Приемен ден на административния ръководител:
   Понеделник от 14:00 до 16:00 ч.
   Петък от 10:00 до 12:00 ч.

   На основание чл. 213 от Закона за съдебната власт, съдиите от РС-Елхово нямат право да дават правни консултации.

 

Комуникационен план

План за действие за 2017 година за изпълнение на комуникационната стратегия на съдебната власт в периода 2014-2020

 

Медиация

 

,,Ден на отворените врати'' в Районен съд - Елхово проведен на 12.05.2017 г.

     

 

 
Министерство на правосъдието
   
Висш Съдебен Съвет
   
Върховен касационен съд
   
Върховен административен съд
   
Прокуратура на Република България
   
Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове
   
Ямболски окръжен съд
   
Copyright © 2007 Районен съд - Елхово. All rights reserved.
Web design Информационно обслужване АД Ямбол.