РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 216/2017, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Н.Т.П. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 9.11.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдния Н.Т.П., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, неженен, трудово ангажиран – пастир в с ***, осъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от 28.09.2016 година до 04.10.2016 година, в четири различни дни, от частен имот, находящ се в село ***, област Ямбол, ул. „***" №2, действайки при условията на продължаване престъпление, чрез използване на техническо средство – клещи и повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - изкривяване на вратата, отнел чужди движими вещи: 1 брой телевизор, марка „POLAROID", ведно с дистанционно управление за телевизор, 1 брой прахосмукачка, марка „Хюндай", 1 брой фенер, марка „DURACELL", комплект батерии - 4 броя марка „DURACELL", комплект батерии - 6 броя марка „PANASONIC", 1 брой чук, марка „TOPMASTER", 1 брой микровълнова фурна, марка „DAEWOO", 2 броя отвертки, 1 брой клещи, марка „TITAN", 1 брой френски ключ, марка „SPARTO", 1 брой ножица, 1 брой бинокъл, марка „HALINA", 1 брой телескоп, марка „CELESTRON" в комплект с черна раница „CELESTRON", комплект от 6 броя вилици и 6 броя ножове, 5 броя кухненски ножове, 1 брой нож с оранжев цвят, 1 брой ДВД марка „ELIT", 1 брой дистанционно за ДВД, 1 брой транзистор марка „LЕОТЕС", 1 брой електронен часовник, 1 брой картофобелачка и 45 броя ДВД – диска, на обща стойност 1082.70 лева, от владението на собственика им Д.С. гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати - престъпление по чл. 197, ал.1, т.3 във вр. 195, ал.1, т.3 и т.4, вр.чл.194, ал.1 вр.чл.26, ал.1 от НК, като на това основание и на основание чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание, чл.304 от НК го признава за НЕВИНОВЕН по повдигнатото обвинение в частта му за това на посочените по – горе време и място да е извършил кражба на 1 бр. надуваем дюшек и го ОПРАВДАВА по обвинението, в тази му част. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС първоначален „ОБЩ” режим на изтърпяване на наложеното наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОСЪЖДА подсъдимия Н.Т.П., с посочени данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на Републиканския бюджет, по сметка на ОД МВР – Ямбол сумата 141.60 лв., представляваща направени по делото в хода на досъдебното производство разноски. ОСЪЖДА подсъдимия Н.Т.П., с посочени данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК ДА ЗАПЛАТИ в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, сумата 57.19 лв., представляваща направени по делото, в хода на съдебното производство разноски, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00 лв. държавна такса. Веществените доказателства - 1 брой бинокъл, марка „HALINA"; 1 брой телескоп, марка „CELESTRON" в комплект с черна раница „CELESTRON"; 1 брой телевизор, марка „POLAROID", 1 брой микровълнова фурна, марка „DAEWOO", 1 брой ДВД, марка „ЕLIТ" с дистанционно към него, 1 брой прахосмукачка, марка „Хюндай", 1 брой транзистор, марка „LEОТЕС", 1 брой електронен часовник, 5бр. кухненски ножове, комплект от 6 броя вилици и 6 броя ножове, 1 брой фенер, марка „DURACELL", комплект батерии - 4 броя , марка „DURACELL", комплект батерии - 6 броя, марка PANASONIC", 1 брой чук, марка „TOPMASTER", 1 брой ножица, 2 броя отвертки, 1 брой клещи, марка „TITAN", 1 брой френски ключ, марка „SPARTO", 1 брой нож с оранжев цвят, 1 брой картофобелачка, 65 броя ДВД- диска, 1 брой зарядно устройство, марка „Alkatel", 1 чифт ръкавици от плат, и 1 брой адаптор, марка „Travel Adaptor", ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им Д.С., гражданин на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, живущ ***, след влизане на присъдата в сила. Веществените доказателства - 1 брой надуваем дюшек, 1 брой кафе машина, марка „NET WORK-PC", 1 брой машинка за подстригване, марка „SENSOR", 1 брой нощна лампа, марка „Вито", след влизане на присъдата в сила да им бъдат върнати на лицето от което са били отнети - подсъдимия Н.Т.П.. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
Н.Т.П.
Мотиви от 11.1.2018г.
В законна сила на 25.11.2017г.
2 НОХД No 600/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Д.В. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 4.1.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 3 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- С. С. от една страна и подсъдимия В.Д.В. и неговият защитник адв.Г. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ В.Д.В., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, разведен, земеделски работник в „***" с.***, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, В ТОВА, на 13.12.2017 година, около 18.15 часа, по общински път 79303 км 7 между селата Денница и ***, община Болярово, област Ямбол, в посока от село ***, община Болярово за село Денница, община Болярово, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел ,,308 Д“ с рег. №***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,43 на хиляда, установено по надлежния ред – Протокол №566/14.12.2017 година за химическа експертиза на кръв, изготвена от експерт при НТЛ при ОДМВР – Ямбол - престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. От деянието няма причинени имуществени вреди. За извършеното престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на В.Д.В. се налага наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от В.Д.В. при първоначален „ОБЩ” режим. На основание чл.55, ал.2 вр. ал.1, т.1 от НК на подсъдимия се налага и кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на 100.00 лв. На основание чл.343г, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на В.Д.В. се определя наказание – ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО. Направените по делото разноски в размер на 45.64 лв. на основание чл. 189, ал.3 от НПК се заплащат от подсъдимия в полза на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР – Ямбол. Подсъдимият ще заплати и 5.00 лв. държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. Веществени доказателства-няма. Съдът като взе предвид вида на наложеното на подсъдимия наказание – „Лишаване от свобода”, което подсъдимия следва да изтърпи ефективно, и обстоятелството, че спрямо подсъдимия не е взета мярка за неотклонение, намира, че на основание чл.309, ал.2 от НПК следва да вземе спрямо същия такава, с цел да се попречи на подсъдимия да се укрие. Предвид обществената опасност на дееца, съдът намира, че адекватната в случая мярка за неотклонение е „Подписка”, и О П Р Е Д Е Л И: ВЗЕМА спрямо подсъдимия В.Д.В., с ЕГН ********** по НОХД №600/2017 година на ЕРС мярка за неотклонение - „Подписка”. УКАЗВА на подсъдимия В.Д.В., ЕГН **********, че съгласно взетата мярка за неотклонение е задължен да не напуска местоживеенето си в село Денница, община Болярово, област Ямбол, ул. „Х. Ботев" №1, без разрешение на съда. ДА СЕ УВЕДОМИ РУ - Елхово при ОД МВР – Ямбол за взетата по отношение на подсъдимия В.Д.В., с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, мярка за неотклонение „Подписка“, с цел контролиране изпълнението й, като се укаже на РУ- Елхово при ОД МВР – Ямбол в случай на констатиране на нарушение на взетата мярка за неотклонение да уведоми незабавно РС-Елхово. Препис от настоящото определение ДА СЕ ИЗПРАТИ на Началника на РУ-Елхово при ОД МВР- Ямбол за сведение и изпълнение. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №600/2017 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване. Определението за вземане на мярка за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от днес пред ЯОС чрез ЕРС.
В.Д.В.
В законна сила на 4.1.2018г.
3 НОХД No 439/2017, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.С.Д. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 18.1.2018г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, общ работник в „***" ООД - с.***, обл.Ямбол, осъждан - реабилитиран, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.04.2017 година, около 07.40 часа, по път 1-7, километър 282, на разклона за с. Бояново, обл. Ямбол, без съответното свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство, управлявал лек автомобил марка „Форд Мондео" с peг. № У 21 28 АК в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - наказан с влязло в сила НП № 16 - 3392 - 000622 от 06.12.2016г., в законна сила от 04.01.2017г. на Началник на РУ - „Тунджа" при ОД МВР - Ямбол - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК във вр. с чл.343в, ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1000 /хиляда и петстотин/ лева. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
И.С.Д.
Мотиви от 2.2.2018г.
В законна сила на 3.2.2018г.
4 НОХД No 1222/2014, IV състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Т.З.Т. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 25.1.2018г.
О П Р Е Д Е Л И: № 32 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – А. С. от една страна и подсъдимия Т.З.Т. и неговият защитник адв.Д. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ Т.З.Т., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно специално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 15.11.2012 година до 05.02.2013 година, в село Бояново, област Ямбол, в дома си на ул."Васил Левски" №4, държал без надлежно разрешително /изискващо се по ЗКНВП/ високорисково наркотично вещество-коноп /марихуана/ с общо тегло от 133.601 грама, на обща стойност 801,61 лева, както следва: -на 15.11.2012 година в село Бояново, област Ямбол, в дома си на ул."Васил Левски" №4, държал високорисково наркотично вещество- коноп /марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 0,5 процент и с нетно тегло 130.893 грама на стойност 785,36 лева; -на 05.02.2013 година държал в село Бояново, област Ямбол, в дома си на ул."Васил Левски" №4 високорисково наркотично вещество- коноп /марихуана/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1 процент и с нетно тегло 2.708 грама на стойност 16, 25 лева – престъпление по чл.354а, ал.3, предл.II, т.1, предл.1, вр.чл.26, ал.1 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Т.З.Т. по чл.354а, ал.3, предл.II, т.1, предл.1, вр.чл.26, ал.1 от НК на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от подсъдимия Т.З.Т. при първоначален „ОБЩ” режим. На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага кумулативно предвиденото за посоченото престъпление наказание глоба. От деянието няма причинени имуществени вреди. Направените по делото разноски в хода на ДП в размер на 88.70 лева се заплащат от подсъдимия в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Направените по делото разноски в хода на съдебната фаза в размер на 20.00 лева се заплащат от подсъдимия в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС- Елхово, както и в случай на издаване на изпълнителен лист подсъдимия ще заплати 5.00 лв. държавна такса. Веществените доказателства – наркотични вещества – коноп /марихуана/ с тегло с тегло2,708 грама, от което е изразходено при химичното изследване 0,151 грама;коноп /марихуана/ с тегло с тегло 18,623 грама, от което е изразходено при химичното изследване 0,142 грама и коноп /марихуана/ с тегло 112,270 грама, предадени за съхранение в Агенция „Митници" с постановление на РП-Елхово от 17.10.2014 година на основание чл.354а, ал.6 и чл.53, ал.1,б."А" от НК се отнемат в полза на държавата и се унищожават. Определението за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Т.З.Т.
В законна сила на 25.1.2018г.
5 АНД No 541/2017, I състав Агенция "Митници" Н.А.А. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 2.2.2018г.
ИЗМЕНЯ на основание чл.3, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания Наказателно постановление № 1242 от 25.10.2017 година на Началника на Митница - Бургас, В ЧАСТТА, с която на Н.А. ***, ЕГН **********, на основание чл. 123, ал.6 от ЗАДС е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000.00 лева, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 2000.00 лева на 700.00 лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1242 от 25.10.2017 година на Началника на Митница - Бургас, В ЧАСТТА, с която на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на Държавата стоките – предмет на нарушението – 10 бр. кутии цигари марка „Ome“ по 20 къса всяка, с надпис върху потребителската опаковка, съдържащ думите „Duty free“ и 10 бр. кутии цигари марка „Muratti“ по 20 къса всяка, с надпис върху потребителската опаковка, съдържащ думите „Duty free“, с размер на дължимия акциз 67.13 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. РАЙОНЕН СЪДИЯ: ........................ НП-изменено
6 АНД No 476/2017, I състав РДГ Д.Х.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СЛИВЕН Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 5.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 655 от 04.09.2017 година на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Сливен, с което на Д.Х.И. ***, ЕГН **********, на основание чл. 90 от ЗЛОД e наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв., за това, че на 07.06.2017 година в дома си в село Маломирово, община Елхово, ул. „***“ №31 съхранявал нерегистриран в ДГС/ДЛС по място на придобиването му ловен трофей от благороден елен с дължина на левия рог – 83 см. и дължина на десния рог – 81 см., и е постановено отнемане в полза на държавата на 1 бр. ловен трофей от благороден елен с дължина на левия рог – 83 см. и дължина на десния рог – 81 см., на основание чл. 61, ал.1, изр. 2 от ЗЛОД, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила на 2.3.2018г.
7 АНД No 480/2017, I състав Общини Ц.С.Х. ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 6.2.2018г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № НП – РУ Полиция– 89 от 17.08.2017 година на Зам. кмета на община Елхово Пепа Кючукова, с което на Ц.С.Х. ***, ЕГН **********, с което на основание чл. 30, ал.1, т.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Елхово му е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева за нарушение по чл.3, т.1 от Наредба №1 на Общински съвет Елхово, за това, че на 05.07.2017 година около 00.10 часа в гр. Елхово, пред дом, находящ се на ул. „Черно море“ № 61 извършва непристойни и скандални действия, изразяващи се в крещене, отправяне на закани за престъпление спрямо бившата си съпруга Ивана Стоянова в явно нетрезво състояние, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез Районен съд Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. НП-отменено
В законна сила на 28.2.2018г.
8 НОХД No 594/2017, I състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Б.А.С. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Определение от 7.2.2018г.
О П Р Е Д Е Л И № 41 ПРЕКРАТЯВА съдебното производство но НОХД № 594/2017 година по описа на РС – Елхово и ВРЪЩА делото на РП – Елхово за отстраняване на допуснатото процесуално нарушение в хода на ДП, посочено в обстоятелствената част на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред ОС – Ямбол чрез РС – Елхово в 7 – дневен срок от днес.
9 АНД No 538/2017, III състав КАТ И.Н.Н. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 8.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно и правилно Наказателно постановление № 17-0261-000405 от 15.09.2017 година, издадено от Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол, Койчо Георгиев Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-952/20.07.2017г., с което на И.Н.Н., с ЕГН **********, с адрес ***, с посочен адрес за призоваване и връчване на съобщения – чрез пълномощника си - адв.П.М. ***, на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева за извършено административно нарушение по чл.150а ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2-ро от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 10 лева, за извършено административно нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.
10 НОХД No 780/2015, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Д.И.,
А.А.А.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 9.2.2018г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.И., роден на *** ***, обл. Ямбол, ул. „***, българин, с българско гражданство, със средно образование, женен, безработен, осъждан - реабилитиран, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.01.2014 година в землището на с. Лесово, обл. Ямбол в съучастие с А.А.А. *** и двама неизвестни извършители, действайки като помагач умишлено улеснил и подпомогнал двамата неизвестни извършители да преведат през границата на страната от Република Турция в Република България на 08.01.2014година в района между 276 и 277 гранична пирамида в землището на с. Лесово, обл. Ямбол група от хора, които не са български граждани - Р.Р., роден на *** година в гр. Кабул, Афганистан, живущ ***, гражданин на Афганистан; Х.С.М., роден на ***година в гр. Кабул, Афганистан, живущ ***, гражданин на Афганистан и И.У., роден през 1997 година в Пакистан, гражданин на Пакистан без разрешение на надлежните органи на властта, като осигурил лек автомобил, марка „Пежо“ с peг. № У 8574 АМ, с който да бъдат превозени преведените лица от граничната зона във вътрешността на страната - престъпление по чл.280, ал.2, т.3 във вр.ал.1 и вр.чл 20 ал.4 от НК, като на основание чл.280, ал.2, т.3, във вр.ал.1, вр.чл 20 ал.4 от НК, вр. чл.2, ал.1от НК и чл. 55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 във вр. чл.69, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание три месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.45 ал.1 от НК поради липсата на имущество наказанието конфискация не се налага. ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.А., роден на *** ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.01.2014година в землището на с. Лесово, обл. Ямбол в съучастие с И.Д. *** и двама неизвестни извършители действайки като помагач умишлено улеснил и подпомогнал двамата неизвестни извършители да преведат през границата на страната от Република Турция в Република България на 08.01.2014година в района между 276 и 277 гранична пирамида в землището на с. Лесово, обл. Ямбол група от хора, които не са български граждани - Р.Р., роден на *** година в гр. Кабул, Афганистан, живущ ***,гражданин на Афганистан; Х.С.М., роден на *** година в гр. Кабул, Афганистан, живущ ***, гражданин на Афганистан и И.У., роден през 1997 година в Пакистан, гражданин на Пакистан без разрешение на надлежните органи на властта, като намерил и подсигурил лек автомобил, марка „Пежо“ с peг. № У 8574 АМ, с който да бъдат превозени преведените лица от граничната зона във вътрешността на страната - престъпление по чл.280, ал.2, т.3 във вр.ал.1 и вр.чл 20 ал.4 от НК, като на основание чл.280, ал.2, т.3, във вр.ал.1, вр.чл 20 ал.4 от НК, вр. чл.2, ал.1от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 1100.00 /хиляда и сто / лева. На основание чл.304 от НПК признава подсъдимия за невиновен и го оправдава в частта на повдигнатото му обвинение деянието да е извършено и чрез това да е „направил необходимото за отстраняване на всички спънки при осъществяване на деянието, като е давал съвети при придвижването на групата с преведени лица от граничната зона към вътрешността на страната“. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 във вр. чл.69, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание една година и два месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.45 ал.1 от НК поради липсата на имущество наказанието конфискация не се налага. ОСЪЖДА подсъдимия И.Д.И., с посочени по - горе данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК да заплати сумата от 207.54 лв., от които 25.00 лв. в полза на Републиканския бюджет, по сметка на РДГП – Елхово, представляващи разноски направени в хода на досъдебното производство и 182.54 лв. в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, представляващи направени разноски в съдебното производство, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00 лв. държавна такса. ОСЪЖДА подсъдимия А.А.А., с посочени по - горе данни за самоличност на основание чл.189, ал.3 от НПК да заплати сумата от 207.54 лв., от които 25.00 лв. в полза на Републиканския бюджет, по сметка на РДГП – Елхово, представляващи разноски направени в хода на досъдебното производство и 182.54 лв. в полза на Бюджета на съдебната власт, по сметка на РС – Елхово, представляващи направени разноски в съдебното производство, както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист да заплати 5.00 лв. държавна такса. ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл.53, ал.1, т.1 от НК вещественото доказателство по делото - мобилен телефонен апарат NOKIA 101 с IMEI – ***/1 и IMEI – ***, като вещ принадлежаща на виновния А.А.А. и послужила за извършване на престъплението, която като вещ без стойност след влизане в сила на присъдата да бъде унищожена. Веществените доказателства по делото ВДС звукозапис, записан на оптичен носител за еднократен запис с рег.№ РД-43-12 от 08.05.2014 година по описа на ДАТО след влизане на присъдата в сила да бъде унищожено. Веществените доказателства - мобилен телефон апарат SAMSUNG GT-E 120ST с IMEI ***; сим карта VIVA COM с № ***; сим карта TURKCELL с № ***; сим карта GLOBUL с № ***, да се върнат на собственика им А.А.А. след влизане на присъдата в сила. Веществените доказателства - мобилен телефон апарат SAMSUNG GT-E 5230 с IMEI ***; мобилен телефонен апарата SAMSUNG GT-E 5230 с IMEI ***; сим карта VIVA COM с № *** и сим карата М-тел с № ***, да се върнат на собственика им И.Д.И. след влизане на присъдата в сила. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
И.Д.И.
А.А.А.
11 АНД No 362/2017, II състав Общини Г.И.А. ОБЩИНА ЕЛХОВО Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 16.2.2018г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО наказателно постановление № НП – РУ Полиция – 71 от 21.06.2017 година, издадено от Зам. кмета на Община Елхово Пепа Кючукова, с което на Г.И.А. *** e наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева за нарушение по чл.3, т.4 от Наредба №1 на Общински съвет Елхово за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 7.3.2018г.
12 НОХД No 408/2017, IV състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Т.В. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 16.2.2018г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия В.Т.В., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН *********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.04.2017 година в гр. Елхово, обл.Ямбол около 10.10 часа по улица „Александър Стамболийски” на кръстовището с път I-7 на път III-504, км 8+800 управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ауди А8” с peг. № ***в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) №№ ***/26.10.2015 година на ОДМВР -Варна, в сила от 12.01.2017 година - престъпление по чл. 343в , ал. 3 във вр. ал. 1 от НК, като на основание чл. 343в ,ал. 3 във вр. ал. 1 от НК и на основание чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 200.00 /двеста/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присадата в сила. ПРИЗНАВА подсъдимия В.Т.В., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен,безработен, неосъждан, ЕГН *********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.04.2017 година в гр. Елхово, обл.Ямбол около 10.10 часа по улица „Александър Стамболийски” на кръстовището и с път I -7 на път III-504, км 8+800 управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ауди А8”с peг. № ***след употреба на наркотични вещества - амфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство наркотест, марка „Drager Drug 3000" - престъпление по чл.343б, ал.3, предл. I от НК, като на това основание и на основание чл.54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присадата в сила. НАЛАГА на основание чл.343г във вр. чл.343 б, ал.3 от НК на подсъдимия В.Т.В. наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане на присъдата в сила. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.1 от НК на подсъдимия В.Т.В. едно общо наказание между наказанията наложени му по настоящото НОХД № 408/2017 година по описа на РС – Елхово и наказанието наложено му с присъда № 11/05.07.2017 година по НОХД № 166/2017 година по описа на РС – Генерал Тошево, в сила от 21.07.2017 година в размер на най – тежкото от тях, а именно ШЕСТНАДЕСЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода изпълнението на което на основание чл.25, ал.4 във вр. чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.3 от НК към определеното общо наказание шестнадесет месеца лишаване от свобода наказанието глоба в размер на 500 лв. наложено по НОХД № 408/2017 година на ЕРС. ПРИСЪЕДИНЯВА на основание чл.25, ал.1 във вр. чл.23, ал.2 от НК към определеното общо наказание шестнадесет месеца лишаване от свобода наказанието лишаване от право да се управлява МПС за срок от една година, наложено по НОХД № 408/2017 година на ЕРС. Вещественото доказателство по делото 1 бр. наркотест марка „Dreger Drug Check“ с № REF 8325554 след влизане на присъдата в сила да бъде унищожено. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховскирайонен съд, считано от днес.
В.Т.В.
13 НЧХД No 586/2017, III състав Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) П.Т.Д. К.С.Т. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Определение от 16.2.2018г.
О П Р Е Д Е Л И : № 43 ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото НЧХД № 586/2017 г. по описа на ЕРС, образувано по тъжба на П.Т.Д. срещу подсъдимия К.С.Т.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред ЯОС чрез ЕРС считано от днес.
В законна сила на 7.3.2018г.
14 НОХД No 372/2016, III състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Г.Х.П. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Присъда от 19.2.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Г.Х.П., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан /осъждан реабилитиран/, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен точен час за времето от 20.00 часа на 02.10.2015г. до 03.00 часа на 03.10.2015г. в гр.Елхово, обл.Ямбол, от нощен шкаф, намиращ се в стая на втория етаж на къща, находяща се в гр.Елхово на ул.“Иван Николов“ №3, отнел чужди движими вещи - пари в банкноти на обща стойност 320.00 лева от владението на собственика им - Н.М.К. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194, ал.1 от НК, като на това основание и чл.54 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на така наложеното на подсъдимия Г.Х.П. наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд, в 15-дневен срок, считано от днес.
Г.Х.П.
Мотиви от 19.3.2018г.
В законна сила на 7.3.2018г.
15 АНД No 560/2017, II състав КАТ С.Н.П. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 22.2.2018г.
НП-отмененоР Е Ш И : ОТМЕНЯ изцяло като незаконосъобразно Наказателно постановление № № 17-0261-000433 от 21.09.2017 година, издадено от Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на С.Н.П. ***, ЕГН – **********, за нарушение по чл.20, ал.2 от Закона за движение по пътищата на основание чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева и за нарушение на чл. 123, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗДвП на основание чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП са наложени адм. наказания глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните,че е изготвено.
В законна сила на 15.3.2018г.
16 АНД No 561/2017, II състав КАТ Й.К.З. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 22.2.2018г.
НП-потвърденоР Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0261-000519 от 17.10.2017 година на Началника на РУ на МВР гр.Елхово К. Г. К., с което на Й.К.З. ***, ЕГН – **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500.00 лева на основание чл.179, ал.3, т.2 от ЗДвП за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП затова, че на 12.10.2017 г. в 12.18 часа в Община Елхово, на път Първи клас №7 като водач на МПС, по път І-7 км 287+700м управлява товарен автомобил „Мерцедес 711 Д“ с рег. № ***, собственост на „***“ ЕООД гр.Ямбол, Булстат ***, като това МПС е без заплатена винетна такса за движение по републиканските пътища и МПС е регистрирано под категория N2. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез ЕРС по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
В законна сила на 15.3.2018г.
17 АНД No 530/2017, III състав ДАМТН ОБЩИНА ЕЛХОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 26.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НЯСС – 135 от 18.10.2017 година на заместник председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр. София, с което на ОБЩИНА ЕЛХОВО, ЕИК 000970165, представлявана от П.А.К. в качеството му на кмет на общината, за нарушение на чл.190а, ал.1, т.3 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.39 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
18 АНД No 321/2017, III състав КАТ А.Е.А. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 27.2.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №17-0261-000154/20.04.2017г. на Началника на РУ-Елхово към ОДМВР-Ямбол – Койчо Койчев, упълномощен с МЗ №8121з-748/ 24.06.2015г., В ЧАСТТА, с която на А.Е.А. ***, с ЕГН **********, с посочен в жалбата съдебен адрес *** – чрез пълномощника адв.И.И. ***, на основание чл.177 ал.1 т.2 предл.1-во от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 /триста/ лева за извършено административно нарушение по чл.150 от ЗДвП, като намалява размерът на наказанието глоба от 300.00 лева на 100.00 /сто/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление в останалата му част като законосъобразно и правилно издадено.
19 АНД No 533/2017, I състав ДАМТН ОБЩИНА ЕЛХОВО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 27.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НЯСС – 117 от 12.10.2017 година на заместник председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр. София, с което на ОБЩИНА ЕЛХОВО, ЕИК 000970165, представлявана от П.А.К. в качеството му на кмет на общината, за нарушение на чл.138а, ал.3, т.2 от Закона за водите, на основание чл.200, ал.1, т.39 от с.з. е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено