РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 39/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Х.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 1.3.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, подсъдимият И.Х.И. и служебният му защитникът адв. И.Ч., което се изразява в следното: Подсъдимият И.Х.И., роден на *** *** с настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан - реабилитиран, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.11.2016 година около 21.50 часа в гр. Елхово, обл. Ямбол управлявал моторно превозно средство - марка "***“ с per. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1,48 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "ДРЕГЕР 7410+" с инв.№ 0135 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият И.Х.И. при условията на пряк умисъл. За посоченото по–горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от подсъдимия И.Х.И. не са претърпени имуществени вреди. По делото няма иззети веществени доказателства. За извършеното престъпление от подсъдимият И.Х.И. по чл. 3436, ал. 1 от НК и на основание чл.55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 100 сто лева. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила. На основание чл. 343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимият се лишава от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като се приспада времето, през което е бил лишен от това право по административен ред. По делото няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 39/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
И.Х.И.
В законна сила от 1.3.2017г.
2 НОХД No 91/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.Х.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 1.3.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Ана Саракостова, защитника на подсъдимият адв. М.А. и подсъдимият П. Хр.П., което се изразява в следното: Подсъдимият П.Х.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, земеделски производител, неосъждан, ЕГН-**********, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 23.09.2016 година, около 21.45 часа в село *** област Ямбол, по улица „***", управлявал моторно превозно средство - товарен автомобил, марка „*** модел „Фронтера" с рег***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,50 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510" с фабричен №ARSM 0179, престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият П.Х.П. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на П.Х.П. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението, с което се одобрява настоящото споразумение, в законна сила. На основание чл.55, ал.2 от НК на П.Х.П. се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА" в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.343г, вр.37, ал.1, т.7 от НК на П.Х.П. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, се приспада времето, през което П.Х.П. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 23.09.2016 година. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства - 1 брой диск CD+R с №05-01-000763, съдържащ 9 броя файла, следва да остане приложен по делото. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 91/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.45 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
П.Х.П.
В законна сила от 1.3.2017г.
3 НОХД No 634/2016, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.А.,
А.О.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 2.3.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимите А.О. /A О/, роден на *** година в гр.Кондуз, Афганистан, живущ в гр.Кондуз, Афганистан, гражданин на Афганистан, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, и А.А. /A A роден на *** година в гр. Баглан, Афганистан, / регистриран в АФИС и като Н Н - N N, роден на *** година в Афганистан/, живущ ***, Афганистан, гражданин на Афганистан, неженен, неосъждан, със средно образование, за ВИНОВНИ в това, че на 13.08.2016 година в района на 169 гранична пирамида, в землището на село Странджа, област Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.279, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 от НК и във вр.чл.54 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А.О. /A О/ на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лв., а подсъдимия А.А. /A A /по предходна регистрация в АФИС - Н Н - N N/, на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 200.00 лв. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ изпълнението на наложеното на всеки от подсъдимите А.О. /A О/, роден на *** година в гр.Кондуз, Афганистан, и А.А. /A A роден на *** година в гр.Баглан, Афганистан, /а по предходна регистрация в АФИС - Н Н - N N, роден на *** година в Афганистан/, наказание лишаване от свобода, считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените по делото разноски за преводач в хода досъдебното производство в размер на 60.00 лева остават за сметка на органа който ги е направил - РДГП – Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
А.А.
А.О.
Мотиви от 31.3.2017г.
В законна сила от 18.3.2017г.
4 АНД No 671/2016, II състав Други административни от наказателен характер дела М.М.Р. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 2.3.2017г.
НП-потвърдено Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000539 от 13.10.2016 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на М.М.Р. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането за това, че на 06.10.2016 година в 13.40 часа в община Елхово, на път втори клас № 2-79 на кръстовище с път І-7, в посока към град Елхово, като водач на МПС, управлява лек автомобил „Пежо 406“ с рег. ***, собственост на Х. И. М. от гр. ***, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 25.3.2017г.
5 НОХД No 2/2017, IV състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.М.Г. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 2.3.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимият Д.М.Г., роден на *** ***, ЕГН ********** ***,българин, българско гражданство, със средно образование, пенсионер, разведен, осъждан, за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2016 година в дома си в с. Гранитово, обл. Ямбол, ул. „Девети септември“ №36 държал огнестрелни оръжия - нарезна пневматична пушка, марка „NORINCO В 2-1“, калибър 22-5.5 мм, едноцевна ловна пушка, марка „Т8", модел 870 ТМ NBD, калибър 12х70 мм и боеприпаси за огнестрелни оръжия - 181 броя флоберови патрони калибър 22-5.5 мм, 10 броя патрони, калибър 9x19 мм, марка Para, 14 броя патрони, калибър 9x18 мм, 1брой патрон 7.62х 25мм и 18 броя ловни патрони, калибър 16х70 мм, без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал.1 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК го ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ПЕТ ГОДИНИ. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимия Д.М.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОД МВР – Ямбол сумата от 147.84 лв. направени по делото разноски, както и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ОТНЕМА в полза на държавата на основание на основание чл.53, ал.2, б.“а“ от НК като вещи предмет на престъплението, притежаването на които е забранено, веществените доказателства по делото - нарезна пневматична пушка, марка „NORINCO В 2-1“, калибър 22-5.5 мм, едноцевна ловна пушка, марка „Т8", модел 870 ТМ NBD, калибър 12х70 мм и боеприпаси за огнестрелни оръжия - 181 броя флоберови патрони калибър 22-5.5 мм, 10 броя патрони, калибър 9x19 мм, марка Para, 14 броя патрони, калибър 9x18 мм, 1брой патрон 7.62х 25мм и 18 броя ловни патрони, калибър 16х70 мм, на съхранение в „КОС“ при РУ гр. Елхово, които след влизане на присъдата в сила да бъда унищожени от органа при който се намират на съхранение - ОД МВР – Ямбол. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Д.М.Г.
Мотиви от 5.4.2017г.
В законна сила от 18.3.2017г.
6 ЧНД No 118/2017, III състав Производство по чл. 243 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО,
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
В.Л.К.,
И.Л.К.,
Ж.Й.П.
Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 9.3.2017г.
Уважава ОТМЕНЯ Постановление за частично прекратяване на наказателно производство от 15.02.2017г. на прокурор при Районна прокуратура-Елхово по ДП №397/2016г. по описа на РУ-гр.Елхово, пр.преписка №1486/2016г. на РП-Елхово, с което на основание чл.243, ал.1, т.2 във вр.чл.243, ал.2 от НПК е постановено прекратяване на ДП №397/2016г. по описа на РУ-гр.Елхово, в частта му, водено срещу В.Л.К. и И.Л.К. за извършено престъпление по чл.195 ал.1 т.3 и т.4 вр.с чл.194 ал.1 вр.с чл.20 ал.2 вр.с чл.26 ал.3 вр.с чл.63 ал.1 т.3 вр.с чл.31 ал.2 от НК, както и в частта му водено срещу Ж.Й.П. за това, че на 23.10.2016г. чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот -срязване на пантите на металната каса и чрез използване на техническо средство -ъглошлайф, е направил опит да отнеме чужди движи вещи на обща стойност 1 558.99 лв., собственост на „Български пощи" ЕАД, от владението на Лиляна Димитрова Петрова, без нейно съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като макар и довършено, от деянието не са настъпили предвидените в закона и исканите от дееца общественоопасни последици, и е разпоредено връщане на приобщените по ДП веществени доказателства - 1 бр. ъглошлайф марка „SPARKY" № WSA23005 да бъде върнат на собственика му - Любчо Иванов К.; 1 бр. маратонки марка „ARIVA", бели на цвят, с жълти апликации да бъдат върнати на И.Л.К. и 1 бр. маратонки марка „ADIDAS", със син и зелен цвят, да бъдат върнати на правоимащото лице -В.Л.К.. ВРЪЩА делото на РП - Елхово за продължаване на следващите се процесуални действия по досъдебното производство, изложени в обстоятелствената част на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протест пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд от обвиняемите, от ощетеното юридическо лице - „Български пощи”ЕАД-гр.София и РП – Елхово, в 7-дневен срок, считано от съобщаването му.
7 НОХД No 10/2017, II състав Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.Д.Г. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 10.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 76 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово А. С. от една страна и подсъдимият П.Д.Г. и неговият защитник адв.П.М. ***, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ П.Д.Г., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, разведен, земеделски производител, неосъждан, ЕГН – **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2016 година държал в дома си в село ***, област Ямболска, ул. „***“, № 3, огнестрелно оръжие - гладкоцевна ловна пушка - калибър 12x70 мм, марка „АКО - ТМ“, модел TS870 с фабричен №S 1284 и боеприпаси - ловни патрони, както следва: 13 броя ловни патрони, калибър 12, марка „RC32“; 2 броя ловни патрони 12 калибър, марка „Магнум“; 1 брой ловен патрон 12 калибър, марка „АМ №5“; 1 брой ловен патрон 12 калибър без марка; 3 броя ловни патрони 12 калибър с бренике; 3 броя ловни патрона 12 калибър 13 нули и 4 броя ловни патрони 12 калибър 12 нули, снарядени със съчми, без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият П.Д.Г. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.339, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимият П.Д.Г. му се определя наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящето споразумение. От престъплението, извършено от обвиняемия П.Д.Г., не са причинени имуществени вреди. На основание чл.53, ал.2, б.„А“ от НК СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата следните вещи: гладкоцевна ловна пушка- калибър 12x70 мм, марка „АКО- ТМ“, модел TS870 с фабричен №S 1284 и гилзи от ловни патрони, както следва: 13 броя ловни патрони, калибър 12, марка „RС32“, 2 броя ловни патрони 12 калибър, марка „Магнум“; 1 брой ловен патрон 12 калибър, марка „АМ №5“; 1 брой ловен патрон 12 калибър без марка; 3 броя ловни патрони 12 калибър с бренике; 3 броя ловни патрона 12 калибър 13 нули и 4 броя ловни патрони 12 калибър 12 нули, снарядени със съчми, приобщени като веществени доказателства по делото, съхранявани в служба КОС при РУ на МВР Елхово. Разноските по делото в размер на 92.61 лева /деветдесет и два лева и шестдесет и една стотинки/, направени в хода на ДП, се заплащат от подсъдимия П.Д.Г. в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол. След като одобри споразумението по НОХД № 10/2017 година, съдът се занима и с мярката за неотклонение на подсъдимият П.Д.Г., а именно „ПОДПИСКА”, взета с Постановление от 23.08.2016 година в хода на ДП. Предвид решаването на наказателното производство със сключването и одобряването на споразумението между РП-Елхово, подсъдимият и неговия защитник, съобразявайки се с вида и размера на наложеното наказание, съдът намира, че следва да отмени мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимия. Поради изложеното и на основание чл. 309, ал.4 от НПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимият П.Д.Г. в хода на ДП мярка за неотклонение „ПОДПИСКА“. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 10/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в ЧАСТТА за одобряване на споразумението и прекратяването на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване, а в ЧАСТТА за отмяна мярката за неотклонение, взета спрямо подсъдимитя П.Д.Г. - подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС, чрез ЕРС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес.
П.Д.Г.
В законна сила от 10.3.2017г.
8 НОХД No 23/2017, IV състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ж.Н.,
К.Ш.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 10.3.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимите К.Ш. /K С/, роден на *** ***, Кот д"Ивоар, /регистриран в ДАБ при МС със следните данни за самоличност: С А, роден на ***г. в Кот д"Ивоар, ЛНЧ **********/***, Кот д"Ивоар, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан и Ж.Н. /G N/, роден на *** ***, Кот д"Ивоар, /регистриран в ДАБ при МС с имена К А, роден на ***г. в Кот д"Ивоар, ЛНЧ *********/***, Кот д"Ивоар, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, за ВИНОВНИ в това, че на 29.11.2012 година в района на 250 гранична пирамида, в землището на село Вълча поляна, община Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие, като извършители, влезли през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.279, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 от НК и във вр.чл.54 от НК ОСЪЖДА всеки един от тях на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 лв. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ изпълнението на наложеното на всеки от подсъдимите К.Ш. /K С/, роден на *** ***, Кот д"Ивоар, /регистриран в ДАБ при МС със следните данни за самоличност: С А, роден на ***г. в Кот д"Ивоар, ЛНЧ **********/ и Ж.Н. /G N/, роден на *** ***, Кот д"Ивоар, /регистриран в ДАБ при МС с имена К А, роден на ***г. в Кот д"Ивоар, ЛНЧ *********/, наказание лишаване от свобода, считано от влизане на присъдата в сила. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, всеки един от подсъдимите К.Ш. /K С/, роден на *** ***, Кот д"Ивоар, /регистриран в ДАБ при МС със следните данни за самоличност: С А, роден на ***г. в Кот д"Ивоар, ЛНЧ **********/ и Ж.Н. /G N/, роден на *** ***, Кот д"Ивоар, /регистриран в ДАБ при МС с имена К А, роден на ***г. в Кот д"Ивоар, ЛНЧ *********/ ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС –Елхово сумата в размер на 66.16 лв., представляващи направени по делото разноски, както и по 5.00 лв.държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените по делото разноски за преводач на досъдебното производство в размер на 254.00 лева остават за сметка на органа който ги е направил: 146.00 лв. - за сметка на РДГП – Елхово и 108.00 лв. - за сметка на Прокуратурата на република България. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Ж.Н.
К.Ш.
Мотиви от 10.4.2017г.
9 НОХД No 122/2017, I състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.К.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 10.3.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Д.К.И., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан-реабилитиран, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.02.2017 година в гр. *** обл. Ямбол, на ул. „***, вх.Б, ет.4, ап.21, без надлежно разрешително, което се изисква в ЗКВНВП /чл.32, ал.1 - производството, преработването, съхраняването и търговията на едро в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл.3, ал.2, т.2 и 3, се извършват с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър/, държал високорисково наркотично вещество: коноп /марихуана/ с нетно тегло 0,241 грама, със съдържание на активен действащ компонент тетрахидроканабинол 22%, на стойност 1,44 лв., като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал.3. т.1 от НК, като на основание чл.78А от НК го ОСОВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ -ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. ОТНЕМА в полза на Държавата на основание чл. 354а, ал.6 от НК, вр. чл. 53, ал.1, б.“б“ от НК, приложените по делото ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – наркотично вещество – коноп /марихуана/, с тегло 0.241 грама, от което е изразходвано при анализа 0.142 грама, намиращо се на съхранение в РУ на МВР – гр. Елхово. ОСЪЖДА Д.К.И., ЕГН ********** да заплати на основание чл.189, ал.3 от НПК в полза на Държавата направените по делото разноски в размер на 69.05 лева в приход на републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР – гр. Ямбол, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителен лист в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
Д.К.И.
Мотиви от 21.3.2017г.
В законна сила от 28.3.2017г.
10 АНД No 685/2016, III състав Агенция "Митници" К.Й.П. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 13.3.2017г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление 1564/2016г. от 04.11.2016г. на Началника на Митница – Бургас – Валери Евтимов Стефанов, В ЧАСТТА му, с която на К.Й.П., с ЕГН **********, с адрес ***, за извършено нарушение по чл.233 ал.1 вр.с ал.3 от Закона за митниците, е наложено на основание чл.233 ал.3 вр.с ал.1 от Закона за митниците административно наказание - глоба в размер на 1 095.60 лева, представляващи 220 % от общата продажна цена от 498.00 лева на тютюневите изделия, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 1 095.60 лева на 980.00 /деветстотин и осемдесет/ лева, представляващи 200 % от общата продажна цена от 490.00 лева на тютюневите изделия. ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно и правилно издадено.
11 НОХД No 132/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Ш. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 80 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С.С. от една страна и от друга страна подсъдимия А.Ш. и неговия защитник – адв.Р.Г., както следва: Подсъдимият А.Ш. /A. S./, роден на *** година в гр.***, Тунис, живущ в гр.***, Тунис, гражданин на Тунис, със средно образование, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2017 година в района между 218 и 219 гранична пирамида в землището на с.Крайново, обл. Ямболска влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.Ш. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият А.Ш. по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на арабски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 132/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.Ш.
В законна сила от 13.3.2017г.
12 НОХД No 133/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.У. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 81 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С.С. от една страна и от друга страна подсъдимия К.У. и неговия защитник – адв.Г. Ив.Г., както следва: Подсъдимият К. У. / K. W./, роден на *** ***, Алжирска Народно Демократична Република, живущ ***, Алжир, гражданин на Алжирска Народно Демократична Република, с начално образование, неженен, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2017 година в района между гранична пирамида 218 и гранична пирамида 219, в землището на село Крайново, община Болярово, област Ямболска, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият К.У. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият К.У. по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение и ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на арабски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 133/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.У.
В законна сила от 13.3.2017г.
13 НОХД No 134/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Х. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 82 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – С.С. от една страна и от друга страна подсъдимия А.Х. и неговия защитник – адв.И.С., както следва: Подсъдимият А.Х. /A. H./, роден на *** година в Алжирска Народно Демократична Република, гражданин на АНДР, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2017 година в района между 218 и 219 гранична пирамида в землището на с.Крайново, обл.Ямбол, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта, като макар и непълнолетен е разбирал свойството и значението на деянието и е могъл да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 279, ал. 1, вр чл.63, ал.1, т.4 и 5 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А.Х. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият А.Х. по чл. 279, ал. 1, вр. чл.63, ал.1, т.4 и 5 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да се изпълни чрез публикуване на настоящата присъда на сайта на Община Елхово. На основание чл.69, вр. с чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода спрямо подсъдимия за изпитателен срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на арабски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 134/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.Х.
В законна сила от 13.3.2017г.
14 НОХД No 136/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.Е. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 83 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна подсъдимия Д.Е. и неговия защитник – адв.Р.А., както следва: Подсъдимият Д. Е. /C. Y./, роден на *** година в с.***, Република Турция, живущ в с.***, окръг ***, обл.Кайзери, Република Турция, гражданин на Република Турция, с основно образование, неженен, мазач, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2017 година, в района между гранична пирамида № 218 и гранична пирамида № 219, в землището на с.Крайново, община Болярово, област Ямболска, като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият Д. Е. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Д. Е. по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 7.50 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Ю.М.К., който извърши превод от български език на турски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 136/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.Е.
В законна сила от 13.3.2017г.
15 НОХД No 137/2017, II състав Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО З.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 84 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и от друга страна подсъдимия З.М. и неговия защитник – адв.Д.Г.-Д., както следва: Подсъдимият З.М. /Z. M./, роден на *** година в Алжирска Народно Демократична Република, гражданин на АНДР, без образование, женен, продавач на сергия, неосъждан, без документ за самоличност, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.03.2017 година, в района между гранична пирамида № 218 и гранична пирамида № 219, в землището на с.Крайново, община Болярово, област Ямболска, като извършител, влязъл през границата на страната от Република Турция в Република България, без разрешение от надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279. ал. 1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият З.М. с пряк умисъл. За посоченото по – горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият З.М. по чл.279, ал.1 от НК и на основание чл.54 от НК му се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение, както и да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто/ лева. На основание чл.189, ал.2 от НПК направените в хода на досъдебното производство разноски за преводач в размер на 30.00 лева остават за сметка на органа, който ги е направил – РД„ГП” град Елхово, а разноските в съдебното производство за преводач в размер на 15.00 лева - остават за сметка на РС-Елхово. Веществени доказателства по делото - няма. От деянието не са причинени имуществени вреди. Настоящото споразумение се сключи в присъствието на преводача Б.А.Ш., който извърши превод от български език на арабски език и обратно. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК производството по настоящото НОХД № 137/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
З.М.
В законна сила от 13.3.2017г.
16 НОХД No 138/2017, II състав Ползване на неистински или преправен документ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО О.Ф.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 85 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от РП-Елхово А. С. от една страна и подсъдимият О.Ф.М. и неговият защитник адв.Е.М. от АК - Ямбол, съгласно което: ПОДСЪДИМИЯТ О.Ф.М., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, търговски представител на „***“, неосъждан, ЕГН -**********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2017 година, около 20.40 часа, по път 1-7, км.299, община Елхово, област Ямбол, съзнателно ползвал пред младши автоконтрольор П.Ж.К. и младши автоконтрольор П.П.И., двамата служители в РУ - Елхово, неистински официален документ - гръцко национално свидетелство за управление на МПС с бланков № ***, издадено на 08.09.2012 година на името на O. O., роден на *** ***, на което е предаден вид, че е издадено на 08.09.2012 година от надлежните органи на Република Гърция, като от него не може да се търси наказателна отговорност за самото му съставяне и предмет на деянието е свидетелство за управление на превозно средство – престъпление по чл. 316, вр. чл.308. ал.2, вр.ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият О.Ф.М. при условията на пряк умисъл. За посоченото по - горе престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК допуска постигането на споразумение, относно прекратяването на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл. 316, вр. чл.308, ал.2, вр.ал.1 от НК и на основание чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият О.Ф.М. му се определя наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението, с което се одобрява настоящето споразумение. От престъплението, извършено от обвиняемия О.Ф.М., не са причинени имуществени вреди. Вещественото доказателство - гръцко национално свидетелство за управление на МПС с бланков № ***, издадено на 08.09.2012 година на името на O. O., роден на *** ***, приложено в запечатан плик на гърба на л.20 от делото, представляващо неистински документ, ДА ОСТАНЕ приложено по делото. Разноските по делото в размер на 124.03 лева /сто двадесет и четири лева и три стотинки/, направени в хода на ДП, се заплащат от подсъдимия в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР - Ямбол ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 138/2017 година, по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
О.Ф.М.
В законна сила от 13.3.2017г.
17 НОХД No 150/2016, II състав Престъпления против реда на управлението РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО З.В.К. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 14.3.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият З.В.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с висше образование, неженен, касиер в „***“ ЕООД - гр. ***, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.04.2015година в района на гр. Елхово, обл. Ямболска, противозаконно е пречил на орган на властта - младши автоконтрольор при РУ- Елхово П.К. и младши инспектор при РУ- Елхово Г.Г. да изпълнят задълженията си да извършат проверка на водач на моторно превозно средство - автомобил марка „Мерцедес“, модел „***“ с peг. № ***, като не спрял на светлинен и звуков сигнал и сигнал със стоп палка, подаден му за спиране, поради което и на основание чл. 270, ал.1 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА да заплати ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 500.00 /петстотин/ лева. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
З.В.К.
18 АНД No 686/2016, III състав Сметна Палата Х.Д.Х. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 14.3.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление №НП-ЗОП-68 от 11.11.2016 година на Председателя на Сметната палата на Република България – Ц. Л. Ц., с което на Х.Д.Х., с ЕГН **********,***, на основание чл.129 ал.5 от Закона за обществени поръчки /отм./ във вр.с чл.127в ал.2 от ЗОП /отм./ във вр.с чл.260 ал.2 от ЗОП /обн.ДВ бр.13/16.02.2016г./ му е наложено административно наказание – глоба в размер на 500.00 лева, за извършено нарушение на чл.101а от ЗОП /отм./.
19 АНД No 692/2016, III състав КАТ И.А.Х. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 14.3.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000604 от 23.11.2016 година на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/24.06.2015г., с което на И.А.Х.,***, с ЕГН **********, на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от за срок от двадесет и четири месеца и отнемане на 12 контролни точки по Наредба №Із-2539 на МВР, за извършено административно нарушение по чл.174 ал.3 от ЗДвП.
В законна сила от 5.4.2017г.
20 АНД No 243/2016, IV състав ДНСК Е.К.Р. РДНСК- ЮИР Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/№ Я – 3 - ЮИР - 16 от 21.04.2016 година на началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Югоизточен район, с което на Е.К.Р., ЕГН ********** ***, за извършено административно нарушение по чл. 148, ал.4, изр. първо от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на основание чл.232, ал.1 т.2 от ЗУТ е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв.. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
21 АНД No 687/2016, I състав Сметна Палата Х.Д.Х. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Наказателно постановление № НП – ЗОП – 67 от 11.11.2016 година на Председателя на Сметната палата на Република България, с което на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева на основание чл. 129, ал.5 от ЗОП /отм./, вр. чл. 127в, ал.2 от ЗОП /отм./, вр. чл. 260, ал.2 от ЗОП /обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016 година/ за нарушение по чл. 101а от ЗОП /отм./, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховски районен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-отменено
22 НЧХД No 452/2016, I състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) С.Х.Н. С.В.И. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 16.3.2017г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно която подсъдимия С.В.И., с ЕГН ********** се ЗАДЪЛЖАВА да заплати на С.Х.Н., с ЕГН **********, сумата от 4 500.00 лева, представляващи обезщетение за причинените от деянието неимуществени вреди и направените по делото разноски в срок до 30.06.2017 година, като при неизпълнение в посочения срок С.В.И. дължи заплащане на законната лихва, считано от датата на падежа – 30.06.2017 година до окончателното изплащане, като тъжителят С.Х.Н. да има право да се снабди с изпълнителен лист за дължимите суми. Адв. Д. – предвид постигнатата между страните спогодба оттеглям тъжбата. Адв. Ч. – не възразявам по оттеглянето на тъжбата. Предвид на това, че между страните бе постигната спогодба и частният тъжител оттегли тъжбата си по делото, съдът намира, че са налице основанията на чл.289, ал.1, вр. чл.24, ал.4, т.4 от НПК за прекратяване на наказателното производство, поради което О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НЧХД № 452/2016 година по описа на Районен съд – Елхово поради оттегляне на тъжбата. ОСЪЖДА С.В.И., с ЕГН ********** да заплати държавна такса върху размера на обезщетението, съгласно постигнатата спогодба, а именно сумата от 90.00 лева, вносими в приход на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, както и 5.00 лева държавна такса при служебво издаване на изпълнителен лист. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок, считано от днес, пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.25 часа.
23 АНД No 141/2017, III състав КАТ Г.Т.Г. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 16.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото АНД № 141/2017 година по описа на РС-Елхово. Придружителното писмо на РУ-Елхово от 14.03. 2017г. ведно с АНП следва да бъде незабавно приложена към образуваното АНД №121/2017г. по описа на РС-Елхово, а копие от същата да остане по настоящото производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба реда на АПК пред Административен съд –Ямбол чрез Елховският районен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила от 30.3.2017г.
24 НОХД No 322/2016, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.К.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 17.3.2017г.
ОТМЕНЯ определението си, с което дава ход на делото в днешното съдебно заседание. НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 322/2016 година по описа на РС – Елхово. ИЗПРАЩА делото на РП- Елхово за отстраняване на допуснатото отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване правото на защита на обвиняемия С.К.М.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в седемдневен срок от днес чрез Елховски районен съд пред Ямболски окръжен съд. Протоколът е изготвен в съдебно заседание което приключи в 13.40 часа.
В законна сила от 25.3.2017г.
25 НОХД No 128/2017, I състав Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Т.П. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 17.3.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, адвокат В.Д. *** - защитник на подсъдимият и подсъдимият Н.Т.П. при условия и основания, известни на страните, както следва: Подсъдимият Н.Т.П., роден на *** ***, българин, българско гражданство, основно образование, неженен, безработен, с постоянен адрес:***, осъждан, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 26.02.2017 година около 21.50 часа в с.Раздел, обл.Ямбол, извършил непристойни действия - псувал, ругал, обиждал и заплашвал Н.П.П. - Началник Участък Лесово при РУ- Елхово, М.Д.Ж. - младши полицейски инспектор в РУ-Елхово и Г.Я.Я. ***, с думите „Айде бе полицайчета до кога ще ви чакам? Ще ви уволня всичките! Не знаете с кой си имате работа! Вие не сте никакви полицаи! Утре ви няма на работа! Недейте се занимава повече с мен! Утре сте уволнени! Няма ви на работа! Каквото кажа аз, това ще става! Ще ви еба полицаите! Майната му на полицията! Да ги еба в гъза! Ще дойда с вас и утре ще си тръгна като свободен човек, защото имам повече права от вас, а вие не сте никакви да ми казвате аз какво да правя! Нали сте големи полицаи, направете си разследване! Аз не искам да давам никакви обяснения! Ще ви сандърдисам! Утре ще ви изгоня! Ще ви еба полицаите! Вие сте некадърни! Трябва да има повече като мен и тогава ще видите какво ще правите! До 20 минути трябваше да сте тука! Ебете се в гъза! Да ви еба майката! Вие не си вършите работата, ще ви уволня всичките! Ще ви махна пагоните да станете мишки, сега сте плъхове!", грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, които по своето съдържание се отличават с изключителна дързост и цинизъм, престъпление по чл. 325, ал.2, вр. ал.1 от НК. За посоченото по –горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимият Н.Т.П. по чл. 325, ал.2, вр ал.1 от НК и на основание чл.55, ал. 1, т. 2, б.“Б“ от НК и чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от му се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. От престъплението, извършено от подсъдимият Н.Т.П. не са причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в размер на 12.71 лева в съдебната фаза се заплащат от подсъдимия по сметка на РС – Елхово. Веществени доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по НОХД № 128/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Н.Т.П.
В законна сила от 17.3.2017г.
26 АНД No 553/2016, III състав КАТ С.Н.И. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 20.3.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0261-000392 от 12.08.2016 година на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/24.06.2015г., с което на С.Н.И.,***, с ЕГН **********, на основание чл.183 ал.5 т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 /сто/ лева и отнемане на 8 контролни точки по Наредба №Із-2539 на МВР, за извършено административно нарушение по чл.119 ал.1 от ЗДвП.
27 АНД No 688/2016, IV състав Сметна Палата Х.Д.Х. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 20.3.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Наказателно постановление №НП-ЗОП-66/11.11.2016 г.на Председателя на Сметната палата на Република България, с което на Х.Д.Х. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева на основание чл. 129, ал.5 от ЗОП /отм./, вр. чл. 127в, ал.2 от ЗОП /отм./, вр. чл. 260, ал.2 от ЗОП /обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016 година/ за нарушение по чл. 101а от ЗОП /отм./, като незаконосъобразно. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховски районен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
28 НОХД No 148/2017, III състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.И.К. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Споразумение от 22.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 98 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- Ана Саракостова от една страна и подсъдимия Д.И.К. и неговият защитник адв.Д.И.Д. от друга страна, както следва: Подсъдимият Д.И.К., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН-**********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА ЧЕ: На 11.03.2017 година, около 23.55 часа по път 7902, разклон за село Лалково, община Елхово, област Ямбол, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ландровер", модел „Фриндлер" с рег.№У 7161 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,64 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „ДРЕГЕР АЛКОТЕСТ 7510" с инв. №ARBA 0179 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. За посоченото по-горе умишлено престъпление от общ характер разпоредбата на чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Д.И.К. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на настоящото определение, с което се одобрява постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство. На основание чл.55, ал.2 от НК на подсъдимия Д.И.К. се налага кумулативно предвиденото за престъплението по чл.343б, ал.1 от НК, наказание „ГЛОБА" в полза на Държавата в размер на 100.00 /сто лева/. На основание чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Д.И.К. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, се приспада времето, през което подсъдимият Д.И.К. е бил лишен от това право по административен ред, считано от 12.03.2017 година. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства - няма. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 148/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се одобрява споразумението и се прекратява производството по делото е окончателно и не подлежи на обжалване.
Д.И.К.
В законна сила от 22.3.2017г.
29 НОХД No 77/2017, II състав Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Г.А.,
И.Т.Т.,
Т.А.А.
Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 29.3.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Ана Саракостова от една страна, подсъдимите И.Т.Т., И.Г.А. и Т.А.А. и техните защитници - адв. И.Ч., адв. С.Р. и адв. Г.Г.,*** от друга страна, съгласно което: Подсъдимият И.Т.Т., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в периода от 02.01.2016 година до 04.01.2016 година в село Воден, общ.Болярово, обл.Ямбол и в землището на селото, действайки в съучастие с И.Г.А. и Т.А.А., като извършител, с цел да набави за себе си и за другиго - за И.Г.А. и за Т.А.А., имотна облага /парични средства в неустановен размер/ противозаконно подпомогнал чуждите граждани - СОФЯН РАШИД АЛСАЛИМ /SOFYAN RASHID ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; РОЗАН ДЖАЛАЛ РАШО /ROZAN DJALAL RASHO/, род на 01.09.1989г. в Република Ирак; САДЖИДА РАШИД АЛСАЛИМ /SADJIDA RASHID ALSALIM /, род. на ***г. в Република Ирак; ДЛОВАН МАРЗО АЛСАЛИМ /DLOVAN MARZO ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; ВИЯН РАШИД АЛСАЛИМ /VIYAN RASHID ALSALIM/, род.на ***г. в Република Ирак; ДЕЛШАД МАРЗО АЛСАЛИМ /DELSHАD MARZO ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; РЕЙВАС МАХМУД АЛСАЛИМ /REYVAS MAHMUD ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; ХАЙРИ ХАЙДАР АЛХАСАН /HAYRI HAYDAR ALHASAN/, род на 01.01.1981г. в Република Ирак; ХАБАТ ИСМАИЛ ГАРИБ /НАВАТ ISMAIL GARIB/, род на 01.01.1969г. в Република Ирак и ненавършилите 16-годишна възраст чужди граждани - СИВАН СОФЯН РАШИД /SIVAN SOFYAN RASHID/, род на 09.11.2011г. в Република Ирак; АГИД ДЛОВАН МАРЗО /AGID DLOVAN MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; АЛАА ДЛОВАН МАРЗО /ALAA DLOVAN MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; АЛАН ДЛОВАН МАРЗО /ALAN DLOVAN MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; НЕРУШ ДЕЛШАД МАРЗО /NERUSH DELSHAD MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; МАЖДИН БАРДДАС МАЖДИ /MAJDIN BARDJAS MAJDI/, род. на *** г. в Република Ирак; CAPДАЛ ХАДИ АЛХАСАН /SARDAL HADI ALHASAN/, род. на ***г. в Република Ирак и ХЕРХАТ САЛАМ ХАДЖО /HERHAT SALАМ НАDJO/, род. на ***г. в Република Ирак, да пребивават в страната /чрез осигуряване на храна и подслон в недвижим имот - къща, находяща се в село Воден, обл.Ямбол, ул. „Странджа" №37/ в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците" и да преминават в страната /чрез извеждането им от граничната зона до село Воден, обл.Ямбол/ в нарушение на закона - чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ - „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима" , като деянието е извършено по отношение на повече от едно лице и лица ненавършили 16-годишна възраст, престъпление по чл.281, ал.2, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; Подсъдимият И.Г.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в периода от 02.01.2016 година до 04.01.2016 година в село Воден, общ.Болярово, обл.Ямбол и в землището на селото, действайки в съучастие с И.Т.Т. и Т.А.А., като извършител, с цел да набави за себе си и за другиго - за И.Т.Т. и за Т.А.А., имотна облага /парични средства в неустановен размер/ противозаконно подпомогнал чуждите граждани - СОФЯН РАШИД АЛСАЛИМ /SOFYAN RASHID ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; РОЗАН ДЖАЛАЛ РАШО /ROZAN DJALAL RASHO/, род на 01.09.1989г. в Република Ирак; САДЖИДА РАШИД АЛСАЛИМ /SADJIDA RASHID ALSALIM /, род. на ***г. в Република Ирак; ДЛОВАН МАРЗО АЛСАЛИМ /DLOVAN MARZO ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; ВИЯН РАШИД АЛСАЛИМ /VIYAN RASHID ALSALIM/, род.на ***г. в Република Ирак; ДЕЛШАД МАРЗО АЛСАЛИМ /DELSHАD MARZO ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; РЕЙВАС МАХМУД АЛСАЛИМ /REYVAS MAHMUD ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; ХАЙРИ ХАЙДАР АЛХАСАН /HAYRI HAYDAR ALHASAN/, род на 01.01.1981г. в Република Ирак; ХАБАТ ИСМАИЛ ГАРИБ /НАВАТ ISMAIL GARIB/, род на 01.01.1969г. в Република Ирак и ненавършилите 16-годишна възраст чужди граждани - СИВАН СОФЯН РАШИД /SIVAN SOFYAN RASHID/, род на 09.11.2011г. в Република Ирак; АГИД ДЛОВАН МАРЗО /AGID DLOVAN MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; АЛАА ДЛОВАН МАРЗО /ALAA DLOVAN MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; АЛАН ДЛОВАН МАРЗО /ALAN DLOVAN MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; НЕРУШ ДЕЛШАД МАРЗО /NERUSH DELSHAD MARZO/, род. на ***г. в Република Ирак; МАЖДИН БАРДДАС МАЖДИ /MAJDIN BARDJAS MAJDI/, род. на *** г. в Република Ирак; CAPДАЛ ХАДИ АЛХАСАН /SARDAL HADI ALHASAN/, род. на ***г. в Република Ирак и ХЕРХАТ САЛАМ ХАДЖО /HERHAT SALАМ НАDJO/, род. на ***г. в Република Ирак, да пребивават в страната /чрез осигуряване на храна и подслон в недвижим имот - къща, находяща се в село Воден, обл. Ямбол, ул. „Странджа" №37/ в нарушение на закона - чл. 22, ал. 1, т. 1, вр. чл. 9а, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ - „Пребиваването на чужденците в Република България се осъществява въз основа на издадена виза по чл. 9а, ал. 2 /за летищен транзит, за краткосрочно пребиваване, за дългосрочно пребиваване/; международни договори за безвизов или облекчен визов режим; разрешение на службите за административен контрол на чужденците" и да преминават в страната /чрез извеждането им от граничната зона до село Воден, облст.Ямбол/ в нарушение на закона - чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗЧРБ - „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава: редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, както и виза, когато такава е необходима" , като деянието е извършено по отношение на повече от едно лице и лица ненавършили 16-годишна възраст, престъпление по чл.281, ал.2, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК; Подсъдимият Т.А.А., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че в периода от 02.01.2016 година до 04.01.2016 година в село Воден, общ.Болярово, обл.Ямбол и в землището на селото, действайки в съучастие с И.Г.А. и И.Т.Т., като извършител, с цел да набави за себе си и за другиго - за И.Г.А. и за И.Т.Т., имотна облага /парични средства в неустановен размер/ противозаконно подпомогнал чуждите граждани – СОФЯН РАШИД АЛСАЛИМ /SOFYAN RASHID ALSALIM/, род. на ***г. в Република Ирак; РОЗАН ДЖАЛАЛ РАШО /ROZAN DJALAL RASHO/, род на 01.09.1989г. в Република Ирак; САДЖИД
И.Г.А.
И.Т.Т.
Т.А.А.
В законна сила от 29.3.2017г.
30 НОХД No 186/2017, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.М.Д. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Споразумение от 29.3.2017г.
ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурора от ЕРП Снежина Стоянова, защитника на подсъдимият адв. Д.Н.Д. и подсъдимият Д.М.Д., което се изразява в следното: Обвиняемият Д.М.Д., роден на *** ***, постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, председател на ЛРД гр. ***, обл.Ямбол, неосъждан ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 17.03.2017 година около 16.40 часа в с. Малко Шарково, обл. Ямбол, по ул. „Д. Благоев“ управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „***“, модел „***“ с per. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,54 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство, марка „Алкотест Дрегер 7510+“ с инв. № 0179 - престъпление по чл.343б, ал. 1 от НК. Деянието е извършено от обвиняемият Д.М.Д. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. От престъплението, извършено от обвиняемият Д.М.Д. не са настъпили имуществени щети. По делото няма иззети и приложени веществени доказателства. За извършеното престъпление от обвиняемият Д.М.Д. по чл. 343б, ал.1 от НК на основание чл.55, ал.1, т. 1 от НК се определя наказание - ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изтърпяването на които на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и ГЛОБА в размер на 100.00 лева. На основание по чл.343г, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Д.М.Д. се лишава от право да управлява МПС за срок три месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което е лишен по административен ред от възможността да упражнява това право – 17.03.2017 година. По досъдебното производство няма направени разноски. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, производството по настоящото НОХД № 186/2017 година по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.00 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕКРЕТАР:
Д.М.Д.
В законна сила от 29.3.2017г.
31 НОХД No 50/2017, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО М.М.К.,
Д.В.Д.,
З.В.К.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 30.3.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 109 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- С С от една страна и подсъдимите М.М.К. и Д.В.Д. и техните защитници адв. Х.П., адв. К.К. от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ М.М.К., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, българско гражданство, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН по повдигнатото му обвинение за това, че на 26.04.2015година в района на 226 гранична пирамида в землището на село Шарково, община Болярово, обл.Ямбол, действайки като извършител в съучастие с Д.В.Д. /извършител/, З.В.К. /помагач/ и трима неизвестни извършители, превел през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора - десет лица граждани на Сирия - А С /A S /- роден на *** ***, Република Сирия, А.Д. /A G/ - роден на *** ***, Република Сирия, Б Р /B R / - роден на *** ***, Република Сирия, Х.Н. /Н N/ - роден на *** ***, Република Сирия, М. АБАС/M A/ род.на *** ***, Република Сирия, У А /U A /- роден на ***г***, Република Сирия, М. АЛИ /M A - роден на *** ***, Република Сирия, Ш К /S K/- роден на *** год. гр. Камишли, Република Сирия, К Ю /K U роден на *** ***, Република Сирия, М.Х. /M H/- роден на *** ***, Република Сирия, без разрешение на надлежните органи на властта и преведените лица не са български граждани - престъпление по чл. 280, ал.2,т.3 вр.ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия М.М.К. при условията на пряк умисъл. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия М.М.К. по чл.280, ал.2, т.3 вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК вр чл.2, ал.2 от НК му се определя наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налагат предвидените кумулативни наказания - глоба и конфискация на част или на цялото имущество на дееца. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. ПОДСЪДИМИЯТ Д.В.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, българско гражданство, със средно образование, машинист „Автострой – АД“ - Ст. Загора“, неженен, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН по повдигнатото му обвинение за това, че на 26.04.2015година в района на 226 гранична пирамида в землището на село Шарково, община Болярово, обл.Ямбол действайки като извършител в съучастие с М.М.К. /извършител /, З.В.К. /помагач/ и трима неизвестни извършители, превел през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора - десет лица граждани на Сирия - А С /A S/- роден на *** ***, Република Сирия, А.Д./A G/ - роден на *** ***, Република Сирия, БАШШАР РАФИК /BASHAR RAFIKA роден на *** ***, Република Сирия,Х.Н. /Н N/ - роден на *** ***, Република Сирия, М. АБАС/ M A/ род.на *** ***, Република Сирия, У А /U A /- роден на ***г***, Република Сирия, М. АЛИ /M A - роден на ***г***, Република Сирия, Ш К /S K/- роден на ***год. гр. Камишли, Република Сирия, К Ю /K U роден на *** *** , Република Сирия ,М.Х. /M H/-роден на *** ***, Република Сирия, без разрешение на надлежните органи на властта и преведените лица не са български граждани - престъпление по чл. 280, ал.2,т.3 вр. ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия Д.В.Д. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Д.В.Д. по чл. 280, ал.2, т.3 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК вр чл.2, ал.2 от НК му се определя наказание ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението. На основание чл.55, ал.3 от НК по-лекото наказание предвидено наред с наказанието лишаване от свобода - глоба и конфискация на част или цялото имущество не се налага. От престъплението не са причинени имуществени вреди. Веществени доказателства по делото няма. Разноските по досъдебно производство в размер на 180.00 лева се заплащат от двамата подсъдими по равно в полза на Републиканския бюджет по сметка на РД „ГП“ гр. Елхово. СЪДЪТ след като одобри споразумението се занима и с мярката за неотклонение на всеки един от подсъдимите К. и Д.. По отношение на подсъдимите в хода на ДП с Определение №136/30.04.2015 година по ЧНД № 211/2015 година по описа на ЕРС е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“, за подсъдимия М.К. в размер на 300.00 лв, а за подсъдимия Д.Д. 400.00 лв. „Паричната гаранция“ на подсъдимия М.К. е внесена на 08.05.2015 година, а на подсъдимия Д.Д. е внесена на 05.05.2015 година, за което са представени и приложени към ДП два броя операционни бележки. Съдът като взе предвид, вида на наложените на подсъдимите К. и Д. наказания – лишаване от свобода, изпълнението на които са отложени, намира, че на основание чл.309, ал.4 от НПК взетата по отношение на всеки един от подсъдимите Мярка за неотклонение „Парична Гаранция“ следва да бъде отменена. Предвид горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия М.М.К., с определение №136/30.04.2015 година по ЧНД № 211/2015 година по описа на ЕРС, мярка за неотклонение „Парична гаранция“, за в размер на 300.00 лв. ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Д.В.Д., с определение №136/30.04.2015 година по ЧНД № 211/2015 година по описа на ЕРС, мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 400.00 лв. Предвид одобряването на споразумение за решаване на наказателното производство по отношение , СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК производството по НОХД № 50/2017 г. по описа на ЕРС по отношение на подсъдимите М.М.К. и Д.В.Д.. Предвид одобряването на споразумение за решаване наказателното дело по отношение на двама от подсъдимите К. и Д. п
М.М.К.
Д.В.Д.
З.В.К.
В законна сила от 30.3.2017г.