Приемен ден на административния ръководител:
   Понеделник от 14:00 до 16:00 ч.
   Петък от 10:00 до 12:00 ч.

   На основание чл. 213 от Закона за съдебната власт, съдиите от РС-Елхово нямат право да дават правни консултации.

Бюджет 2018 година

Комуникационен план

План за действие за 2017 година за изпълнение на комуникационната стратегия на съдебната власт в периода 2014-2020

Медиация

На 20.04.2018 г. ще се проведе ,,Ден на отворените врати'' в Районен съд - Елхово

 

,,Ден на отворените врати'' в Районен съд - Елхово проведен на 12.05.2017 г.

,,Ден на отворените врати'' в Районен съд - Елхово проведен на 10.11.2017 г.

,,Ден на отворените врати'' в Районен съд - Елхово проведен на 20.04.2018 г.

 

 
Министерство на правосъдието
   
Висш Съдебен Съвет
   
Върховен касационен съд
   
Върховен административен съд
   
Прокуратура на Република България
   
Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове
   
Ямболски окръжен съд
   
Copyright © 2007 Районен съд - Елхово. All rights reserved.
Web design Информационно обслужване АД Ямбол.