09.2017 година на Началника на РУ - Елхово, с което на Д.Е. /****роден на *** година в Република Турция, гражданин на Република Турция, е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца, на основание чл. 175, ал.1, т.1 от ЗДвП за извършено на 28.09.2017 година административно нарушение по чл. 140, ал.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ГЛОБА от 200.00 на 50.00 лева, както и размера на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС от 6 /шест/ на 1 /един/ месец. В останалата част потвърждава наказателното постановление. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-изменено
В законна сила на 5.1.2018г.
13 НОХД No 582/2017, III състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Л.Г. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 15.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Стойко Иванов от една страна и подсъдимия Л. Г. /L. G./ и неговият защитник адв.П. от друга страна, както следва: Подсъдимият Л. Г. /L. G./, роден на *** ***, гражданин на Република Турция, с адрес ***, Германия, със средно образование, женен, собственик на кафе, неосъждан, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН за това, че на 05.12.2017 год., около 14.30 часа, в участъка между гранична пирамида № 247 и гранична пирамида № 248, в землището на с. Голям Дервент, общ.Елхово, обл.Ямбол, действайки като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Л. Г. /L. G./ при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимия Л. Г. /L. G./ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на подсъдимия Л. Г. /L. G./, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. От деянието няма причинени имуществени вреди. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените по делото във фазата на ДП разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа който ги е направил - РД „Гранична полиция" гр.Елхово. Веществени доказателства - няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Я.Ш. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 /петнадесет/ лева за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на турски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач в размер на 15.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 582/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Л.Г.
В законна сила на 15.12.2017г.
14 НОХД No 585/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Й.Д. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 15.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Стойко Иванов от една страна и подсъдимия Д.Й.Д. и неговият защитник адв.Д. Ил. Д. от друга страна, както следва: Подсъдимият Д.Й.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, разведен, безработен, неосъждан, с ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 04.12.2017 год., около 05 часа и 00 минути, по път I - 7, км 299 + 500 посока от гр. Елхово към ГКПП - Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мерцедес", модел „Ц 220 ЦДИ" с рег.№ У 6290 АТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,69 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство, марка „Дрегер Алкотест 7410+" с инв. №0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер, чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимия Д.Й.Д. се налага наказание от ТРИ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА". На основание чл.66, ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода", се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.2 от НК, на подсъдимия Д.Й.Д., се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА" в полза на Държавата в размер на 200.00 /двеста/ лв. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия Д.Й.Д. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО" за срок от 7 /СЕДЕМ/ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК, при изпълнение на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство", СЕ ПРИСПАДА времето, през което Д.Й.Д. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 04.12.2017 год. От деянието няма причинени имуществени вреди. По досъдебното производство няма направени разноски. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 585/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Й.Д.
В законна сила на 15.12.2017г.
15 НОХД No 583/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 18.12.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 361 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-С. С. от една страна и подсъдимия А.А. /A. A./ и неговия защитник адв.Ч. от друга страна, както следва: Подсъдимият А.А. /A. A./ - роден на *** ***, Република Турция, кюрд, турски гражданин, с основно образование, с адрес: Република Турция, гр.***, обл.***, махала ***, ул.„***" №**, ап.6, безработен, неосъждан в Р България, неженен, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 10.12.2017година в района на 247 гранична пирамида в землището на с.Голям Дервент, обл.Ямбол, действайки като извършител влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.А. /A. A./, при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл. 381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият А.А. /A. A. /, се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00 лева в полза на държавата. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в законна сила на определението, с което се одобрява настоящото споразумение. От деянието не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски на ДП в размер на 30.00 лева за преводач, на основание чл.189, ал.2 от НПК остават за сметка на органа, който ги е направил – РД „Гранична полиция“ - град Елхово. Веществени доказателства – няма. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача М.Я.Ш. ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършеният в днешното съдебно заседание превод от български език на турски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа, който ги е направил - Районен съд- Елхово. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по настоящото НОХД №583/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а определението в частта относно направените в днешно с.з. разноски подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред ЯОС.
А.А.
В законна сила на 18.12.2017г.
16 НОХД No 588/2017, I състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.А.Е. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 18.12.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, адвокат Р.С. *** - служебен защитник на подсъдимият и подсъдимият Б.А.Е. /***/, при условия и основания известни на страните, както следва: Подсъдимият Б.А.Е. /***/, роден на *** година в гр.Суса, Република Тунис, живущ ***, Република Тунис, гражданин на Република Тунис, със средно образование, работи в сервиз за телефони, женен, неосъждан, документ за самоличност - паспорт №*** издаден в Република Тунис, се признава за ВИНОВЕН в това, че: - на 07.12.2017 година в района на ГКПП-Лесово, обл.Ямбол, действайки като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК; - на 07.12.2017 година на ГКПП-Лесово, обл. Ямбол, действайки като извършител, пред граничен полицай при ГПУ Елхово съзнателно се ползвал от неистински официален документ - лична карта №***, издадена на 05.01.2016 година в Република Германия на името на Б.А.Е. /***/, роден на *** година, гражданин на Република Тунис, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност и предмет на престъплението е чуждестранен документ за самоличност - престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК. От деянията няма причинени имуществени вреди. Деянията подсъдимият е извършил при условията на пряк умисъл. За извършеното престъпление по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл. 54 от НК на подсъдимият Б.А.Е. /***/ се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл. 66, ал.1 от НК изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ години. За извършеното престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.2, вр. ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК на подсъдимия Б.А.Е. /***/ се налага наказание ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимият Б.А.Е. /***/ се определя едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ между наказанията, наложени му за посочените по – горе престъпления в размер на най-тежкото от тях, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, наложено на Б.А.Е. /***/ се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.23, ал.3 от НК към определеното общо наказание лишаване от свобода се присъединява изцяло наказанието ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил- РД „ГП” град Елхово. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на съдебното производство разноски за преводач остават за сметка на РС-Елхово. На основание чл. 189, ал.3 от НПК подсъдимият заплаща направените в хода на ДП разноски за вещо лице в размер на 141.23 лева по сметка на РД „ГП“ – Елхово, както и направените в хода на съдебното производство разноски за свидетел по сметка на РС – Елхово в размер на 24.00 лева, като заплаща и по 5.00 лева държавна такса по сметка на РС – Елхово при служебно издаване на изпълнителни листи. На основание чл. 381, ал.5 ,т. 6 от НПК вещественото доказателство по делото – лична карта №*** издадена на 05.01.2016 година в Република Германия на името на Б.А.Е./ ***/, роден на *** година, гражданин на Република Тунис, да остане приложена по делото и да се съхранява до изтичане на срока за съхраняване на делото. Съдът, като взе предвид, че съдебното производство се провежда с участието на преводач, съобразявайки сложността и спецификата на превода, на основание чл.25, ал.1, вр. чл.23 и чл.26, ал.1 от Наредба № Н-1/16.05.2015 година за съдебните преводачи на МП, О П Р Е Д Е Л И : На преводача Б.Ш. да се ИЗПЛАТИ от бюджета на съда възнаграждение в размер на 15.00 лв. за извършения в днешното с.з. превод от български език на арабски език и обратно. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в днешното с.з. разноски за преводач остават за сметка на органа който ги е направил - Районен съд ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 588/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Подсъдимият Б.А.Е. /***/ /чрез преводача/– Не желая да ми бъде предоставен писмен превод на определението, с което се одобрява споразумението. Същото ми бе преведено устно от преводача, разбрах съдържанието му. Адв. С. – С оглед изявлението на моя подзащитен, заявяваме, че не желаем предоставяне на писмен превод на споразумението. Същото беше преведено на подсъдимият устно от преводача и той е запознат с неговото съдържание. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Съд. заседатели:1. 2. СЕКРЕТАР:
Б.А.Е.
В законна сила на 18.12.2017г.
17 АНД No 334/2017, III състав Агенция "Митници" Н.П.Ч. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.12.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202/2017г. от 14.06.2017г. на В. Е. С. – Началник Митница - Бургас, с което на основание чл.123 ал.6 от ЗАДС на Н.П.Ч., с ЕГН **********,***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на съобщения – гр.Пловдив, ул.”Р. Даскалов” №72, ет.2, офис 10 - чрез адв.Иван Маринов, е наложено административно наказание – глоба в размер на 2 000 /две хиляди/ лева за извършено административно нарушение по чл.123 ал.6 от ЗАДС и с което на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е отнет в полза на държавата предмета на нарушението – акцизни стоки – тютюневи изделия /цигари/ - цигари марка „MURATTI” 40 броя кутии по 20 къса всяка с надпис, съдържащ думите „duty free“ върху потребителската опаковка.
В законна сила на 30.1.2018г.