РАЙОНЕН СЪД - ЕЛХОВО
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 570/2016, I състав ДНСК Н.О.Й. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 3.1.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 955 от 31.08.2016 година на Началник Митница - Бургас, с което на Н.О.Й. ***, ЕГН **********, на основание чл.233, ал.5, вр. ал.3, вр. ал.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000.00 лева и са отнети в полза на държавата на основание чл. 233, ал.6 от ЗМ цигари без акцизен бандерол, марка „Assos“ slims, 80 мм, твърд пакет, 20 къса в пакет – общо 800 къса цигари, с обща продажна цена 176 лева, представляващи предмет на нарушението, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол чрез РС – Елхово по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. НП-потвърдено
В законна сила от 27.1.2017г.
2 НОХД No 615/2016, IV състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО П.А.Д.,
Б.К.В.
Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 4.1.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 1 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП-А С от една страна и подсъдимите П А.Д. и Б.К.В. и техния защитник адв.И С от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ П.А.Д., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с начално образование, трудово ангажиран, неженен, неосъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен час за времето от 18.00 часа на 26.04.2016 година до 07.00 часа на 27.04.2016 година, от стопански двор, находящ се в местността „Цонев баир" в землището на град Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие с Б.К.В. ***, като извършител, отнел чужда движима вещ - 1 брой агне с тегло от 50 килограма, на стойност 250.00 лева, от владението на собственика й Д.Х.Д. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия П.А.Д. по чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.“Б“ от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и.т.6 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.“Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА. ПОДСЪДИМИЯТ Б.К.В., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, ученик в 11 клас в ПГ „Ернесто Че Гевара" - с.Б, област Ямбол, неженен, осъждан, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че в неустановен час за времето от 18.00 часа на 26.04.2016 година до 07.00 часа на 27.04.2016 година, от стопански двор, находящ се в местността „Цонев баир" в землището на град Елхово, област Ямбол, действайки в съучастие с П.А.Д. ***, като извършител, отнел чужда движима вещ - 1 брой агне с тегло от 50 килограма, на стойност 250.00 лева, от владението на собственика й Д.Х.Д. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като деянието му е извършено при условията на повторност, тъй като преди това е бил осъждан с влязла в сила присъда за друго такова престъпление и случаят не е маловажен и макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието си и да ръководи постъпките си - престъпление по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК. За посоченото по – горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за решаване на наказателното производство. За извършеното престъпление от подсъдимия Б.К.В. по чл.195, ал.1, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.28, ал.1, вр. чл.63, ал.1, т.3 от НК и на основание чл.55, ал.1,т.2, б.“Б“ от НК му се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и.т.3 от НК, а именно: 1.“Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; 2.“Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА; 3.“Ограничение в свободното придвижване чрез налагане на забрана да напуска жилището, което обитава за времето от 23.00 часа до 07.00 часа на следващия ден“ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени напълно. Разноските по делото в размер 57.96 лева се заплащат от подсъдимите по равно – по 28.98 лв. от всеки от тях, в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД“МВР“- град Ямбол. Веществени доказателства-няма. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 615/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
П.А.Д.
Б.К.В.
В законна сила от 4.1.2017г.
3 НОХД No 616/2016, IV състав Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Р.А.С. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 4.1.2017г.
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимата Р.А.С., родена на *** ***, българка, българска гражданка, без образование, неомъжена, осъждана, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че в неустановен точен час, за времето от 12.00 часа на 31.07.2016 г. до 12.00 часа на 01.08.2016 г., от помощна постройка - лятна кухня, находяща се на ул.Ц С № 5 в гр.Елхово, обл.Ямбол, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - скъсване на мрежа против комари поставена на прозореца и чрез използване на техническо средство - секретен ключ, отнела чужди движими вещи - пари в банкноти на обща стойност 1000 лева, от владението на собственика им С.С.К. - А, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, след като С. е била осъждана за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по малко от една година, изпълнението, на което не е отложено по реда на чл.66 от НК и след като е както и е била осъждана два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, като поне за едното от тях изпълнението на наказанието не е отложено по реда на чл.66 от НК - престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.4, вр. чл.194, ал.1 и вр.чл.29, ал.1, б.а и б.б от НК, поради което на основание чл.196, ал.1, т.2 във вр. чл.195, ал.1, т.3 и т.4, вр. чл.194, ал.1 и вр.чл.29, ал.1, б.а и б.б от НК във вр.чл.58а от НК Я ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 във вр. 61, т.2 от ЗИНЗС първоначален строг режим на изпълнение на наказанието лишаване от свобода, в затворническо заведение затвор. ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1, т.1 във вр.ал.2 от НК от така определеното наказание, времето през което подсъдимата е бил задържана и през което е била с мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 08.09.2016 година до 27.10.2016 година. Веществените доказателства по делото - 1 бр. метален секретен ключ, 4 бр. банкноти с номинал от по 10 лева, монети с различен номинал на обща стойност 20 лева, след влизане на присъдата в сила да се върнат на собственика им С.С.К. – А. Веществените доказателства по делото - 2 бр. дамски обеци от жълт метал с бели камъчета, след влизане на присъдата в сила да бъдат върнати на лицето от което са били отнети – подсъдимата Р.А.С.. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Ямболски окръжен съд, чрез Елховски районен съд, считано от днес.
Р.А.С.
Мотиви от 6.2.2017г.
В законна сила от 20.1.2017г.
4 НОХД No 623/2016, IV състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО И.Д.С. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Присъда от 4.1.2017г.
И.Д.С.
Мотиви от 2.2.2017г.
В законна сила от 20.1.2017г.
5 АНД No 526/2016, II състав ДИТ ИВА ТРЕЙД 2012 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- ЯМБОЛ Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Решение от 5.1.2017г.
НП-измененоР Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000**4 от 15.07.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ямбол С. Н.И., с коeто на „***“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище в гр.Ямбол, представлявано от И.Г., е наложена имуществена санкция в размер на 1600.00 лева на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 63, ал.2 от КТ, извършено на 10.05.2016 година, като НАМАЛЯВА размера на ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ от 1600.00 лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението подлежи на касационно ОБЖАЛВАНЕ по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол чрез Елховският районен съд в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
6 АНД No 602/2016, IV състав Агенция "Митници" Г.И.Х. МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 9.1.2017г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 975/2016г. от 07.10.2016 година Началника на Митница - Бургас, в само в ЧАСТТА с което на Г.И.Х., с ЕГН **********,***, на основание чл. 233 ал.1 във вр. ал.3 от Закона за митниците е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 1851.72 лева, съставляваща 220 % от продажната цена на стоката, за извършено административно нарушение по чл.233 ал.3 във вр. ал.1 от Закона за митниците, като НАМАЛЯВА размера на ГЛОБАТА на 1683.38 лева /хиляда шестстотин осемдесет и три лева и тридесет и осем стотинки/, представляваща 200 % от продажната цена на стоката, и го ПОТВЪРЖДАВА В ЧАСТТА, в която на основание чл.233 ал.6 от ЗМ е постановено ОТНЕМАНЕ в полза на Държавата на стоката - предмет на нарушението – цигари марка „ОМЕ“ без акцизен бандерол - 30бр. кутии, всяка по 20 къса, общо 600 къса, цигари марка „Karelia”, без акцизен бандерол – 30 бр. кутии, всяка по 20 къса, общо 600 къса, и тютюн, нарязан за пушене – 2 кг., с обща продажна цена в размер на 841.69 лв. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Ямболски административен съд чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
7 НОХД No 547/2016, II състав Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Д.С.М. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 10.1.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият Д.С.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, живущ на същия адрес, български гражданин, със средно образование, женен, работи в „***“ ЕООД, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че след като е бил осъден с влязло в законна сила Определение № 2 от 06.01.2015 година по гр.дело № 554/2014 година по описа на Районен съд - гр. Елхово, да издържа свои низходящи - малолетните си деца Н. Д. М., родена на *** год., с ЕГН **********, като й заплаща месечна издръжка в размер на 130.00 лева и Д. Д. М., родена на *** година, с ЕГН**********, като й заплаща месечна издръжка в размер на 110.00 лева, платими чрез майката и законен представител на децата - С.Н.М., ЕГН **********, в периода от месец октомври на 2015 година до месец май на 2016 година включително, в град Елхово, обл.Ямболска, съзнателно не изпълнил задължението си за издръжка в размер на повече от две месечни вноски, а именно по осем месечни вноски за всяко дете, общо в размер на 1 920.00 лева, поради което и на основание чл.183, ал.1 и чл.54, във вр. чл.42а, ал.2, т.1 и 2 във вр. чл.42 б от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ като определя следните пробационни мерки – 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред съответния пробационен служител или определено от него длъжностно лице – ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
Д.С.М.
Мотиви от 8.2.2017г.
8 НОХД No 757/2015, I състав Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО С.Т.М. Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Присъда от 11.1.2017г.
ПРИЗНАВА подсъдимият С.Т.М., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, обл. Ямболска, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, работещ като пастир в село Гранитово, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 07.01.2015 година до 13.01.2015 година в с. Попово, обл. Ямбол, от частен имот, находящ се на ул. „***“ № 7, отнел чужда движима вещ - телевизор ,марка „Нео“, 14 инчов на стойност 100.00 лева от владението на собственика му М.А.Г. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл. 194, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК го ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, като на основание чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК му определя и налага следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. ПРИЗНАВА подсъдимият С.Т.М. за НЕВИНОВЕН в това, да е извършил деянието при условията на чл. 195, ал.1, т.3 от НК – чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и лица /входната врата на къщата/ и го оправдава по това обвинение. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТГВО – телевизор марка „Нео“, 14 – инчов, след влизане на присъдата в сила да се върне на собственикът му – М.А.Г. ***. ОСЪЖДА подсъдимият С.Т.М., ЕГН **********, на основание чл. 189, ал.3 от НПК да ЗАПЛАТИ направените по делото разноски както следва: 52.44 лева в приход на Републиканския бюджет, по сметка на ОД на МВР – Ямбол; 73.38 лева в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово и 200.00 лева, представляващи направени по ДП № 52/2015 година по описа на РУ на МВР – Елхово разноски за служебен защитник в приход на Републикански бюджет /в полза на Национално бюро за правна помощ/, както и по 5.00 лева държавна такса при служебно издаване на изпълнителни листи в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Елхово. ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.
С.Т.М.
9 АНД No 599/2016, IV състав КАТ И.О. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 13.1.2017г.
Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0261-000545 от 15.10.2016г. на Началник РУ-Елхово при ОД на МВР – Ямбол – К К, с което на И.О., 23.05.1961 година в Република Турция, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП са наложени административни наказания - глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлявал МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца за административно нарушение по по чл.174, ал.3 от ЗДвП.
10 НОХД No 3/2017, II състав Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО К.А.А. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Споразумение от 13.1.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 8 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между прокурор от ЕРП-С.С. от една страна и подсъдимия К.А.А. и неговия защитник - адв. Р. Ст.С. от друга страна, съгласно което: Подсъдимият К.А.А., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, работещ като машинен оператор в „Язаки“ ЕООД - гр.Ямбол, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН – ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в неустановен точен час, в периода от около 20.00 часа на 22.09.2016 г. до 07.00 часа на 23.09.2016 г., в гр.Елхово, обл.Ямболска, от частен имот, находящ се на ул. „***“, № 5, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на прозорец на сградата, отнел чужди движими вещи - 1 бр. ръчна количка - метална с едно колело; 1 бр. ъглошлайф със синьо - зелен цвят с надпис: 500 W, 230 V-50 Hz, размер на диска 115 мм; 1 бр. нивелир с надпис „нивелир с водачи - 400 mm gadget“; 1 бр. ръчен циркуляр марка „RAIDER“ сив на цвят с пластмасова дръжка черна на цвят: с етикети с надпис RAIDER power tools, main voltage 220V-50 Hz, Input power 1200 w, no load speed 4500 PRM, disk size 210 mm, s.n.20070123; 1 бр. пакет електроди за електрожен марка ESAB, VacPac Electodes, 3,2 х 350 mm; 1 бр. пакет електроди с надпис ESAB, 32 х 350 mm; 1 бр. горелка за оксижен, медна с два крака, прикачена към гумен маркуч с дължина от 20 м. с надпис „Harris“; 1 бр.електрожен с червен цвят с надпис "INERTEC V145-S“ марка "LINCOLN ELECTRIC“; 4 бр. четирижилен гумиран електрически проводник с обща дължина от 68.20 м., всички на обща стойност 574.60 лева, собственост на „***“ ЕООД с ЕИК: ***, от владението на С. Ж. А. – управител на ТД, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимият А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно прекратяването на наказателното производство. Причинените от престъплението, извършено от подсъдимият А., имуществени вреди на „***“ ЕООД с ЕИК: *** в размер на 574.60 лева са възстановени на управителя на дружеството С. Ж. А.. За извършеното престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК на подсъдимият К.А.А. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение. Направените в хода на досъдебното производство разноски за изготвена оценителна експертиза в размер на 67.62 лева се заплащат от подсъдимият К.А.А. в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД на МВР-Ямбол. Веществени доказателства по делото - няма. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 3/2017 г. по описа на ЕРС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
К.А.А.
В законна сила от 13.1.2017г.
11 АНД No 612/2016, I състав ИААА Л.В.Д. ИА АА-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЯНА В. АНГЕЛОВА
Решение от 16.1.2017г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление 47-0000117/18.08.2016г., издадено от Началника на ОО ”АА” гр.Ямбол – Дикран Бохосян, с което на на „КОРЕКТ МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ“ ООД със седалище гр. Елхово, ул. „*** №2, с ЕИК 201826091, на основание чл. 104, ал.7, предл.1 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5000.00 лева за извършено административно нарушение по чл. 91в, т.1 от ЗАвПр., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Ямбол чрез Елховски районен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. НП-отменено
12 НОХД No 594/2016, IV състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.И.Х. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 18.1.2017г.
О П Р Е Д Е Л И: № 14 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП- С С от една страна и подсъдимия А.И.Х. и неговият защитник адв.Р.Р. от ЯАК от друга страна, както следва: ПОДСЪДИМИЯТ А.И.Х., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 19.06.2016 година, около 21.25 часа, по път № 7904, км. 10, обл.Ямбол, в посока от село Воден към село Малко Шарково, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Хонда" с per. № BGLAI70, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наказан с Наказателно постановление № 15-0261-000565 от 09.12.2015 год. на Началник на РУ - Елхово при ОД МВР - Ямбол, влязло в законна сила на 11.02.2016 година - престъпление по чл. 343 в, ал. 2 от НК. За посоченото по - горе умишлено престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение за прекратяване на наказателното производство. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК на основание чл.343в, ал.2 от НК във вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на А.И.Х. се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и „Глоба“ в размер на 300.00 /триста/ лева На основание чл.60,ал.1,вр.чл.61,т.2 от ЗИНЗС наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи от А.И.Х. в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ“ режим. От деянието няма причинени имуществени вреди. По делото няма направени разноски. Веществените доказателства - няма. Водим от това, СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №594/2016 година по описа на РС - Елхово. Определението за одобряване на споразумението и прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.
А.И.Х.
В законна сила от 18.1.2017г.
13 АНД No 617/2016, III състав Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО А.Д.А. Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 19.1.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемият А.Д.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, със средно образование, работещ като общ работник, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в периода от 26.10.2015г. до 07.02.2016г. в с.Кирилово, общ.Елхово, обл.Ямбол, ул.“Тунджа“ №36, като пълнолетно лице, без да е сключил граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – Л. Х. И., с ЕГН ********** – престъпление по чл.191 ал.1 от НК, но тъй като до постановяване на настоящото решение е последвало сключване на граждански брак между обвиняемия и Л. Х. И., на основание чл.191 ал.4 вр.с ал.1 от НК НЕ го НАКАЗВА. РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок, считано от от днес.
А.Д.А.
Мотиви от 24.1.2017г.
В законна сила от 2.2.2017г.
14 АНД No 611/2016, IV състав КАТ М.Д.М. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 24.1.2017г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ №16-0261-000544 от 13.10.2016 година, на Началник РУ – Елхово при ОДМВР – Ямбол, с което на М.Д.М., с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, на основание чл.179, ал.3, т.2 от ЗДвП за административно нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ямбол по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
15 АНД No 624/2016, III състав Други административни от наказателен характер дела К.Т.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
МАРТИНА И. КИРОВА
Решение от 25.1.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №14-0261-000447 от 04.09.2014г., издадено от Началника на РУП-Елхово Димитър Христов Николов, упълномощен със Заповед №з-140/31.01.2014г. на Директора на ОД на МВР-Ямбол, с което на К.Т. ***, с ЕГН **********, на основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложено административно наказание - глоба в размер на 400 лева, за извършено административно нарушение по чл.315 ал.1 т.1 от КЗ.
16 АНД No 538/2016, IV състав КАТ П.Т.Т. ОД НА МВР - ЯМБОЛ Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Решение от 27.1.2017г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-0261-000425 от 14.09. 2016 г. на Началника на РУ”П” – Елхово при ОДМВР – Ямбол, с което на П.Т.Т., с ЕГН ********** ***, за извършено административно нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП на основание чл.175, ал.1, т.1, предл. 3 от ЗДвП са наложени административни наказани ГЛОБА в размер на 100 лв./сто лева/ и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлявал МПС за срок от шест месеца, като НАМАЛЯ срока на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да се управлява МПС от шест месеца на ТРИ МЕСЕЦА. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол чрез РС – Елхово в 14-дневен срок, считано от съобщаването му, с касационна жалба на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава XII от АПК.
17 НОХД No 31/2017, IV състав Незаконно превеждане през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО Ш.Х.А. Докладчик:
ДОРОТЕЯ П. ЯНКОВА
Споразумение от 27.1.2017г.
О П Р Е Д Е Л И № 26 ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между Прокурор от ЕРП – Сн. С от една страна, обвиняемия Ш.Х.А. /S H A/ и неговият защитник адв. И.Ч. от друга страна, както следва: Обвиняемият Ш.Х.А. /S H A/, роден ***г. в Арвааласда, Сирия, гражданин на Република Сирия, без образование - неграмотен, женен, неосъждан, работи като заварчик, с настоящ и постоянен адрес:***, ЛНЧ **********, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 11.12.2016 г. в землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово, обл.Ямбол, в района на гранична пирамида №235, в съучастие с неустановени лица, действайки като извършител, превел през границата на страната от Република Турция в Република България група от хора - двадесет и пет лица: N A O /Н А. О, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, K B H /К Б Х/, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, A N O /А Н О/, родена на *** г. в Сирия, K N O /К Н О/, родена на ***г. в Сирия, A N O /A Н О/, родена на *** г. в Сирия, P N O /П Н О/, родена на *** г. в Сирия, MOHAMAD NIHAD OSMAN /МОХАМАД НИХАД ОСМАН/, роден на *** г. в Сирия, L S H /Л Ш Х/, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, N S H /Н С Х/, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, NURSHAN RASHED ABDI /НУРШАН РАШЕД АБДИ/, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, A S H /А. С Х/, роден на *** г. в Сирия, W J M /У Д М/, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, A R I /А Р И/, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, S W M /С У М/, родена на *** г. в Сирия, K W M /Х У М/, родена на *** г. в Сирия, L A W M /Л У М/, роден на *** г. в Сирия, A W M /А У М/, родена на *** г. в Сирия, AFIFA HASAN HAJO /АФИФА ХАСАН ХАДЖО/, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, N H Н /Н Х Х/, родена на *** г. в Сирия, A H Н /А. Х Х/, роден на *** г. в Сирия, R H Н /Р Х Х/, роден на *** г. в Сирия, R H Н /Р Х Х/, родена на *** г. в Сирия, гражданка на Сирия, RE A O /Р А О/, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, B M A /Б М А/, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, J M A /Д М А /, роден на *** г. в Сирия, гражданин на Сирия, без разрешение на надлежните органи на властта, като през границата са преведени 13 лица, ненавършили 16 годишна възраст и преведените през границата група от хора не са български граждани - престъпление по чл. 280, ал.2, т.1 и т.3 вр. ал.1 и вр.чл.20,ал.2 от НК. Деянието е извършено от обвиняемия Ш.Х.А. при условията на пряк умисъл. За посоченото по-горе престъпление от общ характер чл.381 от НПК, допуска постигането на споразумение относно решаването на наказателното производство. За извършеното престъпление от обвиняемият Ш.Х.А. по чл.280, ал.2, т.1 и т.3 вр. ал.1 вр чл.20, ал.2 от НК във вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК му се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага за срок от три години, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението и наказание ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди /лева. На основание чл.55,ал.3 от НК по-лекото наказание - конфискация на част или цялото имущество не се налага. От извършеното престъпление не са причинени имуществени вреди. Веществените доказателства - лек автомобил, марка „Мицубиши Спейс Стар“ с peг. № X *** КА, ведно с 1 брой контактен ключ и 1 брой дистанционно за аларма /на съхранение в РДГП - Елхово /да се върнат на А Я С, ЕГН ********** ***, след отпадане на нуждата от тях по настоящото наказателно производство. Направените по досъдебното производство разноски в размер на 330 лева се заплащат от обвиняемия в приход на републиканския бюджет, по сметка на РДГП - гр.Елхово. Съдът като взе предвид вида и размера на наложеното на обвиняемия наказание, като се съобрази и с това, че по делото е постигнато споразумение за решаване на наказателното производство и съдебният акт, с който същото се одобрява не подлежи на обжалване, намира, че взетата спрямо обвиняемия в хода на ДП мярка за неотклонение „Задържане под стража” следва да бъде отменена, поради което и на основание чл.309, ал.4 от НПК, О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Задържане под стража”, взета спрямо обвиняемия Ш.Х.А. /S H A/ в хода на досъдебното производство с Определение № 504/16.12.2016 година по ЧНД № 694/2016 година по описа на РС-Елхово. Обвиняемият Ш.Х.А. /S H A/се освободи от съдебната зала. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24,ал.3 от НПК, производството по НОХД № 31/2017 година по описа на РС - Елхово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване, а в частта за отмяна на мярката за неотклонение, подлежи на обжалване пред ЯОС, с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес. Обвиняемият - Не желая да ми бъде извършен писмен превод от български на кюрдски или турски език на определението за одобряване на споразумението. Адв. Ч. - Не желаем да бъде извършен писмен превод от български на кюрдски или турски език на определението за одобряване на споразумението.
Ш.Х.А.
В законна сила от 27.1.2017г.
18 НОХД No 661/2016, II състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЕЛХОВО В.Т.Я. Докладчик:
ВИОЛЕТА К. АПОСТОЛОВА
Присъда от 31.1.2017г.
ПРИСЪДИ: ПРИЗНАВА подсъдимият В.Т.Я., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2016 година, около 02.55 часа в гр.Елхово, обл. Ямболска, по ул. „Александър Стамболийски“, на кръстовището с ул. „Камчия“ в посока от гр.Ямбол към центъра на града, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено“, модел „19“ с ДК № ***, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - наложено му с НП № 16-0261-000160/26.04.2016 г. на Началник РУ-Елхово, влязло в законна сила на 07.07.2016 година – престъпление по чл. 343 в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78А от НК го ОСОВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на Държавата в размер на 1000.00 лева /хиляда лева/. Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Ямболски окръжен съд чрез Елховски районен съд в 15-дневен срок от днес.
В.Т.Я.