Свършени дела за 2008 година Свършени дела за 2009 година
Свършени дела за 2010 година Свършени дела за 2011 година
Свършени дела за 2012 година Свършени дела за 2013 година
Свършени дела за 2014 година Свършени дела за 2015 година
 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
01.05.2016 г. - 31.05.2016 г. 01.05.2016 г. - 31.05.2016 г.
01.06.2016 г. - 30.06.2016 г. 01.06.2016 г. - 30.06.2016 г.
01.07.2016 г. - 31.07.2016 г. 01.07.2016 г. - 31.07.2016 г.
01.08.2016 г. - 31.08.2016 г. 01.08.2016 г. - 31.08.2016 г.
01.09.2016 г. - 30.09.2016 г. 01.09.2016 г. - 30.09.2016 г.
01.10.2016 г. - 31.10.2016 г. 01.10.2016 г. - 31.10.2016 г.
01.11.2016 г. - 30.11.2016 г. 01.11.2016 г. - 30.11.2016 г.
01.12.2016 г. - 31.12.2016 г. 01.12.2016 г. - 31.12.2016 г.
01.01.2017 г. - 31.01.2017 г. 01.01.2017 г. - 31.01.2017 г.
01.02.2017 г. - 28.02.2017 г. 01.02.2017 г. - 28.02.2017 г.
01.03.2017 г. - 31.03.2017 г. 01.03.2017 г. - 31.03.2017 г.
01.04.2017 г. - 30.04.2017 г. 01.04.2017 г. - 30.04.2017 г.
01.05.2017 г. - 31.05.2017 г. 01.05.2017 г. - 31.05.2017 г.
01.06.2017 г. - 30.06.2017 г. 01.06.2017 г. - 30.06.2017 г.
01.07.2017 г. - 31.07.2017 г. 01.07.2017 г. - 31.07.2017 г.
01.08.2017 г. - 31.08.2017 г. 01.08.2017 г. - 31.08.2017 г.
01.09.2017 г. - 30.09.2017 г. 01.09.2017 г. - 30.09.2017 г.
01.10.2017 г. - 31.10.2017 г. 01.10.2017 г. - 31.10.2017 г.
01.11.2017 г. - 30.11.2017 г. 01.11.2017 г. - 30.11.2017 г.
01.12.2017 г. - 31.12.2017 г. 01.12.2017 г. - 31.12.2017 г.
01.01.2018 г. - 31.01.2018 г. 01.01.2018 г. - 31.01.2018 г.
01.02.2018 г. - 29.02.2018 г. 01.02.2018 г. - 29.02.2018 г.
01.03.2018 г. - 31.03.2018 г. 01.03.2018 г. - 31.03.2018 г.
01.04.2018 г. - 30.04.2018 г. 01.04.2018 г. - 30.04.2018 г.
 

 
Министерство на правосъдието
   
Висш Съдебен Съвет
   
Върховен касационен съд
   
Върховен административен съд
   
Прокуратура на Република България
   
Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове
   
Ямболски окръжен съд
   
Copyright © 2007 Районен съд - Елхово. All rights reserved.
Web design Информационно обслужване АД Ямбол.