Издаване на електронно свидетелство за съдимост

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

     С оглед повишаване ефективността на дейността на РС – Елхово и в изпълнение на разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, Ви уведомяваме за възможността от 01.06.2013 година за извършване на плащане чрез ПОС терминално устройство на следните такси:

такса за издаване на свидетелство за съдимост;

такса за образуване на дело;

такса за фотокопиране и препис на документи;

такса за издаване на изпълнителен лист;

такса за издаване на удостоверение/разрешение от съда; 

други видове държавни такси.

Приложими са следните видове карти:
                  VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro и Борика.

     ПОС терминалното устройство е инсталирано в стая 101 „Административен секретар” в сградата на РС – Елхово, етаж І.
    Използвайки възможността да заплатите таксата чрез ПОС терминалното устройство физическите и юридическите лица не заплащат такса за банков превод.

                                       Ръководството на РС - Елхово

 
Министерство на правосъдието
   
Висш Съдебен Съвет
   
Върховен касационен съд
   
Върховен административен съд
   
Прокуратура на Република България
   
Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове
   
Ямболски окръжен съд
   
Copyright © 2007 Районен съд - Елхово. All rights reserved.
Web design Информационно обслужване АД Ямбол.